Usein kysyttyä Kaarle Suuri -nuorisopalkinnosta

 1. Kilpailuun voi ilmoittaa hankkeita, jotka edistävät keskinäistä ymmärrystä Euroopassa ja kansainvälisesti, edistävät yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehitystä ja Euroopan integraatiota, kannustavat muita Euroopassa asuvia nuoria osallistumaan demokratiaamme ja tarjoavat käytännön esimerkkejä siitä, kuinka eurooppalaiset voivat elää yhdessä yhteisönä.

  Hankkeesi voi olla millainen tahansa. Se voi keskittyä esimerkiksi nuorisotapahtumien, kuten vaikkapa nuorisovaihdon, simulaatiopelien, poliittisten nuorisofestivaalien, näyttelyjen, koulutuksen, verkkohankkeiden tai vastaavien toimintojen, järjestämiseen. Voit vapaasti olla luova ja hyödyntää hankkeessasi uusia mahdollisuuksia, kunhan hanke täyttää edellä mainitut vaatimukset.

  Voit lukea tämän kysymyksen vastauksesta, millaiset hankkeet eivät ole tukikelpoisia. ”En ole varma, onko hankkeeni oikeanlainen. Miten voin tarkistaa asian?”

 2. Seuraavanlaisia hankkeita ei hyväksytä Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon kilpailuun:

  a. suunnitteluvaiheessa tai aivan toteutuksen alkuvaiheessa olevat hankkeet, joista ei ole hakumenettelyn alkaessa saatu tuloksia

  b. unionin toimielimissä tai Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiössä työskentelevien henkilöiden ehdottamat hankkeet

  c. akateemiset opinnäytteet ja julkaisut

  d. hankkeet, joille jokin EU:n toimielin, elin, toimisto tai virasto on jo myöntänyt palkinnon

  e. aiempien Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon kilpailujen eurooppalaiset voittajakolmikot

  f. toiminnot, joiden ensisijaisena tavoitteena on tuottaa voittoa

  g. valtiollisten järjestöjen toiminnot.

  Jos kuulut tai hankkeesi kuuluu johonkin edellä mainituista luokista, hankettasi ei hyväksytä palkinnon saajaksi.

 3. Kyllä. Hankkeen on kuitenkin oltava riittävän pitkällä, jotta tuomaristo voi arvioida sen tuloksia. Jos esimerkiksi hanke on vasta alkanut tai vielä idea-asteella, se kannattaa ilmoittaa vasta seuraavan vuoden kilpailuun.

 4. Ei. Jos hakijalla on useampi kuin yksi hanke, hän voi ilmoittaa niin monta hanketta kuin haluaa. Hankkeen voi kuitenkin ilmoittaa vain kerran. Samaa hanketta EI ole mahdollista ilmoittaa kahdessa tai useammassa eri maassa.

 5. Voit ilmoittaa hankkeesi täyttämällä hakulomakkeen verkossa.
  Voit täyttää hakemuksen millä tahansa EU-kielellä ja liittää siihen hankettasi havainnollistavia asiakirjoja ja kuvia.

 6. Määräaika on 12. helmikuuta 2024 (klo 23:59:59 CET).

 7. Hankeryhmä voi päättää tästä itse. Hakemuksen voi tehdä esimerkiksi ryhmän vetäjä, ohjelman projektipäällikkö, tiedottaja tai muu ryhmän jäsen. Muistathan, että hakijan on asuttava jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja oltava 16–30-vuotias.

 8. Hakulomake on saatavilla EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

 9. Jos hankkeesi toteutetaan vain yhdessä jäsenvaltiossa, sinun on ilmoitettava hanke tuossa jäsenvaltiossa.

  Jos kyseessä on rajatylittävä hanke (joka toteutetaan useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa tai jossa on osallistujia useasta jäsenvaltiosta), hanke on ilmoitettava siinä jäsenvaltiossa, joka läheisimmin liittyy hankkeeseen. Hakija päättää tästä.  Hakija voi ilmoittaa hankkeensa vain yhdessä jäsenmaassa.

 10. Kyllä. Kilpailuun voidaan ilmoittaa uudelleen hankkeet, jotka eivät olleet aiempien vuosien voittajakolmikossa. Palkinto on vuotuinen, joten huomioon ei oteta hankkeita, jotka olivat hakukelpoisia edellisellä kerralla ja jotka saatiin päätökseen vuosi sitten. Samat organisaatiot voivat ilmoittaa kilpailuun uuden hankkeen, joka toteutetaan palkinnon myöntämisvuonna.

 11. Ei voi. Voit laatia hakemuksen etukäteen niin, että siinä on kaikki vaaditut tiedot, ja kopioida sen sitten verkkolomakkeeseen.

 12. Kyllä. Hakemus on jätettävä yhdellä kertaa. Hakemusta ei voi välitallentaa, eikä siihen voi palata enää myöhemmässä vaiheessa. Voit laatia hakemuksen etukäteen niin, että siinä on kaikki vaaditut tiedot, ja kopioida sen sitten verkkolomakkeeseen.

 13. Lyhyt kuvaus on yhteenveto hankkeesta. Se on laadittava englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, koska palkinnon sihteeristö voi silloin käyttää sitä hankettasi koskevassa myöhemmässä viestinnässä.

  Pitkä hankekuvaus voidaan laatia millä tahansa virallisella EU-kielellä. Sitä käytetään hankkeen arvioinnissa, joten siitä on käytävä ilmi, miten hankkeesi edistää keskinäistä ymmärrystä Euroopassa ja kansainvälisesti, edistää yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehitystä ja Euroopan integraatiota, kannustaa muita Euroopassa asuvia nuoria osallistumaan demokratiaamme ja tarjoaa käytännön esimerkkejä siitä, kuinka eurooppalaiset voivat elää yhdessä yhteisönä. Tuomaristo arvioi myös sitä, miten hyvin nämä vaatimukset täyttyvät ja miten luova ja innovatiivinen hanke on.

  Mainitse pitkässä kuvauksessa seuraavat seikat:

  • miten hankkeesi täyttää palkinnon tavoitteet
  • mitkä ovat hankkeesi pää ja erityistavoitteet, ja miten ne saavutetaan / on saavutettu
  • mikä on kohderyhmä
  • mitkä ovat hankkeen (odotetut tai saavutetut) tulokset
  • miten hankkeesta levitetään tietoa
  • miten mittaat hankkeen onnistumista
  • kuinka monta henkilöä osallistui hankkeeseen ja kuinka monta henkilöä sillä saavutettiin
 14. Euroopan parlamentin jäsenistä ja kansallisten nuorisojärjestöjen edustajista koostuvat kansalliset tuomaristot valitsevat kansalliset voittajat kaikissa jäsenvaltioissa kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Otamme sitten yhteyttä voittajiin ja ilmoitamme heille seuraavista vaiheista.

  Eurooppalainen tuomaristo puolestaan kokoontuu sen jälkeen valitsemaan 27 kansallisen voittajan joukosta kolme eurooppalaista voittajaa. Voittajat julkistetaan palkintoseremoniassa Aachenissa.

 15. Jäsenmaissa olevat Euroopan parlamentin yhteystoimistot julkistavat kansalliset voittajat. Tämän jälkeen parlamentin nuorisoyksikön tiimi ottaa yhteyttä kaikkiin kansallisiin voittajiin ja antaa lisätietoja.

  Yksi edustaja kustakin hankkeesta kutsutaan voittajille Aachenissa järjestettävään tapahtumaan, jossa he voivat tavata toisensa sekä aikaisempia eurooppalaisia palkinnonsaajia. Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö korvaavat tapahtumaan osallistumisesta aiheutuvat kustannukset. Kaikkien hankkeiden edustajat saavat myös todistuksen Euroopan parlamentin puhemieheltä ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiön puheenjohtajalta.

  Kaikkia kansallisia voittajia pyydetään pitämään yhteyttä Euroopan parlamenttiin ja Aachen säätiöön, ja heidät voidaan kutsua tuleviin nuorisotapahtumiin.

 16. Eurooppalainen tuomaristo valitsee kolme eurooppalaista voittajaa 27 kansallisen voittajan joukosta. Kolme eurooppalaista voittajaa julkistetaan Aachenissa järjestettävässä palkintoseremoniassa, johon kutsutaan kaikki kansalliset voittajat.

  Eurooppalaisten voittajien palkinnot:
  • Paras hanke saa 7 500 euroa, toiseksi paras 5 000 euroa ja kolmanneksi paras 2 500 euroa.
  • Kolmen eurooppalaisen voittajahankkeen edustajat kutsutaan lisäksi esittelemään hankkeensa Euroopan parlamenttiin Brysseliin tai Strasbourgiin.
  • Kolmen eurooppalaisen voittajahankkeen edustajat saavat mahdollisuuden osallistua Euroopan parlamentin Schuman-harjoitteluohjelmaan. Lue lisätietoja kohdasta: Mitkä ovat eurooppalaisten voittajien Schuman-harjoittelun säännöt?

 17. Yhdelle kunkin kolmen eurooppalaisen voittajahankkeen edustajalle tarjotaan mahdollisuus tehdä Schuman-harjoittelu Euroopan parlamentissa. Harjoitteluun nimetyn edustajan on kuuluttava voittajahankkeen ydintyöryhmään ja täytettävä kaikki harjoittelun hakuvaatimukset. Harjoittelun voi aloittaa joko 1. lokakuuta tai 1. maaliskuuta 12 kuukauden kuluessa palkinnon voittamisen jälkeen. Harjoittelumahdollisuudesta annetaan tarkempia tietoja suoraan kansallisten voittajahankkeiden edustajille ennen palkintoseremoniaa.

 18. Lisätietoja hakuprosessista saa lähettämällä sähköpostia englanniksi, ranskaksi tai saksaksi osoitteeseen youth@ep.europa.eu(Tietosuojakäytäntö)

frequently-asked-questions