DUK apie programą „Euroscola“

Jei nerandate atsakymų, visada esame pasirengę jums padėti. Tačiau pirmiausia kviečiame jus patikrinti šį puslapį!

  1. Programoje gali dalyvauti bet kuri Europos Sąjungos ir (arba) šalies kandidatės ar buvusios valstybės narės mokykla. Renginio metu dalyviai turėtų būti ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus vidurinės mokyklos mokiniai.

  2. „Euroscola“ programos komanda (Komunikacijos generalinio direktorato Ryšių su lankytojais ir piliečiais skyriaus dalis) yra atsakinga už „Euroscola“ programos renginių organizavimą, kai EP ryšių biurai valstybėse narėse atrenka dalyvių klases. Mokytojai, lydintys dalyvių klases į „Euroscola“ programos renginį, dalyvauja parengiamuosiuose susitikimuose ir jiems suteikiama galimybė užmegzti ryšius su kolegomis iš kitų šalių.

  3. Atrankos procedūrą atitinkamoje šalyje organizuoja Europos Parlamento ryšių biurai. Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su savo ryšių biurais. Europos Parlamentas turi ryšių biurus (EPRB) visose valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje. Daugiau informacijos galite rasti spustelėję šią nuorodą. Dėl šalių kandidačių kreipkitės į „Euroscola“ programos komandą. 

  4. „Euroscola“ programos komanda susisieks su kiekvienos atrinktos mokyklos (klasės) kontaktiniu asmeniu, kad paaiškintų registracijos procedūrą.  

  5. Parlamentas dalyvaujančioms mokykloms teikia finansinę dotaciją jų kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti. Tiksli dotacijos suma priklauso nuo įvairių veiksnių ir gali padengti ne visas išlaidas. Mokyklos pačios pasirūpina savo kelionės organizavimu. Išsamią informaciją apie finansinę dotaciją ir jos teikimo tvarką atsiunčia „Euroscola“ programos komanda, kai mokyklą atrenka EP ryšių biurai.

  6. Dalyviai gali kalbėti prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ir anglų kalbomis ir klausytis vertimo į prancūzų, vokiečių ir anglų kalbas. Kviečiame visus dalyvius programos metu bandyti kalbėti skirtingomis kalbomis, tačiau, savaime aišku, jie gali pasisakyti ta kalba, kuria kalbėdami jaučiasi geriausiai. 

  7. Dalyviai nuo 8.15 val. įleidžiami į patalpas Louise Weiss pastate (Allée du Printemps, 67070 Strasbūras). Programa prasideda 10.00 val. ir baigiasi 16.30 val. Mokiniai bendrauja su Europos Parlamento nariu, taip pat tam tikros srities ekspertu (priklausomai nuo dienos programos). Rytinė sesija vyksta mišriu formatu, joje gali dalyvauti ir vietoje esantys, ir nuotoliniu būdu prisijungę dalyviai. Popietinėje programoje, skirtoje tik vietoje esantiems dalyviams, daugiausia dėmesio skiriama Europos Parlamento nario darbo imitavimui. 

  8. Remiantis nustatytomis taisyklėmis dalyviai turi būti ES valstybės narės, šalies kandidatės arba buvusios valstybės narės gyventojai. Dalyvauti gali ir trečiųjų šalių piliečiai, kurie atitinka pirmiau minėtus gyvenamosios vietos kriterijus. 

  9. Prie kiekvienos mokyklos ir (arba) nacionalinės grupės gali prisijungti vienas vietos žurnalistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, siųskite e. laišką „Euroscola“ programos komandai.