Vzdelávacie zdroje

Európsky parlament ponúka rôzne zdroje, ktoré vám pomôžu priblížiť Európu študentom interaktívnym spôsobom. V tejto časti nájdete aktívne lekcie, tematické moduly, pedagogické nástroje a audiovizuálne materiály o relevantných európskych témach, ktoré vám umožnia viesť diskusiu a pracovať so študentmi hravou formou.

  1. Vzdelávací nástroj Európa v škole – Aktívna výučba o Európskej únii zahŕňa sedem nezávislých modulov, ktoré možno použiť samostatne, a manuál pre učiteľov, ktorý vám pomôže zaviesť do výučby v triede interaktívne aktivity. Nástroj pomáha pri výučbe o EÚ, jej členských štátoch, histórii, hodnotách a vplyve na náš každodenný život. Obsahuje aj modul o mediálnej gramotnosti a dezinformáciách. V materiáloch sa uplatňuje metodika „učenia sa hrou“ s kvízmi, rolovými hrami a interaktívnymi cvičeniami. Je to ideálny nástroj pre študentov stredných a odborných škôl.

  2. Ak premýšľate nad tým, ako prepojiť výučbu európskej histórie so súčasným svetom, Dom európskej histórie vypracoval vzdelávacie materiály pre vás a vašich študentov. V triede, doma či v inom vzdelávacom prostredí tak môžete preskúmať niektoré zo zásadných tém, ktoré sú pre náš súčasný život rovnako dôležité, ako boli pre Európanov v minulosti. Ak sa vám podarí navštíviť múzeum, nájdete v ňom ďalšie materiály, ktoré sa venujú týmto témam.
  3. "Objavte inšpiratívne príbehy laureátov Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu, ktorí svoje životy zasvätili obrane ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Patrí medzi nich napríklad aj laureátka z roku 2013 Malála Júsafzaj, ktorá mala len jedenásť rokov, keď začala v Pakistane kampaň za právo na vzdelávanie. Disidenti, politickí lídri, novinári, právnici, aktivisti z občianskej spoločnosti, spisovatelia, vodcovia menšín, mieroví aktivisti a režiséri predstavujú len niekoľko príkladov profilov týchto inšpiratívnych osobností. Prostredníctvom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, ktorá je najvyššou poctou Európskej únie za prácu v oblasti ľudských práv, a jej spoločenstva laureátov EÚ podporuje laureátov pri presadzovaní a obrane ich záujmov. V knižnici Sacharovovej ceny nájdete publikácie, audiovizuálne materiály, plagáty a filmy, ktoré môžete použiť ako pomôcky pri diskusiách o ľudských právach s vašimi študentmi."
  4. V Bruseli sa nachádzajú hlavné kancelárie poslancov Európskeho parlamentu. Návšteva rokovacej sály je skvelým spôsobom, ako nasať vzrušujúcu atmosféru jedného z najväčších nadnárodných parlamentov na svete a dozvedieť sa viac o jeho právomociach a úlohe. Rokovacia sála pojme všetkých 705 poslancov Európskeho parlamentu. Počas plenárnych schôdzí prebiehajú v rokovacej sále najväčšie a najdôležitejšie rozpravy Európskeho parlamentu a často je kulisou historicky významných hlasovaní. Stiahnite si multimediálneho sprievodcu Európskeho parlamentu, ktorý vás budovou prevedie vaším vlastným tempom. Môžete si s ním pozrieť rokovaciu sálu a vypočuť si úvodný prejav predsedníčky Európskeho parlamentu, ako aj svedectvá tlmočníkov a uvádzačov.
  5. Ako Európa formuje váš každodenný život? Ktoré európske iniciatívy sa zaviedli vo vašej obci, meste a regióne? Na týchto stránkach nájdete krátke a jednoduché vysvetlenie toho, čo robí Európska únia pre svojich občanov.
  6. Zistite viac o úlohe, ktorú zohráva Európsky parlament v ostatných inštitúciách Únie a jej politikách. V týchto informačných listoch nájdete podrobnosti o témach, ako sú hospodárstvo, rast, základné práva a vonkajšie vzťahy EÚ.
  7. Pomôžte svojim študentom dozvedieť sa, ako EÚ pracuje s materiálmi, ktoré vypracovali rôzne inštitúcie EÚ a iné vládne a mimovládne orgány. Získajte inšpiráciu pre svoje hodiny a využite príležitosti na nadväzovanie kontaktov s inými školami a učiteľmi z celej EÚ!
  8. Cieľom tohto pedagogického materiálu je poskytnúť učiteľom praktické usmernenia pre výstavu „Art in Democracy“. Výstavu možno fyzicky navštíviť na rôznych miestach v Bruseli a Štrasburgu, ale dôležité je, že všetky materiály sú dostupné aj online. Poskytované informácie majú všeobecnejší charakter, aby sa mohli prispôsobiť vzdelávacím kontextom na medzinárodnej úrovni, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia. Tieto usmernenia teda môžete využiť podľa vašich potrieb.

    Stiahnite si pedagogické osnovy