Mācību līdzekļi

Eiropas Parlaments piedāvā dažādus mācību līdzekļus, kas interaktīvā veidā palīdz skolēniem tuvāk iepazīt Eiropas Savienību. Šajā sadaļā atradīsi interaktīvas nodarbības, tematiskus moduļus, pedagoģiskus instrumentus un audiovizuālus materiālus, kas palīdzēs apspriest ar skolēniem aktuālus Eiropas tematus, rosinās diskusiju un padarīs mācīšanās procesu aizraujošāku.

  1. Mācību palīgs Europe@school piedāvā interaktīvas nodarbības par Eiropas Savienību. Tas sastāv no septiņiem neatkarīgiem moduļiem, no kuriem katru var izmantot atsevišķi. Kursam ir pievienota pedagoga rokasgrāmata, kas palīdzēs organizēt interaktīvas nodarbes tavā klasē. Šis līdzeklis palīdzēs uzzināt par ES, tās dalībvalstīm, vēsturi, vērtībām un ES ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi. Viens no moduļiem veltīts medijpratībai un dezinformācijai. Materiālos izmantota metodika “mācīšanās ar spēles palīdzību” — skolēni var piedalīties viktorīnās, lomu spēlēs un pildīt interaktīvus uzdevumus. Šis palīgs ir piemērots vidusskolu un arodskolu audzēkņiem.

  2. Ja prāto, kā sasaistīt Eiropas vēstures mācīšanu ar mūsdienu pasauli, Eiropas vēstures nams ir izstrādājis mācību materiālus tev un taviem skolēniem. Klasē, mājās vai kādā citā vidē kopā ar skolēniem vari iepazīties ar dažiem nozīmīgiem tematiem, kas Eiropā bija aktuāli pagātnē un kas joprojām ir aktuāli mūsdienās. Ja izmantosi izdevību apmeklēt muzeju, tajā ir pieejami materiāli, kas palīdzēs šos tematus izzināt padziļināti.
  3. Iepazīsties ar Eiropas Parlamenta Saharova balvas laureātiem un viņu iedvesmojošajiem stāstiem, kas vēsta par šo cilvēku cīņu cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā. Laureātu vidū ir 2013. gada balvas ieguvēja Malala Jusafzaja, kas vienpadsmit gadu vecumā Pakistānā sāka kampaņu par tiesībām uz izglītību. Saharova balvu saņēmuši disidenti, politiskie līderi, žurnālisti, advokāti, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, rakstnieki, minoritāšu līderi, cīnītāji par mieru, kinorežisori un vēl daudzi citi iedvesmojoši cilvēki. Ar Saharova balvu par domas brīvību Eiropas Savienība izrāda visaugstāko godu cilvēkiem, kas iestājas par cilvēktiesībām. Iegūstot šo balvu un pievienojoties balvas saņēmēju kopienai, laureāti saņem ES atbalstu savai cīņai par cilvēktiesībām un mudinājumu cīņu turpināt. Iepazīsties ar Saharova balvas bibliotēku. Tajā atrodamas publikācijas, audiovizuāli materiāli, plakāti un filmas, kas tev lieti noderēs diskusijās ar skolēniem par cilvēktiesību tematiem.
  4. Eiropas Parlamenta deputātu galvenie biroji atrodas Briselē. Apmeklējot plenārsēžu zāli, nonāksi pasaules lielākajā starptautiskajā parlamentā un uzzināsi, kādas ir šī parlamenta pilnvaras un loma. Plenārsēžu zāle ir gana liela, lai uzņemtu visus 705 Eiropas Parlamenta deputātus. Plenārsēžu laikā šī zāle tiek izmantota Eiropas Parlamenta plašākajām un svarīgākajām debatēm, un tajā ir notikuši daudzi vēsturiski nozīmīgi balsojumi. Lejupielādē Eiropas Parlamenta multivides gidu, lai plenārsēžu zāli apmeklētu nesteidzīgi savā tempā. Multivides gids tevi iepazīstinās ar pašu svarīgāko Eiropas Parlamentā: tu noskatīsies Eiropas Parlamenta priekšsēdētājas uzrunu, uzzināsi vairāk par pašu plenārsēžu zāli un dzirdēsi konferenču tulku un apkalpojošo darbinieku stāstus.
  5. Kā Eiropa ietekmē tavu ikdienas dzīvi? Kādas ES iniciatīvas tiek īstenotas tavā pilsētā un reģionā? Lasot vai klausoties šos īsos, vienkāršos izklāstus, uzzināsi, kāda ir ES loma ikviena cilvēka dzīvē.
  6. Uzzini vairāk par Eiropas Parlamenta lomu Eiropas Savienības iestādēs un politikas veidošanā. Šajās faktu lapās atradīsi plašāku informāciju par tādiem tematiem kā ekonomika, izaugsme, pamattiesības un ES ārējās attiecības.
  7. Palīdzi saviem skolēniem izprast, kā darbojas Eiropas Savienība. Šim nolūkam izmanto materiālus, ko izstrādājušas dažādas ES iestādes un citas valstiskas un nevalstiskas struktūras. Gūsti ierosmes savām mācību stundām un uzzini par iespējām veidot kontaktus ar citām skolām un skolotājiem visā Eiropas Savienībā.