Kaip teikti paraišką?

2024 m. konkurso Europos laureatai.

Paraiškų teikimas pasibaigė.

Kaip teikti paraišką?

Esi 16–30 metų amžiaus, gyveni ES ir vykdai europinį projektą? Tuomet gali tapti Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos laureatu! Pateik paraišką, gauk iki 7 500 EUR ir reikiamą pagalbą, kad galėtum toliau plėtoti savo iniciatyvą. Europos Parlamentas ir Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas kasmet skiria Europos Karolio Didžiojo jaunimo premiją, apdovanodamas įkvepiančius jaunimo iš visos ES vykdomus projektus, kuriais keičiama Europa.

2024 m. tvarkaraštis

 • Konkurso pradžia – 2024 m. sausio 18 d.
 • Galutinis projektų pateikimo terminas – 2024 m. vasario 12 d.
 • Nacionalinių nugalėtojų paskelbimas – 2024 m. kovo 20 d.
 • Premijos įteikimo ceremonija Achene – 2024 m. gegužės 7 d.

Taisyklės

Prieš pateikdami paraišką būtinai perskaitykite visą Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos taisyklių versiją. Vertinant projektus, taisyklėse nustatytų kriterijų neatitinkantys projektai nebus svarstomi.

Projektai turi atitikti toliau nurodytus kriterijus.

1. Juos vykdant turi būti pasiekta rezultatų šiose srityse:

 • skatintas bendradarbiavimas ir tarpusavio supratimas Europoje ir tarptautiniu mastu, remiantis demokratinėmis vertybėmis (kaip antai pagarba žmogaus orumui, laisvė, lygybė, teisinės valstybės principai ir pagarba žmogaus teisėms);
 • skatintas bendros Europos tapatybės jausmas ir Europos integracija;
 • kiti Europos jaunuoliai skatinti aktyviai dalyvauti mūsų demokratijoje;
 • pasiūlyta praktinių pavyzdžių, kaip europiečiai gali gyventi kaip vienoje bendruomenėje.

2. Projektą turi pateikti jaunas asmuo, kuris paraiškos pateikimo dieną gyvena vienoje iš 27 ES valstybių narių ir yra 16–30 metų amžiaus.

Pasisemkite įkvėpimo iš ankstesnių premijos laureatų ir jų projektų.

Skyrimo kriterijai

Projektai vertinami vadovaujantis toliau išvardintais kriterijais:

 • ar deramai pasiekti premijos taisyklėse nurodyti tikslai;
 • projekto kūrybiškumas ir originalumas, įskaitant novatoriškas iniciatyvas;
 • pirmenybė teikiama tarpvalstybinio pobūdžio projektams (kuriuose dalyvauja jaunimas iš daugiau nei vienos valstybės narės).

Atrankos procedūra

Atranka vykdoma dviem etapais. Visų pirma kiekvienos valstybės narės nacionalinė vertinimo komisija išrenka geriausią nacionalinį projektą. Po to Europos vertinimo komisija iš 27 nacionalinių projektų išrenka tris laimėjusius Europos projektus.

Kiekvienos valstybės narės nacionalinę vertinimo komisiją sudaro du Europos Parlamento nariai ir jaunimo sektoriaus atstovas. Ši komisija renkama kasmet. Daugiau informacijos apie jūsų valstybėje narėje vykdomą nacionalinę atrankos procedūrą rasite savo šalies Europos Parlamento ryšių biure.

Europos vertinimo komisiją, renkančią tris Europos laureatus, sudaro:

 • Europos Parlamento Pirmininkas,
 • du Europos Parlamento nariai,
 • trys Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondo atstovai,
 • du jaunimo sektoriaus atstovai (įskaitant ankstesnių metų premijos laimėtojus).

Europos vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis.

Apdovanojimas

 1. Trims geriausiems Europos projektams skiriamos tokios premijos: 7 500 EUR už pirmąją vietą, 5 000 EUR už antrąją vietą ir 2 500 už trečiąją vietą.
 2. Visų nacionalinį konkursą nugalėjusių projektų atstovai kviečiami Achene vykstančią Karolio Didžiojo jaunimo premijos įteikimo ceremoniją.
 3. Kartu su premija trys Europos konkurso nugalėtojai gauna kvietimą apsilankyti Europos Parlamente (Briuselyje arba Strasbūre).
 4. Vienam kiekvieno iš trijų nugalėjusių Europos projektų atstovui bus sudaryta galimybė atlikti R. Schumano stažuotę Europos Parlamente. Stažuotei išrinktas atstovas turėtų būti pagrindinės nugalėjusio projekto komandos narys ir atitikti visus stažuotės programai keliamus tinkamumo kriterijus. Pasirinktina stažuotės pradžia – spalio 1 d. arba kovo 1 d. 12 mėnesių laikotarpiu po premijos įteikimo. Išsami informacija apie šią galimybę prieš apdovanojimo ceremoniją bus tiesiogiai pateikta nugalėjusių nacionalinių projektų atstovams.

Jei turi klausimų, kreipkis į mus adresu youth@europarl.europa.eu.  (Privatumo politika)

Karolio Didžiojo jaunimo premijos paraiškų teikimas