Aktyvios pamokos apie Europos Sąjungą

Mokymo priemonę ''Europe@school - Aktyvios pamokos apie Europos Sąjungą" sudaro 7 moduliai ir mokytojui skirtas vadovas. Kiekvienas modulis turi mokomąją medžiagą ir gaires, padėsiančias mokytojams dėstyti skirtingas ES temas.

  1. Viktoriną sudaro 12 klausimų, turinčių keletą atsakymų variantų. Ji gali būti rengiama klasei arba visai mokyklai. Dalyvių skaičius neribojamas. Apytikslė trukmė – 15 min.

  2. Šio žaidimo tikslas – supažindinti su ES valstybėmis narėmis. Dirbdami grupėmis, mokiniai turi kuo greičiau iššifruoti kodą. Užsiėmimo metu siekiama skatinti mokinių smalsumą sužinoti, kurios valstybės šiuo metu yra ES narės. Apytikslė trukmė – 40 min.

  3. Tai klausimų ir atsakymų principu grindžiamas kortelių žaidimas apie ES ir jos istoriją. Žaidimo metu mokiniai skatinami atsiminti atsakymus į klausimus, taigi žaisdami jie mokosi apie ES. Apytikslė trukmė – 40 min.

  4. Žaidimo metu aptariami atvejai, kai mokiniai su ES susiduria savo kasdieniame gyvenime, įskaitant kai kuriuos konkrečius ES teisės aktų pavyzdžius. Per šį atkrentamąjį žaidimą mokiniams pateikiami pavyzdžiai, o jie turi nurodyti, ar, jų nuomone, tai ES teisės aktas, ar ne. Apytikslė trukmė – 20 min.

  5. Modulis pradedamas žaidimu, kurio metu žaidėjai, mėgindami surinkti keturias vienodas korteles, susipažįsta su ES vertybėmis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip jos užtikrinamos praktiškai. Tuomet mokinių paprašoma savarankiškai pamąstyti ir kritiškai jas įvertinti. Galiausiai savo demokratijos įgūdžius jie toliau tobulina per klasės debatus, kurių metu galima pasirinktinai pagrįsti vieną iš 16-os teiginių. Apytikslė trukmė – 30 min. + 10 min. kiekvienam teiginiui pagrįsti

  6. Šio žaidimo metu mokiniai sužino, ką reiškia būti Europos Parlamento nariu. Valandai ar dviem jūsų klasė tampa Europos Parlamentu, o mokiniai diskutuoja, kaip jie spręstų įvairius aktualius ES klausimus, pavyzdžiui, susijusius su visuotiniu atšilimu, tabako gaminiams taikytinomis taisyklėmis ir ES kariuomene.

  7. Pamoka apima pratybas, kurių metu mokiniai sužino, kaip atpažinti galimai manipuliacinį turinį, ir aptaria, kaip išvengti šių spąstų. Jos metu grupiniai užsiėmimai derinami su pristatymais. Žaidžiant ne tik dalinamasi su tema susijusiais patarimais, bet ir siūloma pasidomėti papildomais skaitiniais bei Europos faktų tikrinimo organizacijų sąrašu.

  8. Vadove paaiškinama priemonės koncepcija, jos modulinis pagrindas ir aktyvios metodikos bei mokymo principai. Jame pateikiamas ir papildomos mokomosios medžiagos sąrašas.