O Cene Karola Veľkého pre mládež

Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje mládežníckym projektom, ktoré podporujú demokraciu v Európe, ako aj spoluprácu a porozumenie v Európe a na celom svete. Ocenenie vyzdvihuje každodenné úsilie mladých ľudí zamerané na posilnenie spoločného povedomia o európskej identite. Zároveň je odmenou za ich aktívnu účasť na rozvoji Európy.

Cenu od roku 2008 udeľuje Európsky parlament spolu s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene.

Ak sa o ňu chceš uchádzať aj ty, musíš spĺňať tieto podmienky:

  • prihlásiť sa s projektom na európsku tému;
  • mať od 16 do 30 rokov;
  • žiť v jednom z členských štátov EÚ - Projekt môžeš predložiť individuálne alebo v mene organizácie alebo skupiny mladých ľudí.

Všetky projekty predložené v určitom členskom štáte najskôr posúdi národná porota daného členského štátu. Následne nominuje jeden z nich. Z takto zvolených 27 národných víťazov potom európska porota vyberie troch európskych laureátov, ktorým udelí peňažnú odmenu až do výšky 7 500 eur.

About the Charlemagne Youth Prize