Apie Karolio Didžiojo jaunimo premiją

Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija skiriama jaunų asmenų vykdomiems projektams, kuriais remiama demokratija Europoje ir skatinamas bendradarbiavimas ir tarpusavio supratimas Europos ir tarptautiniu mastu. Teikiant premiją atkreipiamas dėmesys į kasdienį jaunų žmonių darbą stiprinant bendros Europos tapatybės jausmą ir apdovanojamas jų aktyvus dalyvavimas kuriant Europą. 2008 m. įsteigtą premiją kartu teikia Europos Parlamentas ir Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas.

Dalyvauti Karolio Didžiojo jaunimo premijos konkurse gali, jei:

  • vykdai Europos masto projektą, kurį pateiksi kartu su paraiška;
  • esi 16–30 metų amžiaus;
  • gyveni vienoje iš ES valstybių narių - Pateikti projektą gali kaip individualus pareiškėjas arba organizacijos ar jaunimo grupės vardu.

Visus pateiktus projektus pirmiausia įvertins valstybės narės, iš kurios projektas vykdomas, nacionalinė vertinimo komisija. Ji atrinks vieną kandidatą. Iš šių 27 nacionalinių laureatų Europos vertinimo komisija atrinks tris geriausius Europos laureatus, kurie už savo projektus bus apdovanoti iki 7 500 EUR dydžio premija.

About the Charlemagne Youth Prize