TIETOA OHJELMASTA

Strasbourgissa järjestettävään Euroscola-ohjelmaan osallistuu vähintään 14-vuotiaita opiskelijoita kaikista EU:n 27 jäsenmaasta, hakijamaista ja entisistä jäsenmaista. He keskustelevat, ottavat kantaa, neuvottelevat, tekevät lainsäädäntötarkistuksia, äänestävät ja lopuksi hyväksyvät päätöslauselmia todellisista EU-asioista. Opiskelijat saavat tilaisuuden tutustua EU:n toimielinten toimintaan, keskustella demokratiasta, perusoikeuksista ja eurooppalaisista arvoista sekä ilmaista omia mielipiteitään Euroopan unionin tekemistä päätöksistä.

Opiskelijoiden mukana on oltava opettaja tai kouluttaja.

Euroscola verkossa

Euroopan parlamentti perusti vuonna 1990 Euroscola-hankkeen, mikä on antanut sadoilletuhansille lukiolaisille mahdollisuuden osallistua tapahtumaan, jossa simuloidaan Euroopan parlamentin jäsenten työtä.

Nuoret kuvattuna Euroopan parlamentin Strasbourgin istuntosalissa.

Euroscolasta on nyt alueellinen versio!

Euroopan parlamentti ja kaksi naapurialuetta Alsace (Ranska) ja Baden-Württemberg (Saksa) allekirjoittivat 21. tammikuuta 2021 sopimuksen alueellisesta Euroscola-ohjelmasta. Tavoitteena on luoda näiden alueiden välinen rajatylittävä vaihto-ohjelma sekä edistää Euroopan yhdentymistä ja muiden kulttuurien tuntemusta.

Ranskan ja Saksan välinen Euroscola järjestettiin 1. kesäkuuta 2022 ja 10. maaliskuuta 2023. Alueellinen Euroscola järjestetään jatkossa vuosittain.