Kako se mogu prijaviti?

Otvorene su prijave za nagradu ECYP2023!

Prijavi se do 2. veljače.

 Kako se mogu prijaviti?

Stanovnik si EU-a u dobi od 16 do 30 godina i radiš na europskom projektu? Onda baš ti možeš postati sljedeći dobitnik Nagrade za mlade „Karlo Veliki”! Prijavi se sa svojim projektom, osvoji do 7500 eura i primi pomoć koja ti je potrebna za daljnji razvoj tvoje inicijative. Svake godine Europski parlament i Zaklada međunarodne nagrade „Karlo Veliki” iz Aachena dodjeljuju Europsku nagradu za mlade „Karlo Veliki” nadahnjujućim projektima koji mijenjaju Europu, a vode ih mladi iz cijelog EU-a.

Raspored za 2023

 • 12. siječnja 2023. otvaranje natječaja
 • 2. veljače 2023.: rok za predaju projekata
 • ožujak 2023.: objava nacionalnih pobjednika
 • 2023.: Svečana dodjela nagrade u Aachenu

Pravila

Prije podnošenja prijave, pročitaj cjelovitu verziju pravila sudjelovanja na natječaju za dodjelu Europske nagrade za mlade „Karlo Veliki”. Projekti koji ne ispunjavaju kriterije navedene u pravilima neće se uzeti u obzir za ocjenjivanje.

Da bi se kvalificirali, projekti moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

1. Moraju pokazati postignuća u sljedećim područjima:

 • promicanje suradnje i razumijevanja u cijeloj Europi i na međunarodnoj razini temeljenih na demokratskim vrijednostima (kao što su, na primjer, poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava);
 • promicanje zajedničkog osjećaja europskog identiteta i europske integracije;
 • poticanje drugih mladih u Europi na sudjelovanje u našoj demokraciji;
 • pružanje praktičnih primjera Europljana koji žive kao zajednica.

2. Mora ih prijaviti mlada osoba s prebivalištem u jednoj od 27 država članica EU-a u dobi od 16 do 30 godina na dan podnošenja prijave.

Potraži nadahnuće u prethodnim dobitnicima i njihovim projektima.

Kriteriji za dodjelu

Projekte će se ocijeniti prema sljedećim kriterijima:

 • koliko dobro su postignuti ciljevi Nagrade;
 • kreativnost i originalnost projekta, uključujući inovativne inicijative;
 • prednost će se dati projektima s transnacionalnom dimenzijom (koji uključuju mlade iz više država članica).

Postupak odabira

Odabir se vrši u dva koraka. Kao prvo, nacionalno izborno povjerenstvo u svakoj državi članici odlučuje o najboljem nacionalnom projektu. Nakon toga, od 27 nacionalnih pobjedničkih projekata europsko izborno povjerenstvo bira tri pobjednička europska projekta.

Nacionalno izborno povjerenstvo u svakoj državi članici sastoji se od dva zastupnika u Europskom parlamentu i predstavnika iz sektora za mlade, a bira se na godišnjoj razini. Za više informacija o nacionalnom postupku odabira u tvojoj zemlji članici obrati se Uredu za vezu Europskog parlamenta u tvojoj zemlji.

Europsko izborno povjerenstvo koje odabire tri europska pobjednika sastoji se od:

 • predsjednika Europskog parlamenta;
 • dva zastupnika u Europskom parlamentu;
 • tri predstavnika Zaklade međunarodne nagrade „Karlo Veliki” iz Aachena;
 • dva predstavnika sektora mladih (uključujući bivše dobitnike nagrada).

Odluka europskog izbornog povjerenstva je konačna.

Nagrada

 1. Tri pobjednička europska projekta osvojit će sljedeće nagrade: prva nagrada iznosi 7500 eura, druga nagrada 5000 eura, a treća nagrada 2500 eura.
 2. Predstavnici svakog nacionalnog pobjedničkog projekta pozivaju se na dodjelu Nagrade za mlade „Karlo Veliki” u Aachenu.
 3. Dio nagrade čini i posjet dobitnika Europskom parlamentu (u Bruxellesu ili Strasbourgu).

Za sva pitanja kontaktiraj nas na youth@europarl.europa.eu.  (Politika zaštite privatnosti)

Prijavi se za Nagradu za mlade „Karlo Veliki”