O Nagradi za mlade „Karlo Veliki”

Europska nagrada za mlade „Karlo Veliki” dodjeljuje se projektima koje vode mladi i kojima se podržava demokracija u Europi te promiču suradnja i razumijevanje u Europi i na međunarodnoj razini. Ističe svakodnevni rad mladih ljudi na jačanju zajedničkog osjećaja europskog identiteta i nagrađuje njihovo aktivno sudjelovanje u razvoju Europe.

Nagradu zajednički vode Europski parlament i Zaklada međunarodne nagrade „Karlo Veliki” iz Aachena, a utemeljena je 2008.

Za sudjelovanje u Nagradi za mlade „Karlo Veliki” potrebno je:

  • imati europski projekt koji želiš prijaviti
  • imati od 16 do 30 godina
  • mati prebivalište u jednoj od država članica - Možeš prijaviti projekt kao pojedinac ili u ime organizacije ili skupine mladih

Sve prijavljene projekte prvo će ocijeniti nacionalno izborno povjerenstvo države članice projekta koje će odabrati jednog kandidata. Od tih 27 nacionalnih pobjednika europsko izborno povjerenstvo odabrat će tri najbolja europska dobitnika koji će za svoje projekte dobiti novčane nagrade do 7500 eura.

About the Charlemagne Youth Prize