RAHOITUS

Haetko tukea hankkeesi kehittämiseen tai tapahtumiimme osallistumiseen? Tutustu Euroopan parlamentin valintamenettelyyn ja ryhdy suunnittelemaan tulevaa EU-hankettasi!

 1. Miten voin hakea?
  • Ehdota EYE-tapahtumaan ohjelmaa ja järjestä tapahtuman aikana työpaja tai taide-esitys. Parhaat hakemukset saavat taloudellista tukea tapahtumaan osallistumista varten.
  • Tule EYE-tapahtumaan osallistujana. Parhaat hakemukset saavat taloudellista tukea tapahtumaan osallistumista varten. Etusijalla ovat muita heikommista lähtökohdista, maaseudulta ja syrjäisiltä alueilta tulevat nuoret sekä vammaiset nuoret.

  Tiheys: Joka toinen vuosi.
  Avustus: 60 euroa hotellikuluihin, 40 euroa aterioihin ja 4,5 senttiä matkustettua kilometriä kohden (edestakainen matka) yhdelle hengelle.
  Voinko saada avustuksen? Avustuksia voidaan antaa vähintään 10 hengen ja enintään 20 hengen ryhmille. Yksittäiset henkilöt tai alle 10 hengen ryhmät eivät voi saada avustusta.

 2. Miten voin hakea?
  • Voit päästä Euroscolaan osallistumalla hakumenettelyyn, joka järjestetään eri EU-maissa eri aikoina. Jos sinut tai ryhmäsi valitaan, voit(te) saada avustusta Strasbourgissa järjestettävään Euroscola-tapahtumaan osallistumista varten.
  • Saat kilpailun säännöt Euroopan parlamentin yhteystoimistosta omassa maassasi, sillä säännöt ovat erilaiset eri maissa. Jos tulet jostakin jäsenehdokasmaasta, ota yhteyttä meihin suoraan.

  Tiheys: Vuodessa järjestetään 20–22 Euroscola-tapahtumaa. Valintatilaisuuksia on 1 tai 2 maata kohden vuodessa.
  Avustus: 60 euron kiinteä summa hotellikuluihin, enintään 40 euron kiinteä summa aterioihin ja 9 senttiä matkustettua kilometriä kohden (edestakainen matka) yhdelle hengelle, jos on järjestetty kilpailu, ja 4,5 senttiä, jos ei ole järjestetty kilpailua.
  Voinko saada avustuksen? Avustuksia voidaan antaa ryhmille, jossa on enintään 24 opiskelijaa ja 2 opettajaa maata kohden (lukuun ottamatta vammaisia opiskelijoita, joilla voi olla mukanaan avustaja, joka saa myös avustuksen).

 3. Miten voin hakea?
  •Euroopan nuorisoseminaareja ei koronapandemian takia toistaiseksi järjestetä paikan päällä. Julkaisemme parlamentin vierailusivustolla hakuilmoituksen heti kun Brysselissä on taas mahdollista järjestää vierailutarjontaa. Verkossa ja paikan päällä järjestettäviä seminaareja koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen eys@europarl.europa.eu.

  Tiheys: 10 seminaaria paikan päällä vuodessa tai 10–20 verkkoseminaaria vuodessa.
  Avustus: Paikan päällä järjestettävät seminaarit: 60 euron kiinteä summa hotellikuluihin, 40 euron kiinteä summa aterioihin ja 4,5 senttiä matkustettua kilometriä kohden (edestakainen matka) yhdelle hengelle.
  Voinko saada avustuksen? Avustuksia voidaan antaa 10 hengen ryhmille. Yksittäiset ihmiset tai alle 10 hengen ryhmät eivät voi saada avustusta.

 4. Miten voin hakea?
  • Euroopan parlamentti julkaisee nuorisoavustuksia koskevan ehdotuspyynnön joka toinen vuosi. Kansalais- ja nuorisojärjestöt voivat hakea silloin avustuksia viestintähankkeille. Aiheet ja painopisteet määritellään ehdotuspyynnössä, mutta yleensä ne noudattelevat parlamentin ensisijaisia viestintätavoitteita, joita ovat esimerkiksi Euroopan tulevaisuuskonferenssi ja EU-vaalit.
  Ehdotuspyynnöt julkaistaan täällä: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events

  Tiheys: Joka toinen vuosi. Ennen EU-vaaleja voidaan julkaista erillisiä ehdotuspyyntöjä.
  Avustus: Kukin nuorisojärjestö arvioi ehdotetun hankkeen kokonaisbudjetin. Euroopan parlamentti rahoittaa siitä tietyn prosenttiosuuden. Parlamentin henkilöstöstä koostuva arviointikomitea päättää, myönnetäänkö hakijalle varoja ja minkä verran.
  Voinko saada avustuksen? Parhaiksi arvioidut hankkeet valitaan. Valinnassa otetaan huomioon maantieteellinen tasapaino sekä tasapaino kansallisten/paikallisten ja yleiseurooppalaisten järjestöjen tekemien ehdotusten välillä.

 5. Miten voin hakea?
  Voit hakea Kaarle Suuri -nuorisopalkintoa, jos
  • sinulla on eurooppalainen hanke, jolle haluat hakea palkintoa
  • olet 16–30-vuotias
  • asut jossakin EU-maassa.
    Voit esittää hanketta joko yksin taikka järjestön tai nuorten muodostaman ryhmän puolesta. Ensimmäisessä vaiheessa on kansallinen hakumenettely, ja toisessa vaiheessa voittajahankkeet kustakin jäsenmaasta kilpailevat keskenään. Kolme parasta kutsutaan palkintoseremoniaan Aacheniin, jossa ilmoitetaan voittaja. Lisätietoja saa Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon verkkosivustolta.

  Tiheys: Kerran vuodessa.
  Avustus: Ensimmäinen palkinto: 7 500 euroa. Toinen palkinto: 5 000 euroa. Kolmas palkinto: 2 500 euroa. Kolme parasta kutsutaan palkintoseremoniaan Aacheniin sekä Euroopan parlamenttiin Brysseliin tai Strasbourgiin.
  Voinko saada avustuksen? Kaikki hankkeet, jotka edistävät yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä Euroopassa ja kansainvälisesti ja jonka toteuttajana on 16–30-vuotias EU-maassa asuva henkilö, voivat osallistua.

   

 6. * Miten voin hakea? Euroopan parlamentti julkaisee joka toinen vuosi ehdotuspyynnön. Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voivat hakea rahoitusta ja ehdottaa, miten ne järjestäisivät paikallisen EYE-tapahtuman omassa kaupungissaan. Ehdotuspyynnön perusteella valitaan kaksi eri organisaatiota, jotka järjestävät kaksi paikallista EYE-tapahtumaa viikonloppuna kahdessa eri EU-maassa. Valinnassa suositaan erityisesti rajat ylittäviä hankkeita.  Ehdotuspyyntö julkaistaan täällä: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/fi/grants/media-and-events

  * Miten usein? Kerran joka toinen vuosi.

  * Budjetti ja myöntämisperusteet? Ehdotuspyyntöä varten on budjetoitu yhteensä 220 000 euroa kahdelle hankkeelle. Hanke voi saada enintään 110 000 euroa, mutta tämä ei estä jättämästä/valitsemasta ehdotuksia, joissa haetaan muita summia. Ensin tarkistetaan, täyttävätkö ehdotukset muodolliset vaatimukset (hyväksyttävyys ja tukikelpoisuus). Arviointikomitea arvioi hyväksyttävät ja tukikelpoiset ehdotukset toiminnallisten valmiuksien ja myöntämisperusteiden osalta. Sitten se asettaa ehdotukset paremmuusjärjestykseen niiden saamien laatupisteiden perusteella.

  * Onko järjestöni tukikelpoinen? Ehdotuspyynnön perusteella tuetaan toimia, joissa on vain yksi avustuksen saaja.  Hakija voi saada avustusta, jos se pystyy osoittamaan olevansa: voittoa tavoittelematon organisaatio; yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, joka on perustettu oikeushenkilöksi ja ollut rekisteröity oikeushenkilö vähintään kolmen vuoden ajan hakemuksen jättöhetkellä;  Euroopan unionin jäsenmaahan sijoittautunut oikeushenkilö; poliittisesti sitoutumaton oikeushenkilö.

  Lue lisää paikallisista EYE-tapahtumista