Usein kysyttyä Euroscolasta

Jos et löydä vastausta, autamme mielellämme. Tutustu aluksi tähän sivuun!

  1. Kaikilla Euroopan unionin alueella ja/tai hakijamaissa tai entisissä jäsenvaltioissa toimivilla kouluilla on oikeus osallistua ohjelmaan. Opiskelijoiden on oltava vierailupäivänä vähintään 14-vuotiaita ja kirjoilla toisen asteen oppilaitoksessa.

  2. Sen jälkeen kun Euroopan parlamentin yhteystoimistot eri jäsenvaltioissa ovat valinneet osallistuvat luokat, Euroscola-tapahtumien järjestämisestä kantaa vastuun Euroscola-tiimi, joka on osa viestinnän pääosaston alaisuudessa toimivaa vierailija- ja kansalaisyhteyksien yksikköä. Luokkansa kanssa Euroscola-tapahtumaan osallistuville opettajille järjestetään ennakkotapaamisia, joissa heillä on mahdollisuus verkostoitua eri maista tulevien kollegojensa kanssa.

  3. Valintamenettelystä vastaa Euroopan parlamentin yhteystoimisto kussakin jäsenvaltiossa. Ota yhteyttä omaan yhteystoimistoosi saadaksesi lisätietoja. Euroopan parlamentilla on yhteystoimistoja kaikissa EU:n jäsenmaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisätietoja on saatavilla tästä linkistä. Hakijamaita pyydämme kääntymään Euroscola-tiimin puoleen. 

  4. Hallintosääntöjen mukaan osallistujien asuinpaikan on oltava jossakin jäsenvaltiossa, unionin jäsenyyttä hakeneessa maassa tai entisessä jäsenvaltiossa. Osallistua voivat myös kolmansien maiden kansalaiset, jotka täyttävät edellä mainitut asuinpaikkaa koskevat kriteerit. 

  5. Yksi toimittaja kutakin koulua/kansallista ryhmää kohti saa osallistua tapahtumaan. Pyydä lisätietoja Euroscola-tiimiltä sähköpostitse.

  6. Euroscola-tiimi ottaa yhteyttä kunkin valitun koulun/luokan yhteyshenkilöön ja kertoo ilmoittautumismenettelystä.  

  7. Parlamentti myöntää osallistuville kouluille tukea matka- ja majoituskustannusten kattamiseen. Tuen tarkka määrä riippuu monista eri tekijöistä eikä välttämättä kata kaikkia kustannuksia. Koulut huolehtivat itse omista matkajärjestelyistään. Euroscola-tiimi lähettää tarkempia tietoja taloudellisesta tuesta ja hakumenettelystä, kun kansallinen yhteystoimisto on valinnut koulun mukaan ohjelmaan.

  8. Osallistujat voivat käyttää puheenvuoroissaan ranskaa, saksaa, italiaa, espanjaa ja englantia. Tapahtuma tulkataan ranskaksi, saksaksi ja englanniksi. Kannustamme kaikkia osallistujia harjoittelemaan tapahtuman aikana puhumista eri kielillä. Puheenvuoroja käyttäessään osallistujat voivat luonnollisesti käyttää kieltä, joka tuntuu heille luontevimmalta. 

  9. Osallistujat pääsevät Louise Weiss -rakennukseen (Allée du Printemps, 67070 Strasbourg) klo 8.15 alkaen. Ohjelma alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 16.30. Opiskelijat keskustelevat sekä Euroopan parlamentin jäsenen että päivän ohjelman mukaisen alan asiantuntijan kanssa. Aamupäivän hybridimuodossa järjestettävä tilaisuus on sama sekä paikan päällä oleville että etäosallistujille. Iltapäivän ohjelmassa, joka on suunnattu vain paikan päällä oleville osallistujille, keskitytään Euroopan parlamentin jäsenen työn simulointiin.