Riżorsi ta' tagħlim

Il-Parlament Ewropew joffri riżorsi differenti biex jgħinek tqarreb l-Ewropa lejn l-istudenti tiegħek b'mod interattiv. F'din it-taqsima, se ssib lezzjonijiet attivi, moduli tematiċi, settijiet ta' għodod pedagoġiċi u materjali awdjoviżivi biex tiddiskuti suġġetti Ewropej rilevanti, toħloq dibattitu u taħdem mal-istudenti tiegħek b'mod pjaċevoli.

L-Elezzjonijiet Ewropej 2024: sett ta’ għodod edukattivi

Din is-sena, ammont sostanzjali ta’ żgħażagħ se jeleġġu Membru tal-Parlament Ewropew għall-ewwel darba. Qed tfittex ideat dwar kif tista’ titkellem magħhom dwar l-elezzjonijiet Ewropej li jmiss? Is-sett ta’ għodod jipprovdi aċċess faċli għal riżorsi edukattivi li se jgħinuk tagħti spazju liż-żgħażagħ biex jitkellmu, iwasslu l-ideat tagħhom jew jistaqsu mistoqsijiet dwar l-elezzjonijiet Ewropej. Għin biex id-demokrazija tasal fil-klassi u fakkarhom jużaw il-vot tagħhom! European elections 2024: educational toolkit

  1. L-għodda edukattiva "Europe@school - Lezzjonijiet attivi dwar l-Unjoni Ewropea" fiha seba' moduli indipendenti, li jistgħu jintużaw separatament, u manwal għall-għalliema biex jgħinek timplimenta attivitajiet interattivi fil-klassi tiegħek. L-għodda tgħin biex l-istudenti jitgħallmu dwar l-UE, l-Istati Membri tagħha, il-valuri tagħha u l-impatt li għandha fuq il-ħajja ta' kuljum. Tinkludi wkoll modulu dwar il-litteriżmu medjatiku u d-diżinformazzjoni. Il-materjal isegwi metodoloġija ta' "tagħlim bil-logħob", bi kwiżżijiet, logħbiet tar-rwoli u eżerċizzji interattivi. Hija l-għodda ideali għall-istudenti mill-iskejjel sekondarji u vokazzjonali.

  2. Jekk qed taħseb dwar kif tista' tgħaqqad it-tagħlim tal-istorja Ewropea mad-dinja kontemporanja tagħna, Dar l-Istorja Ewropea żviluppat materjal edukattiv għalik u għall-istudenti tiegħek. Tista' tesplora - fil-klassi tiegħek, f'darek jew f'kuntest edukattiv ieħor - xi temi ewlenin li għandhom daqstant rilevanza għal ħajjitna llum daqskemm kellhom l-Ewropej tal-passat. Jekk tinzerta żżur il-mużew se tiskopri wkoll riżorsi fil-post li janalizzaw dawn it-temi.
  3. Skopri l-istejjer ta' ispirazzjoni tar-rebbieħa tal-Premju Sakharov tal-Parlament Ewropew li ddedikaw lilhom infushom għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt. Fosthom hemm Malala Yousafzai, ir-rebbieħa tal-2013, li kellha biss ħdax-il sena meta bdiet tagħmel kampanja favur id-dritt għall-edukazzjoni fil-Pakistan. Dissidenti, mexxejja politiċi, ġurnalisti, avukati, attivisti tas-soċjetà ċivili, kittieba, mexxejja tal-minoranzi, attivisti tal-paċi, u produtturi tal-films huma biss ftit eżempji tal-profili ta' dawn in-nies ta' ispirazzjoni. Permezz tal-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb, l-ogħla ġieħ mogħti mill-Unjoni Ewropea għall-ħidma tad-drittijiet tal-bniedem, u l-Komunità tagħha, l-UE tappoġġa u tagħti s-setgħa lir-rebbieħa fl-isforzi tagħhom biex jiddefendu l-kawżi tagħhom. Ara l-librerija tal-Premju Sakharov biex tiskopri pubblikazzjonijiet, materjal awdjoviżiv, posters u films biex tiddiskuti suġġetti marbuta mad-drittijiet tal-bniedem mal-istudenti tiegħek.
  4. Fi Brussell hemm l-uffiċċji ewlenin tal-Membri tal-Parlament Ewropew. Żjara fl-Emiċiklu (il-kamra plenarja) hija mod tajjeb ħafna biex tesperjenza l-atmosfera eċitanti tal-akbar parlament tranżnazzjonali fid-dinja u biex issir taf dwar is-setgħat u r-rwoli tiegħu. L-Emiċiklu jesa' s-705 Membru kollha tal-Parlament Ewropew. Dan jintuża matul is-sessjonijiet plenarji għall-akbar dibattiti tal-Parlament Ewropew, u huwa l-post li fih jittieħdu ħafna votazzjonijiet storiċi. Niżżel il-gwida multimedjali tal-Parlament Ewropew u żur l-Emiċiklu bil-pass tiegħek. Il-gwida multimedjali tinkludi mixja fil-qalba tal-Parlament Ewropew, inkluża introduzzjoni mill-President tal-Parlament Ewropew, l-Emiċiklu nnifsu, kif ukoll testimonjanzi minn interpreti u uxxiera.
  5. L-Ewropa kif issawwar il-ħajja tiegħek ta' kuljum? Liema inizjattivi Ewropej huma preżenti fir-raħal, fil-belt u fir-reġjun tiegħek? Ara r-rwol tal-UE mill-perspettiva tal-individwu f'dawn il-paġni qosra, faċli u spjegattivi!
  6. Tgħallem dwar ir-rwol tal-Parlament Ewropew fl-istituzzjonijiet u l-politiki tal-Unjoni. Fuq dawn l-iskedi informattivi se tiskopri aktar dwar suġġetti bħall-ekonomija, it-tkabbir, id-drittijiet fundamentali u r-relazzjonijiet esterni tal-UE.
  7. Għin lill-istudenti tiegħek jitgħallmu dwar kif taħdem l-UE b'materjali prodotti minn diversi istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u korpi oħra tal-gvern u mhux governattivi. Sib ispirazzjoni għal-lezzjonijiet tiegħek u skopri opportunitajiet ta' networking ma' skejjel u għalliema oħra madwar l-UE!
  8. L-għan ta’ dan il-kitt pedagoġiku huwa li jagħti lill-edukaturi gwida prattika għall-wirja “Art in Democracy”. Wieħed jista’ jżur il-wirja fiżikament f’postijiet differenti fi Brussell u Strażburgu, iżda l-aktar importanti, il-materjal kollu huwa aċċessibbli wkoll online. Linformazzjoni pprovduta tieħu approċċ aktar ġeneriku sabiex tkun tista’ tiġi adattata għal kuntesti edukattivi fil-livell internazzjonali li jvarjaw fil-pajjiżi differenti. Għalhekk, jekk jogħġbok toqgħodx lura milli tuża din l-offerta skont il-ħtiġijiet tiegħek stess.

    Niżżel il-kitt pedagoġiku