O EUROSCOLI

U okviru programa Euroscola u Strasbourgu okupljaju se učenici u dobi od najmanje 14 godina iz svih 27 država članica EU-a, država kandidatkinja i bivših država članica kako bi raspravljali, zauzeli stranu, pregovarali, izmjenjivali rezolucije ili glasali o njima te naposljetku i usvojili rezolucije o stvarnim europskim pitanjima. Učenici imaju priliku saznati više o funkcioniranju europskih institucija, zatim raspravljati o demokraciji, temeljnim pravima i europskim vrijednostima te iznositi osobna mišljenja o odlukama koje se donose na razini Europske unije.

Učenici moraju biti u pratnji učitelja ili edukatora.

Euroscola na internetu

Od pokretanja projekta Euroscola 1990., Europski parlament omogućio je stotinama tisuća srednjoškolaca sudjelovanje u simulaciji rada zastupnika.

Mladi se okupljaju za grupnu fotografiju u vijećnici Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Sad postoji i regionalno izdanje Euroscole!

Europski parlament i dvije pogranične regije Alsace (Francuska) i Baden-Württemberg (Njemačka) potpisale su 21. siječnja 2021. sporazum o pokretanju regionalnog izdanja Euroscole. Cilj sporazuma je pokrenuti prekogranični program razmjene između tih dviju regija te promicati europsku integraciju i međukulturnu osviještenost.

Francusko-njemačka regionalna Euroscola održana je 1. lipnja 2022. i 10. ožujka 2023. Regionalna Euroscola održavat će se jednom godišnje.