DUK apie Karolio Didžiojo jaunimo premiją

 1. Ieškome projektų, kuriais skatinamas savitarpio supratimas Europos ir tarptautiniu lygmenimis; skatinamas bendros Europos tapatybės jausmas ir Europos integracija; kiti Europos jaunuoliai skatinami dalyvauti Europos demokratijos procesuose; pateikiama praktinių pavyzdžių, kaip europiečiai gali gyventi kaip vienoje bendruomenėje.

  Tavo projektas gali būti bet kokio pobūdžio. Pavyzdžiui, jo pagrindinis tikslas galėtų būti įvairių jaunimo renginių, kaip antai jaunimo mainų, simuliacinių žaidimų, jaunimo politikos festivalių, parodų, mokymų, internetinių projektų ar panašių renginių (bet jais neapsiribojant), organizavimas. Gali būti kūrybingas ir rinktis visiškai naują projekto formatą, tačiau tavo projektas turi tenkinti pirmiau minėtus kriterijus.

  Jei projektai neatitinka reikalavimų, žr. 2 klausimą.

 2. Projektai neatitinka Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos reikalavimų, jeigu:

  a. prasidėjus paraiškos teikimo procedūrai dar tik planuojami arba tik neseniai pradėti įgyvendinti ir dar negalima nustatyti jų įgyvendinimo rezultatų;

  b. tai ES institucijose ir Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fonde dirbančių asmenų pateikti projektai;

  c. tai mokslinės disertacijos ir publikacijos;

  d. tai projektai, jau gavę ES institucijos, įstaigos, organo ar agentūros skiriamą apdovanojimą;

  e. tai ankstesnių konkursų Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijai gauti Europos nugalėtojai;

  f. tai veikla, kurios pagrindinis tikslas yra pelno siekimas;

  g. tai vyriausybinių organizacijų veikla.

  Jei tu arba tavo projektas atitinka vieną ar daugiau iš šių kategorijų, jis nebus laikomas tinkamu apdovanojimui gauti.

 3. Taip. Tačiau atkreipiame dėmesį, jog projektas turi būti jau kurį laiką vykdomas, kad komisija galėtų įvertinti jo rezultatus. Pavyzdžiui, jeigu projektas ką tik pradėtas vykdyti arba tėra viso labo idėja, siūlytume jį pateikti kitų metų konkursui.

 4. Ne. Pareiškėjų pateiktų projektų skaičius neribojamas.

 5. Norėdamas pateikti savo projektą, atsidaryk elektroninę paraiškos formą.

  Paraišką gali pildyti bet kuria ES kalba. Taip pat gali įkelti su projektu susijusius dokumentus ir jį iliustruojančias nuotraukas.

 6. 2023 m. vasario 2 d., 23.59.59 val. Vidurio Europos laiku

 7. Tai nusprendžia projekto grupė. Pavyzdžiui, tai galėtų būti projekto grupės vadovas, programos vadovas, spaudos atstovas arba tiesiog eilinis dalyvis. Atminkite, kad reikalavimus atitinkantis pareiškėjas turi gyventi ES valstybėje narėje ir būti 16–30 metų amžiaus.

 8. Paraiškos formą galima pildyti bet kuria oficialiąja ES kalba.

 9. Jei jūsų projektas vykdomas tik vienoje valstybėje narėje, turėtumėte jį pateikti toje valstybėje narėje.

  Jei projektas yra tarpvalstybinis (įgyvendinamas daugiau nei vienoje valstybėje narėje arba jo dalyviai gyvena keliose valstybėse narėse), jis turėtų būti pateiktas vienoje valstybėje narėje, kuri yra labiausiai susijusi su projektu. Sprendimą turi priimti pareiškėjas.

 10. Taip. Projektus, kurie nėra trys galutiniai ankstesnių apdovanojimų laimėtojai, galima teikti dar kartą.

 11. Ne. Siūlome savo paraišką parengti ir reikiamus duomenis surinkti naudojantis ne internetinėmis priemonėmis, o po to šią informaciją perkopijuoti į internetinę paraiškos formą.

 12. Taip. Privalote visą savo paraišką pateikti iš karto, kadangi nėra galimybės paraišką išsaugoti ir grįžti prie jos vėliau. Siūlome savo paraišką parengti ir reikiamus duomenis surinkti naudojantis ne internetinėmis priemonėmis, o po to šią informaciją perkopijuoti į internetinę paraiškos formą.

 13. Vienas aprašymas – trumpa jūsų projekto santrauka. Jis turėtų būti parengtas anglų, prancūzų arba vokiečių kalba, nes tai suteiks galimybę apdovanojimo sekretoriatui jį nurodyti ateityje informuojant apie jūsų projektą.

  Išsamų projekto aprašymą galima parengti bet kuria oficialiąja ES kalba. Šis aprašymas bus naudojamas projektui įvertinti, todėl jame turėtų būti nurodyta, kaip jūsų projektu: skatinamas savitarpio supratimas Europos ir tarptautiniu lygmenimis; skatinamas bendros Europos tapatybės jausmas ir Europos integracija; kiti Europos jaunuoliai raginami dalyvauti Europos demokratijos procesuose; pateikta praktinių pavyzdžių, kaip europiečiai gali gyventi kaip vienoje bendruomenėje. Vertinimo komisija taip pat įvertins projekto atitikimą minėtiems kriterijams bei jo kūrybingumą ir novatoriškumą.

 14. Nacionalinės vertinimo komisijos, sudarytos iš Europos Parlamento narių ir nacionalinių jaunimo organizacijų atstovų, per vieną mėnesį nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos visose valstybėse narėse išrinks nacionalinius nugalėtojus. Tada susisieksime su nugalėtojais ir informuosime juos apie tolesnius veiksmus.

  Po to Europos vertinimo komisija iš 27 nacionalinių nugalėtojų atrinks tris Europos nugalėtojus. Nugalėtojai bus paskelbti gegužės mėnesį Achene vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje.

 15. Po vieną kiekvieno projekto atstovą bus pakviesta į gegužę vyksiančią Acheno nugalėtojų savaitę, kurios metu jie galės susipažinti vieni su kitais ir ankstesniais apdovanojimo laureatais. Dalyvavimo šiame renginyje išlaidas padengs Europos Parlamentas ir Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas. Europos Parlamento ir Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondo pirmininkas visiems projektų atstovams įteiks sertifikatus.

  Geriausias projektas bus apdovanotas 7 500 EUR, antroji vieta – 5 000 EUR, trečioji vieta – 2 500 EUR. Visi trys Europos laureatai bus kviečiami pristatyti savo projektus Europos Parlamente Briuselyje arba Strasbūre.

 16. Užklausas apie paraiškų teikimo procedūrą siųskite anglų, prancūzų arba vokiečių kalba e. paštu youth@ep.europa.eu(Privatumo politika)

frequently-asked-questions