Česta pitanja o Nagradi za mlade „Karlo Veliki”

 1. Tražimo projekte koji: promiču međusobno razumijevanje u Europi i međunarodnoj zajednici promiču zajednički osjećaj europskog identiteta i europske integracije potiču druge mlade u Europi na sudjelovanje u našoj demokraciji pružaju praktične primjere Europljana koji žive kao jedna zajednica. Tvoj projekt može biti bilo kojeg oblika.

  Na primjer, može se usredotočiti na organizaciju različitih događanja za mlade, poput (ali ne isključivo) razmjena mladih, simulacijskih igara, političkih festivala za mlade, izložbi, obuka, internetskih projekata ili sličnih vježbi. Izrazi svoju kreativnost i koristi nove okvire za svoj projekt ispunjavajući spomenute kriterije.

  Za projekte koji ne ispunjavaju uvjete, pogledaj pitanje: „Nisam siguran/sigurna ispunjava li moj projekt uvjete. Kako to mogu provjeriti?”

 2. Sljedeći projekti ne ispunjavaju uvjete za Europsku nagradu za mlade „Karlo Veliki”:

  a. projekti u fazi planiranja ili u prvim fazama provedbe za koje se ne mogu utvrditi rezultati na početku postupka prijave

  b. projekti koje su prijavili pojedinci zaposleni u europskim institucijama ili u Zakladi međunarodne nagrade „Karlo Veliki” iz Aachena

  c. akademski završni radovi i publikacije

  d. projekti koji su već dobili nagradu koju dodjeljuje neka europska institucija, tijelo, ured ili agencija

  e. prethodni dobitnici Europske nagrade za mlade „Karlo Veliki”

  f. aktivnosti kojima je primarni cilj stvaranje dobiti

  g. aktivnosti vladinih organizacija.

  Ako ti ili tvoj projekt pripadate jednoj ili više od tih kategorija, tvoj projekt ne ispunjava kriterije.

 3. Da. Ipak, imaj na umu da bi projekt trebao biti dovoljno razvijen kako bi ocjenjivački sud mogao procijeniti njegove rezultate. Ako si, na primjer, tek započeo/započela s projektom ili je on još u povojima, možda je bolje prijaviti se iduće godine.

 4. Ne. Ako podnositelji prijave imaju više od jednog projekta, mogu prijaviti onoliko projekata koliko žele. No jedan bi projekt trebalo prijaviti samo jednom. Prijavljivanje istog projekta u dvije ili više različitih zemalja NIJE moguće.

 5. Za prijavu projekta ispuni online obrazac za prijavu.

  Obrazac možeš ispuniti na bilo kojem službenom jeziku EU-a uz prilaganje dokumenata i fotografija koji prikazuju tvoj projekt.

 6. 12. veljače 2024. u 23:59:59 po srednjoeuropskom vremenu

 7. O tome treba odlučiti projektni tim. Ponekad je to voditelj tima, voditelj programa, osoba zadužena za komunikaciju ili jednostavno član tima. Imaj na umu da podnositelj zahtjeva mora imati prebivalište u državi članici EU-a i biti u dobi od 16 do 30 godina.

 8. Obrazac za prijavu dostupan je na svim službenim jezicima EU-a.

 9. Ako se tvoj projekt provodi u samo jednoj državi članici, trebaš ga prijaviti u toj državi članici.

  U slučaju transnacionalnog projekta (koji se provodi u više država članica ili ima sudionike iz više država članica), projekt treba prijaviti u državi članici koja je najbliže povezana s projektom. Tu odluku mora donijeti podnositelj zahtjeva.  Podnositelj prijave može prijaviti svoj projekt samo u jednoj državi članici.

 10. Da. Projekti koji nisu među tri konačna dobitnika prethodnih izdanja Nagrade mogu se ponovno prijaviti. Međutim, budući da je Nagrada godišnja, projekti koji su ispunjavali uvjete za prethodno izdanje i koji su dovršeni prije jedne godine neće se uzeti u obzir. Iste organizacije mogu se prijaviti s novim projektom provedenim u godini dodjele Nagrade.

 11. Ne. Savjetujemo ti da prvo pripremiš sve tražene podatke koje poslije možeš kopirati u elektronički obrazac za prijavu.

 12. Da. Prijavu treba podnijeti u jednom koraku jer nije moguće spremiti obrazac i kasnije nastaviti rad na njemu. Savjetujemo ti da prvo pripremiš sve tražene podatke koje poslije možeš kopirati u elektronički obrazac za prijavu.

 13. Jedan opis je kratak sažetak tvog projekta. On bi trebao biti na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku kako bi ga tajništvo Nagrade moglo upotrebljavati u budućoj komunikaciji o tvojem projektu.

  Cjeloviti opis projekta može biti na bilo kojem od službenih jezika EU-a. Taj će se opis koristiti za procjenu projekta pa bi trebao pokazati kako tvoj projekt: promiče međusobno razumijevanje na razini Europe i na međunarodnoj razini promiče zajednički osjećaj europskog identiteta i europske integracije potiče druge mlade u Europi na sudjelovanje u našoj demokraciji pruža praktične primjere Europljana koji žive kao jedna zajednica. Izborno povjerenstvo također će ocijeniti u kojoj su mjeri ti kriteriji ispunjeni, kao i kreativnost i inovativnost projekta.

  U dugom opisu navedite sljedeće:

  • kako vaš projekt ispunjava ciljeve Nagrade
  • koji su glavni i posebni ciljevi vašeg projekta, kako će se ostvariti ili se ostvaruju
  • tko je vaša ciljna publika
  • koji su rezultati projekta (očekivani ili ostvareni)
  • kako ćete širiti informacije o projektu
  • kako ćete mjeriti uspjeh svojeg projekta
  • koliko je ljudi sudjelovalo u projektu i do koliko je ljudi pokušao doprijeti
    
 14. Nacionalna izborna povjerenstva sastavljena od zastupnika u Europskom parlamentu i predstavnika nacionalnih organizacija mladih odlučit će o nacionalnim pobjednicima u svim državama članicama u roku od jednog mjeseca po isteku roka za prijavu, nakon čega ćemo kontaktirati pobjednike i obavijestiti ih o sljedećim koracima.

  Nakon toga će se europsko izborno povjerenstvo okupiti kako bi odabralo tri europska pobjednika od 27 nacionalnih pobjednika. Dobitnici će biti objavljeni tijekom svečane dodjele nagrada u Aachenu.

 15. Nacionalne pobjednike objavljuju uredi za vezu Europskog parlamenta u državama članicama. Nakon toga tim Odjela za odnose s mladima obraća se svim nacionalnim pobjednicima s dodatnim informacijama.

  Jedan predstavnik po projektu bit će u Aachen na tjedan za pobjednike, gdje će se pobjednici zajednički družiti te upoznati ranije dobitnike nagrade. Troškove sudjelovanja u tom događanju snose Europski parlament i Zaklada međunarodne nagrade „Karlo Veliki” iz Aachena. Svi predstavnici projekata također će primiti certifikat od predsjednika Europskog parlamenta i predsjednika Zaklade međunarodne nagrade „Karlo Veliki” iz Aachena.

  Svi nacionalni pobjednici bit će pozvani da ostanu u kontaktu s Europskim parlamentom i Zakladom Aachen te bi mogli biti pozvani na sudjelovanje u budućim događanjima za mlade.

 16. Europski žiri odabire tri europska pobjednika među 27 nacionalnih pobjednika. Tri europska pobjednika objavljuju se na svečanosti dodjele nagrada u Aachenu, na koju se pozivaju svi nacionalni pobjednici.

  Nagrada za europske pobjednike:
  • prvo mjesto prima 7500 eura, drugo 5000 eura, a treće 2500 eura.
  • U sklopu Nagrade za autore triju najboljih projekata na europskoj razini bit će i posjet Europskom parlamentu u Bruxellesu ili Strasbourgu prilikom kojega će dobitnici predstaviti svoje projekte.
  • U sklopu Nagrade za autore triju najboljih projekata na europskoj razini bit će i prilika da sudjeluju u programu Schuman Europskog parlamenta posvećenom stažiranju. Opširnije informacije na tu temu pronađite ovdje: Koja su pravila za pripravnički staž Schuman za europske pobjednike?

 17. Po jedan predstavnik iz tri europska pobjednička tima dobit će priliku za stažiranje u Europskom parlamentu u okviru stipendije Schuman. Predstavnik koji će se predložiti za stažiranje trebao bi biti dio glavnog tima pobjedničkog projekta i ispunjavati sve uvjete za sudjelovanje u programu stažiranja. Stažiranje može započeti 1. listopada ili 1. ožujka u 12 mjeseci nakon dodjele nagrade. Pobjednici u nacionalnoj kategoriji saznat će sve pojedinosti o ovoj prilici uoči svečanosti dodjele nagrada.

 18. Upite o procesu prijave pošalji na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku e-poštom na adresu youth@ep.europa.eu(Politika zaštite privatnosti)

frequently-asked-questions