Par Kārļa Lielā balvu

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu piešķir jauniešu vadītiem projektiem, kas stiprina demokrātiju Eiropā un veicina sadarbību un savstarpēju sapratni gan Eiropā, gan starptautiskā mērogā. Ar Kārļa Lielā balvu tiek pausta atzinība tiem jauniešiem, kas ik dienas ar savām idejām un darbiem stiprina vienotu Eiropas identitāti un aktīvi līdzdarbojas Eiropas pilnveidošanā.

Balva tika ieviesta 2008. gadā, un tās piešķiršanu kopīgi organizē Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonds.

Lai varētu pretendēt uz Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu, tev:

  • aktīvi jādarbojas kādā ar Eiropu saistītā projektā, ko vēlies pieteikt balvas konkursam;
  • jābūt vecumā no 16 līdz 30 gadiem;
  • jābūt kādas ES dalībvalsts iedzīvotājam - Projektu vari iesniegt gan kā individuāls pieteikuma iesniedzējs, gan organizācijas vai jauniešu grupas vārdā.

Visus iesniegtos projektus vispirms vērtēs katras valsts žūrija, kas no visiem attiecīgajā valstī iesniegtajiem projektiem atlasīs vienu kandidatūru. No visu 27 dalībvalstu izraudzītajiem projektiem trīs labākos Eiropas līmeņa laureātus atlasīs Eiropas žūrija, un šie projekti saņems līdz pat 7500 eiro lielu apbalvojumu.

About the Charlemagne Youth Prize