Aktiiviset oppitunnit Euroopan unionista

Oppimispaketti ”Europe@school – Tietoa ja tehtäviä Euroopan unionista” sisältää opettajan oppaan ja seitsemän itsenäistä moduulia. Jokainen moduuli sisältää ohjeita ja materiaaleja, jotka auttavat opettajaa eri EU-aiheista opettamisessa.

  1. Tietovisassa on 12 monivalintakysymystä. Sitä voi pelata luokan kesken, tai siihen voi osallistua koko koulu. Osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Arvioitu kesto: 15 min

  2. Pelin tarkoitus on herättää oppilaiden mielenkiinto EU:n jäsenvaltioita kohtaan. Oppilaat kilpailevat keskenään ryhmissä ja yrittävät murtaa koodin mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on innostaa oppilaita selvittämään, mitkä maat ovat tällä hetkellä Euroopan unionin jäseniä. Arvioitu kesto: 40 min

  3. Pelin tarkoitus on herättää oppilaiden mielenkiinto EU:n jäsenvaltioita kohtaan. Oppilaat kilpailevat keskenään ryhmissä ja yrittävät murtaa koodin mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on innostaa oppilaita selvittämään, mitkä maat ovat tällä hetkellä Euroopan unionin jäseniä. Arvioitu kesto: 40 min

  4. Tällä oppitunnilla käsitellään sitä, miten EU näkyy oppilaiden arkielämässä, ja käydään läpi muutama konkreettinen esimerkki EU:n lainsäädännöstä. Peli on pudotuspeli, jossa opettaja antaa esimerkin ja oppilaiden on valittava, onko kyseessä EU-lainsäädäntö vai ei. Arvioitu kesto: 20 min

  5. Moduuli alkaa korttipelillä, jossa pelaajat tutustuvat EU:n arvoihin ja konkreettisiin esimerkkeihin siitä, miten niitä vaalitaan käytännössä. Korttipelin jälkeen oppilaat pohtivat näitä arvoja kriittisesti yksilöllisen tehtävän avulla. Lopuksi he harjoittelevat demokratiataitojaan koko luokan keskusteluharjoituksessa, jota varten on valittavana 16 erilaista väittämää. Arvioitu kesto: 30 min + 10 min väittämää kohden

  6. Tässä roolipelissä oppilaat astuvat Euroopan parlamentin jäsenen kenkiin. Luokkahuoneesta tulee tunnin tai kahden ajaksi Euroopan parlamentti, ja oppilaat keskustelevat siitä, miten he käsittelisivät erilaisia ajankohtaisia EU-aiheita ilmastonmuutoksesta tupakointisääntöihin ja EU:n armeijaan.

  7. Tällä oppitunnilla harjaannutaan tunnistamaan mahdollisesti manipuloiva sisältö ja keskustellaan siitä, miten voi välttää huijatuksi tulemisen. Oppitunti on yhdistelmä ryhmätehtäviä ja esityksiä. Materiaalissa on suosituksia aihetta käsittelevistä peleistä, lukuvinkkejä ja linkit luetteloihin eurooppalaisista faktantarkistusjärjestöistä.

  8. Oppaassa kuvataan oppimispaketin konsepti, sen moduulit ja aktivoivat menetelmät sekä pedagogiset periaatteet. Oppaan lopussa on luettelo täydentävästä oppimateriaalista.