APIE PROGRAMĄ „EUROSCOLA“

Programa „Euroscola“ Strasbūre suburia 14 metų ir vyresnius moksleivius iš visų 27 ES valstybių narių, šalių kandidačių ir buvusių valstybių narių. Čia jie priima rezoliucijas tikrais Europos klausimais, prieš tai jas aptarę, priėmę dėl jų poziciją, dėl jų derėjęsi, atlikę jų pakeitimus ir dėl jų balsavę. Moksleiviams suteikiama galimybė susipažinti su Europos Sąjungos institucijų darbu, padiskutuoti demokratijos, pagrindinių teisių ir Europos vertybių klausimais ir išreikšti savo asmeninę nuomonę apie Europos Sąjungos lygmeniu priimtus sprendimus.

Moksleivius turi lydėti mokytojas arba pedagogas.

„Euroscola“ internete

1990 m. Europos Parlamentas sukūrė programą „Euroscola“, taip suteikdamas galimybę šimtams tūkstančių vidurinių mokyklų moksleivių dalyvauti EP narių darbo imitavimo pratybose.

Europos Parlamento pastato Strasbūre didžiojoje posėdžių salėje jaunimas susibūrė nuotraukai

„Euroscola“ jau ir regionų lygmeniu!

2021 m. sausio 21 d. Europos Parlamentas ir du besiribojantys regionai – Elzasas (Prancūzija) ir Badenas-Viurtembergas (Vokietija) – pasirašė susitarimą dėl regioninio renginio „Euroscola“ programai sukūrimo. Tikslas – sukurti dviejų regionų tarpvalstybinių mainų programą ir skatinti Europos integraciją bei kultūrinį sąmoningumą.

Prancūzijos ir Vokietijos regioninis „Euroscola“ renginys įvyko 2022 m. birželio 1 d. ir 2023 m. kovo 10 d. Regioninis „Euroscola“ programos renginys bus kartojamas kasmet.