Usein kysyttyä Kaarle Suuri -nuorisopalkinnosta

 1. Kilpailuun voi ilmoittaa hankkeita, jotka edistävät keskinäistä ymmärrystä Euroopassa ja kansainvälisesti, edistävät yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehitystä ja Euroopan integraatiota, kannustavat muita Euroopassa asuvia nuoria osallistumaan demokratiaamme ja tarjoavat käytännön esimerkkejä siitä, kuinka eurooppalaiset voivat elää yhdessä yhteisönä.

  Hankkeesi voi olla millainen tahansa. Se voi keskittyä esimerkiksi nuorisotapahtumien, kuten vaikkapa nuorisovaihdon, simulaatiopelien, poliittisten nuorisofestivaalien, näyttelyjen, koulutuksen, verkkohankkeiden tai vastaavien toimintojen, järjestämiseen. Voit vapaasti olla luova ja hyödyntää hankkeessasi uusia mahdollisuuksia, kunhan hanke täyttää edellä mainitut vaatimukset.

  Voit lukea kysymyksen 2 vastauksesta, millaisia hankkeita ei hyväksytä.

 2. Seuraavanlaisia hankkeita ei hyväksytä Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon kilpailuun:

  a. suunnitteluvaiheessa tai aivan toteutuksen alkuvaiheessa olevat hankkeet, joista ei ole hakumenettelyn alkaessa saatu tuloksia

  b. unionin toimielimissä tai Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiössä työskentelevien henkilöiden ehdottamat hankkeet

  c. akateemiset opinnäytteet ja julkaisut

  d. hankkeet, joille jokin EU:n toimielin, elin, toimisto tai virasto on jo myöntänyt palkinnon

  e. aiempien Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon kilpailujen eurooppalaiset voittajakolmikot

  f. toiminnot, joiden ensisijaisena tavoitteena on tuottaa voittoa

  g. valtiollisten järjestöjen toiminnot.

  Jos kuulut tai hankkeesi kuuluu johonkin edellä mainituista luokista, hankettasi ei hyväksytä palkinnon saajaksi.

 3. Kyllä. Hankkeen on kuitenkin oltava riittävän pitkällä, jotta tuomaristo voi arvioida sen tuloksia. Jos esimerkiksi hanke on vasta alkanut tai vielä idea-asteella, se kannattaa ilmoittaa vasta seuraavan vuoden kilpailuun.

 4. Ei ole. Hakijat voivat ilmoittaa kilpailuun useita hankkeita.

 5. Voit ilmoittaa hankkeesi täyttämällä hakulomakkeen verkossa.
  Voit täyttää hakemuksen millä tahansa EU-kielellä ja liittää siihen hankettasi havainnollistavia asiakirjoja ja kuvia.

 6. Määräaika on 2. helmikuuta 2023 (klo 23:59:59 CET).

 7. Hankeryhmä voi päättää tästä itse. Hakemuksen voi tehdä esimerkiksi ryhmän vetäjä, ohjelman projektipäällikkö, tiedottaja tai muu ryhmän jäsen. Muistathan, että hakijan on asuttava jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja oltava 16–30-vuotias.

 8. Hakulomake on saatavilla EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

 9. Jos hankkeesi toteutetaan vain yhdessä jäsenvaltiossa, sinun on ilmoitettava hanke tuossa jäsenvaltiossa.

  Jos kyseessä on rajatylittävä hanke (joka toteutetaan useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa tai jossa on osallistujia useasta jäsenvaltiosta), hanke on ilmoitettava siinä jäsenvaltiossa, joka läheisimmin liittyy hankkeeseen. Hakija päättää tästä.

 10. Kyllä. Hankkeet, jotka eivät ole olleet aiempien vuosien voittajakolmikossa, voidaan ilmoittaa uudelleen kilpailuun.

 11. Ei voi. Voit laatia hakemuksen etukäteen niin, että siinä on kaikki vaaditut tiedot, ja kopioida sen sitten verkkolomakkeeseen.

 12. Kyllä. Hakemus on jätettävä yhdellä kertaa. Hakemusta ei voi välitallentaa, eikä siihen voi palata enää myöhemmässä vaiheessa. Voit laatia hakemuksen etukäteen niin, että siinä on kaikki vaaditut tiedot, ja kopioida sen sitten verkkolomakkeeseen.

 13. Lyhyt kuvaus on yhteenveto hankkeesta. Se on laadittava englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, koska palkinnon sihteeristö voi silloin käyttää sitä hankettasi koskevassa myöhemmässä viestinnässä.

  Pitkä hankekuvaus voidaan laatia millä tahansa virallisella EU-kielellä. Sitä käytetään hankkeen arvioinnissa, joten siitä on käytävä ilmi, miten hankkeesi edistää keskinäistä ymmärrystä Euroopassa ja kansainvälisesti, edistää yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehitystä ja Euroopan integraatiota, kannustaa muita Euroopassa asuvia nuoria osallistumaan demokratiaamme ja tarjoaa käytännön esimerkkejä siitä, kuinka eurooppalaiset voivat elää yhdessä yhteisönä. Tuomaristo arvioi myös sitä, miten hyvin nämä vaatimukset täyttyvät ja miten luova ja innovatiivinen hanke on.

 14. Euroopan parlamentin jäsenistä ja kansallisten nuorisojärjestöjen edustajista koostuvat kansalliset tuomaristot valitsevat kansalliset voittajat kaikissa jäsenvaltioissa kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Otamme sitten yhteyttä voittajiin ja ilmoitamme heille seuraavista vaiheista.

  Eurooppalainen tuomaristo puolestaan kokoontuu sen jälkeen valitsemaan 27 kansallisen voittajan joukosta kolme eurooppalaista voittajaa. Voittajat julkistetaan palkintoseremoniassa Aachenissa toukokuussa.

 15. Yksi edustaja kustakin hankkeesta kutsutaan voittajille toukokuussa Aachenissa järjestettävään tapahtumaan, jossa he voivat tavata toisensa sekä aikaisempia eurooppalaisia palkinnonsaajia. Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö korvaavat tapahtumaan osallistumisesta aiheutuvat kustannukset. Kaikkien hankkeiden edustajat saavat myös todistuksen Euroopan parlamentin puhemieheltä ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiön puheenjohtajalta.

  Paras eurooppalainen hanke palkitaan 7 500 eurolla, toiseksi paras 5 000 eurolla ja kolmanneksi paras 2 500 eurolla. Kolmen eurooppalaisen voittajahankkeen edustajat kutsutaan lisäksi esittelemään hankkeensa Euroopan parlamenttiin Brysseliin tai Strasbourgiin.

 16. Lisätietoja hakuprosessista saa lähettämällä sähköpostia englanniksi, ranskaksi tai saksaksi osoitteeseen youth@ep.europa.eu(Tietosuojakäytäntö)

frequently-asked-questions