Dwar il-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ

Il-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ Ewropej huwa premju li jingħata lil proġetti li jappoġġaw id-demokrazija fl-Ewropa u jippromwovu l-kooperazzjoni u l-fehim kemm fl-Ewropa kif ukoll internazzjonalment, u li huma mmexxija miż-żgħażagħ. Jenfasizza l-ħidma ta' kuljum miż-żgħażagħ fit-tisħiħ ta' sens kondiviż ta' identità Ewropea u jippremja l-parteċipazzjoni attiva tagħhom fl-iżvilupp tal-Ewropa.

Il-premju jitmexxa b'mod konġunt mill-Parlament Ewropew u l-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Karlu Manju ta' Aachen, u ġie stabbilit fl-2008.

Sabiex tipparteċipa fil-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ, jeħtieġ li:

  • Ikollok Proġett Ewropew li tixtieq tapplika bih,
  • Ikollok bejn 16 u 30 sena,
  • Tkun residenti f'wieħed mill-Istati Membri tal-UE - Tista' tissottometti proġett jew bħala applikant individwali jew f'isem organizzazzjoni jew grupp ta' żgħażagħ.

Il-proġetti kollha sottomessi l-ewwel se jiġu evalwati mill-ġurija nazzjonali tal-Istat Membru tal-proġett, li se tagħżel nomina waħda. Minn dawn is-27 rebbieħ nazzjonali, l-aqwa tliet rebbieħa Ewropej se jintgħażlu mill-ġurija Ewropea u se jingħataw sa €7,500 fi flus bħala premju għall-proġetti tagħhom.

About the Charlemagne Youth Prize