FINANSAVIMAS

Ieškote dotacijų savo projektui vystyti ar dalyvavimui mūsų renginiuose? Sužinokite apie Europos Parlamento teikiamas galimybes ir pradėkite planuoti savo būsimą europinį nuotykį!

 1. Kaip pateikti paraišką?
  • Prisidėk prie programos rengimo ir EYE metu organizuok praktinį seminarą ar meninį pasirodymą. Geriausiems kandidatams bus skirta finansinė parama dalyvauti renginyje.
  • Atvyk į EYE kaip dalyvis. Geriausiems kandidatams bus skirta finansinė parama dalyvauti renginyje. Pirmenybė teikiama neturintiems palankių sąlygų, iš kaimo ir atokių vietovių atvykstantiems jaunuoliams, taip pat neįgaliesiems.

  Dažnumas: Kartą per dvejus metus.
  Parama: vienam asmeniui skiriama 60 eurų už viešbutį, 40 eurų už maistą ir 4,5 cento už kiekvieną nukeliautą kilometrą (pirmyn ir atgal).
  Ar aš atitinku reikalavimus? Remiamos ne mažesnės nei 10-ies ir ne didesnės nei 20-ies asmenų grupės. Asmenys arba mažesnės nei 10-ies asmenų grupės reikalavimų neatitinka.

 2. Kaip pateikti paraišką?
  • Norėdami dalyvauti programoje Euroscola, pirmiausia turite dalyvauti atrankoje, kuri įvairiose ES šalyse vyksta skirtingu laiku. Jei tu pats arba tavo grupė bus atrinkta, galite gauti finansinę paramą, kuri padės jums atvykti į programos Euroscola renginį Strasbūre.
  • Tavo šalies Europos Parlamento ryšių biuras (EPLO) nurodys tau konkurso taisykles, nes jos įvairiose šalyse skiriasi. Jei gyveni šalyje kandidatėje į valstybes nares, susisiek su mumis tiesiogiai.

  Dažnumas: Kasmet vyksta 20–22 programos Euroscola renginių. Kiekvienoje šalyje kasmet vyksta 1–2 atrankos.
  Parama: Vienam asmeniui skiriama vienkartinė 60 EUR suma viešbučio išlaidoms padengti, iki 40 EUR dydžio vienkartinė išmoka už maistą ir 9 centai už kiekvieną nukeliautą kilometrą (pirmyn ir atgal), jei vyko konkursas, ir 4,5 cento už kilometrą, jei konkurso nebuvo.
  Ar atitinku reikalavimus? Parama gali būti teikiama grupėms, kurias sudaro ne daugiau kaip 24 moksleiviai ir 2 mokytojai iš vienos šalies (išskyrus neįgalius moksleivius, kurie gali atvykti kartu su lydinčiuoju asmeniu, kuriam taip pat bus skiriama parama).

 3. Kaip pateikti paraišką?
  • Šiuo metu dėl COVID-19 pandemijos Europos jaunimo seminarų (EYS) organizavimas sustabdytas. Kai tik galėsime atnaujinti fizinius lankytojų apsilankymus Briuselyje, EP lankytojų interneto svetainėje paskelbsime kvietimą teikti paraiškas. Klausimai apie internete ir vietoje rengiamus EYS turėtų būti siunčiami adresu eys@europarl.europa.eu.

  Dažnumas: 10 seminarų per metus vietoje arba 10–20 seminarų per metus internetu.
  Parama: Europos jaunimo seminarai vietoje: vienam asmeniui skiriama vienkartinė 60 eurų išmoka už viešbutį, 40 eurų vienkartinė išmoka už maistą ir 4,5 cento už kiekvieną nukeliautą kilometrą (pirmyn ir atgal).
  Ar atitinku reikalavimus? Parama gali būti teikiama 10–30 asmenų grupėms. Reikalavimų neatitinka pavieniai asmenys ar grupės, kurias sudaro mažiau nei 10 asmenų.

 4. Kaip pateikti paraišką?
  • Europos Parlamentas kartą per dvejus metus skelbia kvietimą teikti paraiškas jaunimui skiriamoms dotacijoms gauti – tuomet pilietinės visuomenės ir jaunimo organizacijos gali teikti savo komunikacijos projektus vertinimui. Kiekvienam kvietimui teikti paraiškas nustatomos konkrečios temos ir prioritetai, tačiau jie paprastai atitinka EP komunikacijos prioritetus, pavyzdžiui: Konferencija dėl Europos ateities, Europos Parlamento rinkimai ir kita.
  Kvietimas teikti paraiškas dėl dotacijų skelbiamas adresu https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/lt/grants/media-and-events.

  Dažnumas: Kartą per dvejus metus. Prieš Europos Parlamento rinkimus gali būti skelbiami specialūs kvietimai teikti paraiškas.
  Parama: Kiekviena jaunimo organizacija turi apskaičiuoti visą siūlomo projekto biudžetą. Tam tikrą procentinę jo dalį finansuos Europos Parlamentas. Ar pareiškėjui bus skiriama lėšų ir kiek jų skirti sprendžia vertinimo komitetas, sudarytas iš Parlamento darbuotojų.
  Ar atitinku reikalavimus? Bus atrinkti geriausiai įvertinti projektai. Bus atsižvelgiama į geografinę pusiausvyrą ir nacionalinių ar vietos ir visos Europos organizacijų teikiamų paraiškų pusiausvyrą.

 5. Kaip pateikti paraišką?
  Norint dalyvauti Karolio Didžiojo jaunimo premijos konkurse, reikia:
  • vykdyti Europos masto projektą, dėl kurio norite pateikti paraišką;
  • būti 16–30 metų amžiaus;
  • gyventi vienoje iš ES valstybių narių.
    Projektus gali teikti individualūs pareiškėjai – savo, organizacijos arba jaunimo grupės vardu. Per pirmąjį konkurso etapą vyksta nacionalinė atranka, o per antrąjį etapą varžosi kiekvienoje valstybėje narėje laimėję projektai. Trys finalininkai kviečiami į apdovanojimų ceremoniją Achene, kur paskelbiamas nugalėtojas. Daugiau informacijos rasite Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos žiniatinklio svetainėje.

  Dažnumas: Kartą per metus.
  Parama: 1 vieta – 7500 eurų. 2 vieta – 5000 eurų. 3 vieta – 2500 eurų. Trys konkurso finalininkai bus kviečiami į apdovanojimų ceremoniją Achene ir į Europos Parlamentą Briuselyje arba Strasbūre.
  Ar atitinku reikalavimus? Gali būti teikiami visi projektai, kuriais Europoje ir tarptautiniu mastu skatinamas bendradarbiavimas ir supratimas bei kuriuos rengia 16–30 metų asmenys iš bet kurios ES valstybės narės.

   

 6. * Kaip pateikti paraišką? Europos Parlamentas kas dvejus metus skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl dotacijų. Ne pelno organizacijos gali teikti paraiškas su pasiūlymais, kaip organizuotų EYE renginį savo mieste. Dvi geriausius pasiūlymus pateikusios organizacijos galės surengti vieną savaitgalį dviejose ES šalyse vyksiančius du EYE renginius. Labai laukiame ir tarpvalstybinių projektų. 
  Kvietimai teikti paraiškas dėl dotacijų skelbiami čia: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/lt/grants/media-and-events

  * Kiek dažnai? Kartą per dvejus metus.

  * Koks biudžetas ir kokie skyrimo kriterijai? Abiem projektams numatyta 220 000 eurų suma. Kiekvienam projektui numatytas maksimalus 110 000 eurų biudžetas, tačiau teikiant projektą galima nurodyti ir kitokią sumą. Pirmiausia bus patikrinta, ar pasiūlymai atitinka formaliuosius reikalavimus (priimtinumo ir tinkamumo). Vertinimo komitetas įvertins priimtinais ir tinkamais pripažintus pasiūlymus atsižvelgdamas į tai, ar projektas įgyvendinamas ir ar jis atitinka skyrimo kriterijus. Po to projektai bus suskirstyti pagal gautus balus.

  * Ar atitinku reikalavimus? Pagal šį kvietimą teikti paraiškas remiami vieno naudos gavėjo veiksmai. 
  Norėdami gauti finansavimą, paraiškos teikėjai turi įrodyti, kad jie yra: ne pelno organizacija; privatus juridinis asmuo, paraiškos pateikimo metu bent trejus metus registruotas kaip juridinis asmuo; 
  vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių įsikūręs juridinis asmuo; jokiai politinei partijai nepriklausantis juridinis asmuo.

  Daugiau apie vietos EYE renginius