DUK apie Karolio Didžiojo jaunimo premiją

 1. Ieškome projektų, kuriais skatinamas savitarpio supratimas Europos ir tarptautiniu lygmenimis; skatinamas bendros Europos tapatybės jausmas ir Europos integracija; kiti Europos jaunuoliai skatinami dalyvauti Europos demokratijos procesuose; pateikiama praktinių pavyzdžių, kaip europiečiai gali gyventi kaip vienoje bendruomenėje.

  Tavo projektas gali būti bet kokio pobūdžio. Pavyzdžiui, jo pagrindinis tikslas galėtų būti įvairių jaunimo renginių, kaip antai jaunimo mainų, simuliacinių žaidimų, jaunimo politikos festivalių, parodų, mokymų, internetinių projektų ar panašių renginių (bet jais neapsiribojant), organizavimas. Gali būti kūrybingas ir rinktis visiškai naują projekto formatą, tačiau tavo projektas turi tenkinti pirmiau minėtus kriterijus.

  Dėl projektų, kurie neatitinka reikalavimų, žr. klausimą „Nesu tikras (-a), ar mano parengtas projektas tinkamas konkursui. Kaip galėčiau pasitikrinti?“

 2. Projektai neatitinka Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos reikalavimų, jeigu:

  a. prasidėjus paraiškos teikimo procedūrai dar tik planuojami arba tik neseniai pradėti įgyvendinti ir dar negalima nustatyti jų įgyvendinimo rezultatų;

  b. tai ES institucijose ir Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fonde dirbančių asmenų pateikti projektai;

  c. tai mokslinės disertacijos ir publikacijos;

  d. tai projektai, jau gavę ES institucijos, įstaigos, organo ar agentūros skiriamą apdovanojimą;

  e. tai ankstesnių konkursų Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijai gauti Europos nugalėtojai;

  f. tai veikla, kurios pagrindinis tikslas yra pelno siekimas;

  g. tai vyriausybinių organizacijų veikla.

  Jei tu arba tavo projektas atitinka vieną ar daugiau iš šių kategorijų, jis nebus laikomas tinkamu apdovanojimui gauti.

 3. Taip. Tačiau atkreipiame dėmesį, jog projektas turi būti jau kurį laiką vykdomas, kad komisija galėtų įvertinti jo rezultatus. Pavyzdžiui, jeigu projektas ką tik pradėtas vykdyti arba tėra viso labo idėja, siūlytume jį pateikti kitų metų konkursui.

 4. Ne. Jei paraiškos pateikėjai yra parengę daugiau projektų, jie jų gali pateikti kiek nori. Tačiau tą patį projektą galima teikti tik vieną kartą. Teikti tų pačių projektų dviejose ar daugiau skirtingų šalių NEGALIMA.

 5. Norėdamas pateikti savo projektą, atsidaryk elektroninę paraiškos formą.

  Paraišką gali pildyti bet kuria ES kalba. Taip pat gali įkelti su projektu susijusius dokumentus ir jį iliustruojančias nuotraukas.

 6. 2024 m. vasario 12 d., 23.59.59 val. Vidurio Europos laiku

 7. Tai nusprendžia projekto grupė. Pavyzdžiui, tai galėtų būti projekto grupės vadovas, programos vadovas, spaudos atstovas arba tiesiog eilinis dalyvis. Atminkite, kad reikalavimus atitinkantis pareiškėjas turi gyventi ES valstybėje narėje ir būti 16–30 metų amžiaus.

 8. Paraiškos formą galima pildyti bet kuria oficialiąja ES kalba.

 9. Jei jūsų projektas vykdomas tik vienoje valstybėje narėje, turėtumėte jį pateikti toje valstybėje narėje.

  Jei projektas yra tarpvalstybinis (įgyvendinamas daugiau nei vienoje valstybėje narėje arba jo dalyviai gyvena keliose valstybėse narėse), jis turėtų būti pateiktas vienoje valstybėje narėje, kuri yra labiausiai susijusi su projektu. Sprendimą turi priimti pareiškėjas.  Paraiškos pateikėjas savo projektą gali pateikti tik vienoje valstybėje narėje.

 10. Taip. Projektus, kurie nėra patekę tarp trijų anksčiau vykusių apdovanojimų laureatų, galima pateikti ir vėl. Tačiau tai kasmetinis apdovanojimas, todėl projektai, kurie atitiko ankstesnio konkurso reikalavimus ir buvo baigti rengti prieš metus, vertinami nebus. Tos pačios organizacijos gali teikti paraišką dėl naujo projekto, įgyvendinto tais metais, kuriais varžomasi dėl apdovanojimo.

 11. Ne. Siūlome savo paraišką parengti ir reikiamus duomenis surinkti naudojantis ne internetinėmis priemonėmis, o po to šią informaciją perkopijuoti į internetinę paraiškos formą.

 12. Taip. Privalote visą savo paraišką pateikti iš karto, kadangi nėra galimybės paraišką išsaugoti ir grįžti prie jos vėliau. Siūlome savo paraišką parengti ir reikiamus duomenis surinkti naudojantis ne internetinėmis priemonėmis, o po to šią informaciją perkopijuoti į internetinę paraiškos formą.

 13. Vienas aprašymas – trumpa jūsų projekto santrauka. Jis turėtų būti parengtas anglų, prancūzų arba vokiečių kalba, nes tai suteiks galimybę apdovanojimo sekretoriatui jį nurodyti ateityje informuojant apie jūsų projektą.

  Išsamų projekto aprašymą galima parengti bet kuria oficialiąja ES kalba. Šis aprašymas bus naudojamas projektui įvertinti, todėl jame turėtų būti nurodyta, kaip jūsų projektu: skatinamas savitarpio supratimas Europos ir tarptautiniu lygmenimis; skatinamas bendros Europos tapatybės jausmas ir Europos integracija; kiti Europos jaunuoliai raginami dalyvauti Europos demokratijos procesuose; pateikta praktinių pavyzdžių, kaip europiečiai gali gyventi kaip vienoje bendruomenėje. Vertinimo komisija taip pat įvertins projekto atitikimą minėtiems kriterijams bei jo kūrybingumą ir novatoriškumą.

  Ilgajame aprašyme prašoma nurodyti:

  • kaip jūsų projektas atitinka apdovanojimo tikslus,
  • kokie jūsų projekto pagrindiniai ir konkretūs tikslai bei kaip jie bus pasiekti / jų siekiama,
  • kokia jūsų tikslinė auditorija,
  • kokie yra projekto rezultatai (planuojami arba pasiekti),
  • kaip ruošiatės platinti informaciją apie projektą,
  • kaip ketinate vertinti savo projekto sėkmę,
  • kiek žmonių dalyvavo įgyvendinant projektą ir kokio didžio auditoriją juo pavyko pasiekti.
 14. Nacionalinės vertinimo komisijos, sudarytos iš Europos Parlamento narių ir nacionalinių jaunimo organizacijų atstovų, per vieną mėnesį nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos visose valstybėse narėse išrinks nacionalinius nugalėtojus. Tada susisieksime su nugalėtojais ir informuosime juos apie tolesnius veiksmus.

  Po to Europos vertinimo komisija iš 27 nacionalinių nugalėtojų atrinks tris Europos nugalėtojus. Nugalėtojai bus paskelbti Achene vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje.

 15.  

  Nacionalinius laureatus paskelbia valstybėse narėse veikiantys Europos Parlamento ryšių biurai. Tada su visais nacionaliniais laureatais susisiekia Jaunimo reikalų skyrius, kuris pateikia tolesnę informaciją.

  Po vieną kiekvieno projekto atstovą bus pakviesta vyksiančią Acheno nugalėtojų savaitę, kurios metu jie galės susipažinti vieni su kitais ir ankstesniais apdovanojimo laureatais. Dalyvavimo šiame renginyje išlaidas padengs Europos Parlamentas ir Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas. Europos Parlamento ir Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondo pirmininkas visiems projektų atstovams įteiks sertifikatus.

  Visų nacionalinių laureatų bus prašoma palaikyti ryšį su Europos Parlamentu ir Acheno fondu. Gali būti, kad jie bus kviečiami dalyvauti ateityje vyksiančiuose jaunimo renginiuose.

 16. Europos vertinimo komisija išrenka tris Europos laureatus iš 27 nacionalinių laureatų. Šie trys Europos laureatai paskelbiami per Achene rengiamą apdovanojimo ceremoniją, į kurią pakviečiami visi nacionaliniai laureatai.

  Europos laureatams įteikiamos premijos:
  • 7 500 EUR už pirmąją, 5 000 EUR už antrąją ir 2 500 EUR už trečiąją vietą.
  • Dalį apdovanojimo sudaro galimybė visiems trims Europos laureatams pristatyti savo projektus Europos Parlamente Briuselyje arba Strasbūre.
  • Dalį apdovanojimo sudaro ir tai, kad visiems trims Europos laureatams suteikiama galimybė pasinaudoti Europos Parlamento Šumano stažuotės programa. Išsamesnė informacija apie tai pateikiama skiltyje Šumano stažuotės taisyklės, taikomos Europos laureatams.

 17. Vienam kiekvieno iš trijų nugalėjusių Europos projektų atstovui bus sudaryta galimybė atlikti R. Schumano stažuotę Europos Parlamente. Stažuotei išrinktas atstovas turėtų būti pagrindinės nugalėjusio projekto komandos narys ir atitikti visus stažuotės programai keliamus tinkamumo kriterijus. Pasirinktina stažuotės pradžia – spalio 1 d. arba kovo 1 d. 12 mėnesių laikotarpiu po premijos įteikimo. Išsami informacija apie šią galimybę prieš apdovanojimo ceremoniją bus tiesiogiai pateikta nugalėjusių nacionalinių projektų atstovams.

 18. Užklausas apie paraiškų teikimo procedūrą siųskite anglų, prancūzų arba vokiečių kalba e. paštu youth@ep.europa.eu(Privatumo politika)

frequently-asked-questions