2023 m. laureatai

image-from-the-document-manager

2023 m. nacionaliniai laureatai

Informacija apie visus nugalėjusius nacionalinius projektus.

Trys geriausi projektai Europos mastu bus paskelbti apdovanojimo ceremonijoje Achene gegužės 12 d. Dalyvauti ceremonijoje ir laimėtojų savaitėje bus pakviestas ir vienas kiekvienos valstybės laimėtojų atstovas

2022 m. nugalėtojai

Pirmąją vietą laimėjo projektas iš Portugalijos „Orquestra Sem Fronteiras“ (liet. „Orkestras be sienų“). Juo skatinamas Portugalijos ir Ispanijos tarpvalstybinis bendradarbiavimas pasitelkiant muziką. Jauni talentingi muzikantai iš abiejų šalių siekia mažinti socialinę ir kultūrinę nelygybę.

Antrosios vietos laimėtoju tapo Čekijos projektas „Politika (nejen) pro mladé“ (liet. „Politika (ne tik) jaunimui“). Šis projektas suburia viso politinio spektro jaunus politikus diskutuoti apie politiką, demokratiją ir žmogaus teises, siekiant kurti informuotą ir aktyvią jaunąją pilietinę visuomenę.

Trečioji vieta atiteko remiant organizacijai „Democracy International“ organizuotam Vokietijos projektui „Ukrainian Vibes - European Public Sphere“ (liet. „Ukraina – Europos viešojoje erdvėje“). 2021 m. balandžio–spalio mėnesiais vykęs projektas subūrė žmones iš 36 šalių į virtualias diskusijas apie demokratiją, vystymąsi ir Europos integraciją, dėmesį skiriant ES ir Ukrainos santykiams. Projekto organizatoriai paskelbė kai kuriuos pasiūlymus, pateiktus skaitmeninėje Konferencijos dėl Europos ateities platformoje.

2022 m. nacionalinių nugalėtojų projektų santraukos (EN)

2021 m. nugalėtojai

Pirmosios vietos apdovanojimas buvo skirtas čekų projektui „Fakescape“, kuris žaidimų pagalba moko jaunus žmones kritinio mąstymo ir lavina jų gebėjimus pastebėti netikrą informaciją.

Antrąją vietą užėmė rumunų projektas „Generation Z“. Suartindamas jaunus žmones su mokslininkais ir kitomis asmenybėmis, šis projektas skatina jaunų žmonių smalsumą, kritinį mąstymą, žodžio laisvę ir kartų diskusijas.

Ispanų projektas „EuroInclusion“ laimėjo trečiąją vietą. Tai jauniems europiečiams skirta mainų programa, kuria siekiama negalią turinčių piliečių socialinė, kultūrinė ir politinė integracija laisvoje, įvairialypėje ir vieningoje Europoje.

2020 m. nugalėtojai

Vokiečių projektas „Europos balsų archyvas“ renka žodinius prisiminimus iš žmonių, gimusių iki 1945 m.

Antroji vieta atiteko prancūzų projektui „Pilietinės Europos tarnybos link“. Tai asociacija, padedanti jauniems europiečiams, siekiantiems sutelkti dėmesį į socialinius iššūkius bei savanoriauti ne tik savo, bet ir kitose šalyse.

Trečiąją vietą už savo iniciatyvą „Ateitis yra Europoje“ užėmė Madeleina Kay (Jungtinė Karalystė), žinoma kaip #EUsupergirl.

Ankstesnių metų Karolio Didžiojo jaunimo premijos laureatai Ankstesnių metų Karolio Didžiojo jaunimo premijos laureatai (24 kalbomis pateikus prašymą)