Tietoa Kaarle Suuri -nuorisopalkinnosta

Kaarle Suuri -nuorisopalkinto myönnetään nuorten toteuttamille hankkeille, joilla tuetaan demokratiaa Euroopassa ja edistetään yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä Euroopassa ja kansainvälisesti. Sillä annetaan tunnustusta nuorten tekemästä päivittäisestä työstä yhteisen eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseksi ja tuetaan heidän aktiivista panostaan Euroopan kehittämiseksi. Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö ovat myöntäneet palkinnon yhdessä vuodesta 2008 lähtien.

Voit hakea Kaarle Suuri -nuorisopalkintoa, jos

  • sinulla on eurooppalainen hanke, jolle haluat hakea palkintoa
  • olet 16–30-vuotias
  • olet jonkun EU:n jäsenvaltion asukas -  Voit esittää hankkeen joko yksittäisenä hakijana tai organisaation tai nuorisoryhmän puolesta

Kunkin jäsenmaan kansallinen tuomaristo arvioi ensin kaikki kyseisessä jäsenmaassa esitetyt hankkeet ja valitsee yhden ehdokkaan. Eurooppalainen tuomaristo valitsee sitten näiden 27 kansallisen voittajan joukosta kolme eurooppalaista palkinnonsaajaa, joista paras voittaa hankkeelleen 7 500 euron pääpalkinnon.

About the Charlemagne Youth Prize