Acmhainní foghlama

Cuireann Parlaimint na hEorpa acmhainní éagsúla ar fáil chun cabhrú leat an Eoraip a thabhairt níos gaire do do dhaltaí ar bhealach idirghníomhach. Sa roinn seo, gheobhaidh tú ceachtanna gníomhacha, modúil théamacha, boscaí uirlisí oideolaíocha agus ábhair chlosamhairc chun ábhair Eorpacha ábhartha a phlé, chun díospóireacht a dhéanamh agus chun obair a dhéanamh le do dhaltaí ar bhealach spraíúil.

Toghcháin Eorpacha 2024: sraith uirlisí oideachais

I mbliana, beidh tromlach de dhaoine óga ag vótáil do Fheisire de Pharlaimint na hEorpa den chéad uair. An bhfuil tuairimí á lorg agat faoi conas labhairt leo faoi na chéad toghcháin Eorpacha eile? Tugann an tsraith uirlisí rochtain éasca ar acmhainní oideachais duit. Cuideoidh na hacmhainní sin leat spás a chur ar fáil do dhaoine óga chun labhairt amach, smaoineamh a phlé, nó ceist a chur faoi na toghcháin Eorpacha. Cuidigh leis an daonlathas a thabhairt isteach sa seomra ranga agus meabhraigh dóibh a vóta a úsáid! European elections 2024: educational toolkit

  1. Tá seacht modúl neamhspleácha san uirlis oideachais 'Europe@school — Ceachtanna gníomhacha faoin Aontas Eorpach', ar féidir iad a úsáid ar leithligh, agus lámhleabhar do mhúinteoirí chun cabhrú leat gníomhaíochtaí idirghníomhacha a chur i bhfeidhm i do sheomra ranga. Cuidíonn an uirlis le foghlaim faoi AE, a Bhallstáit, a stair, a luachanna agus an tionchar atá aige ar ár saol laethúil. Tá modúl maidir le litearthacht sna meáin agus bréagaisnéis san uirlis freisin. Leanann an t-ábhar modh foghlama trí imirt, le tráth na gceist, cluichí rólghlactha agus cleachtaí idirghníomhacha. An uirlis idéalach atá ann do dhaltaí meánscoile agus gairmscoileanna.

  2. Má tá tú ag smaoineamh ar conas teagasc stair na hEorpa a nascadh lenár saol comhaimseartha, tá ábhair oideachasúla forbartha duitse agus do do dhaltaí ag Áras Stair na hEorpa. Is féidir leat – sa seomra ranga, sa bhaile nó i suíomh oideachais eile – dul trí chuid de na mórthéamaí atá chomh hábhartha céanna don saol sa lá atá inniu ann agus a bhí do mhuintir na hEorpa san am a caitheadh. Má tharlaíonn sé go dtabharfaidh tú cuairt ar an músaem, feicfidh tú freisin go bhfuil acmhainní ar an láthair againn a dhéanann iniúchadh ar na téamaí céanna sin.
  3. Faigh amach faoi scéalta spreagúla bhuaiteoirí Dhuais Sakharov Pharlaimint na hEorpa a thiomnaigh iad féin do chosaint chearta an duine, an daonlathais agus an smachta reachta. Ina measc tá Malala Yousafzai, buaiteoir 2013, nach raibh ach aon bhliain déag d’aois nuair a thosaigh sí ag feachtasaíocht don cheart chun oideachais sa Phacastáin. Níl sna heasaontóirí, ceannairí polaitiúla, iriseoirí, dlíodóirí, gníomhaithe na sochaí sibhialta, scríbhneoirí, ceannairí mionlaigh, gníomhaithe síochána, déantóirí scannán ach cúpla sampla de phróifílí na ndaoine spreagthacha sin. Trí Dhuais Sakharov um Shaoirse Smaointeoireachta, an t-ómós is airde a thugann an tAontas Eorpach d’obair ar chearta an duine, agus tríd an gComhphobal, tacaíonn AE le buaiteoirí agus tugann sé cumhacht dóibh ina gcuid iarrachtaí chun a gcúiseanna a chosaint. Féach ar leabharlann Dhuais Sakharov chun teacht ar fhoilseacháin, ábhair chlosamhairc, póstaeir agus scannáin chun ábhair a bhaineann le cearta an duine a phlé leis na daltaí atá agat.
  4. Óstálann an Bhruiséil príomhoifigí na bhFeisirí de Pharlaimint na hEorpa. Is bealach iontach é cuairt ar an Seomra Tionóil (seomra iomlánach) chun a bheith ar maos in atmaisféar spreagúil na parlaiminte trasnáisiúnta is mó ar domhan agus chun eolas a fháil faoina cumhachtaí agus faoina ról. Tá spás sa Seomra Tionóil don 705 Fheisire go léir de Pharlaimint na hEorpa. Le linn na seisiún iomlánach, úsáidtear é do na díospóireachtaí is mó agus is tábhachtaí i bParlaimint na hEorpa, agus cuireann sé suíomh ar fáil do mhórán vótaí tábhachtacha. Íoslódáil an treoir ilmheán ó Pharlaimint na hEorpa agus tabhair cuairt ar an Seomra Tionóil ar do luas féin. Sa treoir ilmheán tá siúlóid i gcroílár Pharlaimint na hEorpa, lena n-áirítear réamhrá ó Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, an seomra tionóil féin, chomh maith le teistiméireachtaí ó ateangairí agus ó uiséirí.
  5. Conas a mhúnlaíonn an Eoraip do shaol laethúil? Cé na tionscnaimh Eorpacha atá i do bhaile, i do chathair agus i do réigiún? Féach ar ról AE ó thaobh an duine aonair de sna leathanaigh ghearra, éasca agus mhínitheacha seo!
  6. Foghlaim faoi ról Pharlaimint na hEorpa maidir le hinstitiúidí agus beartais an Aontais. Sna Bileoga Eolais seo gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi ábhair amhail an geilleagar, an fás, cearta bunúsacha agus caidreamh seachtrach an Aontais.
  7. Cabhraigh le do dhaltaí foghlaim faoin gcaoi a n-oibríonn an tAontas Eorpach le hábhair a tháirgeann institiúidí éagsúla de chuid an Aontais Eorpaigh agus comhlachtaí eile rialtais agus neamhrialtais. Faigh inspioráid do do chuid ceachtanna agus faigh amach deiseanna líonraithe le scoileanna agus múinteoirí eile ar fud AE!
  8. Is é is aidhm don phacáiste oideolaíoch seo treoir phraiticiúil a thabhairt d’oideoirí ar an taispeántas ‘Art in Democracy’. Is féidir cuairt a thabhairt ar an taispeántas in ionaid éagsúla sa Bhruiséil agus in Strasbourg, ach níos tábhachtaí ná aon rud eile, tá teacht ar an ábhar ar fad ar líne freisin. An fhaisnéis a sholáthraítear, leagtar amach ar bhealach cineálach í i dtreo is gur féidir í a chur in oiriúint do chomhthéacsanna oideachais ar an leibhéal idirnáisiúnta atá éagsúil le chéile sna tíortha difriúla. Mar sin de, tá lánchead agat an tairiscint seo a úsáid de réir do chuid riachtanas féin.

    Íoslódáil an Pacáiste Oideolaíoch