Pogosta vprašanja o mladinski nagradi Karla Velikega

 1. Iščemo projekte, ki: spodbujajo dobre odnose v Evropi in po svetu, krepijo občutek skupne evropske identitete in evropsko povezovanje, spodbujajo evropsko mladino k vključevanju v demokracijo, prikazujejo praktične primere Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost.

  Oblika tvojega projekta ni pomembna. Lahko gre za organizacijo različnih mladinskih dogodkov, na primer mladinske izmenjave, simulacijske igre, mladinski politični festivali, razstave, usposabljanje, spletni projekti in podobno. Uporabi svojo domišljijo in bodi izviren pri oblikovanju projekta ter seveda upoštevaj zgornje zahteve.

  Projekti, ki niso primerni, so opisani v vprašanju Nisem prepričan, ali moj projekt izpolnjuje zahteve. Kako lahko to preverim?

 2. Zahtev za evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega ne izpolnjujejo naslednje vrste projektov:

  a. projekti, ki so šele v fazi načrtovanja in se še niso začeli in ki ob prijavi še nimajo znanih rezultatov;

  b. projekti, ki jih predložijo osebe, zaposlene v evropskih institucijah ali v Fundaciji za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna;

  c. akademska dela in publikacije;

  d. projekti, ki so že prejeli nagrado neke evropske institucije, organa, urada ali agencije;

  e. projekti evropskih zmagovalcev mladinske nagrade Karla Velikega iz prejšnjih let;

  f. dejavnosti, katerih glavni cilj je ustvarjanje dobička;

  g. dejavnosti vladnih organizacij. Če tvoj projekt spada v eno ali več od naštetih kategorij, ne izpolnjuje zahtev za sodelovanje na natečaju.

 3. Da, vendar upoštevaj, da mora biti projekt dovolj razvit, da bo lahko žirija ocenila njegove rezultate. Če se je na primer projekt ravnokar začel ali imaš zgolj idejo za projekt, bo bolje, če prijavo na natečaj oddaš šele naslednje leto.

 4. Ne, če želiš prijaviti več kot en projekt, jih lahko prijaviš toliko, kot želiš, vendar se vsak projekt prijavi samo enkrat. Istega projekta NI mogoče prijaviti v dveh ali več državah.

 5. Projekt prijaviš s spletnim obrazcem.

  Prijavo lahko izpolniš v kateremkoli jeziku EU, priložiš pa lahko tudi dokumente in slike, ki prikazujejo tvoj projekt.

 6. Rok je 12. februarja 2024 (23:59:59 po srednjeevropskem času)

 7. O tem naj odloči projektna skupina. V nekaterih primerih je to lahko vodja skupine, programski vodja, predstavnik za komuniciranje ali član skupine. Ne pozabi, da mora oseba, ki projekt prijavi, prebivati v državi članici EU in biti stara od 16 do 30 let, da bi projekt izpolnjeval zahteve.

 8. Obrazec za prijavo je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

 9. Če tvoj projekt poteka le v eni državi članici, ga prijavi v tej državi.

  Če je projekt mednaroden (izvaja se v več kot eni državi članici ali ima udeležence iz več držav članic), ga prijavi v tisti državi članici, ki je s projektom najtesneje povezana. To odločitev mora sprejeti oseba, ki projekt prijavi.  Projekt lahko prijaviš samo v eni državi članici.

 10. Seveda. Ponovno lahko prijaviš projekte, ki še niso bili med tremi končnimi nagrajenci iz preteklih izborov. Ker se nagrada podeljuje vsako leto, se ne upoštevajo projekti, uvrščeni v prejšnji krog in končani pred enim letom. Ista organizacija lahko prijavi nov projekt, ki se izvaja v letu podelitve nagrade.

 11. Ne. Predlagamo, da prijavo skupaj z zahtevanimi podatki najprej pripraviš v nespletni obliki in jo nato kopiraš v spletni obrazec za prijavo.

 12. Da. Prijavo moraš predložiti v enem koraku, saj obrazca ni mogoče shraniti in ga kasneje spreminjati. Predlagamo, da prijavo skupaj z zahtevanimi podatki najprej pripraviš v nespletni obliki in jo nato kopiraš v spletni obrazec za prijavo.

 13. Eden od opisov je kratek povzetek projekta. Ta naj bo v angleščini, francoščini ali nemščini, saj bo to olajšalo vsakršno sporočanje sekretariata nagrade v zvezi s tvojim projektom.

  Daljši opis projekta je lahko v katerem koli uradnem jeziku EU. Ta opis pa bo uporabljen pri ocenjevanju projekta, zato naj prikaže, kako tvoj projekt: spodbuja dobre odnose v Evropi in po svetu, krepi občutek skupne evropske identitete in evropsko povezovanje, spodbuja evropsko mladino k vključevanju v demokracijo, in prikaže praktične primere Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost. Žirija bo ocenila tudi, kako uspešno so bila ta merila izpolnjena, pa tudi izvirnost in inovativnost projekta.

  V daljši obrazložitvi je treba navesti:

  • kako projekt izpolnjuje cilje nagrade;
  • kateri so glavni in posebni cilji projekta in kako se uresničujejo;
  • kdo je ciljna skupina;
  • kaj so rezultati projekta (pričakovani ali doseženi);
  • kako širiš informacije o projektu;
  • kako se meri uspešnost projekta;
  • koliko ljudi je sodelovalo pri projektu in koliko jih je projekt dosegel.
 14. Državne žirije, ki jih sestavljajo poslanci Evropskega parlamenta in predstavniki mladinskih organizacij iz držav članic, bodo določile državne zmagovalce v vseh državah članicah v enem mesecu po roku za oddajo projektov. Nato pa bodo zmagovalce obvestile o naslednjih korakih.

  Potem se bo sestala evropska žirija, ki bo med 27 državnimi zmagovalci izbrala tri evropske zmagovalce. Zmagovalci bodo razglašeni na slovesni podelitvi nagrade v Aachnu.

 15. Državne zmagovalce bodo razglasile pisarne Evropskega parlamenta za stike v državah članicah. Nato bo Oddelek za stike z mladimi vsem zmagovalcem poslal dodatne informacije.

  Predstavniki projektov bodo v maju povabljeni v Aachen na teden zmagovalcev, kjer se bodo lahko družili in srečali s prejšnjimi dobitniki evropske nagrade. Stroške sodelovanja na tej prireditvi krijeta Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna. Vsi predstavniki projektov prejmejo tudi priznanje predsednice Evropskega parlamenta in predsednika Fundacije za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna.

  Vsi državni zmagovalci bodo povabljeni, naj ostanejo v stiku z Evropskim parlamentom in Aachensko fundacijo, ter lahko sodelujejo pri naslednjih prireditvah za mlade.

 16. Evropska žirija med 27 državnimi zmagovalci izbere tri evropske nagrajence.Ti se razglasijo na slovesni podelitvi v Aachnu, kamor so povabljeni vsi državni zmagovalci.

  Nagrada za evropske nagrajence znaša
  • 7500 EUR za prvo mesto, 5000 EUR za drugo in 2500 EUR za tretje mesto.
  • Trije evropski nagrajenci bodo lahko svoje projekte predstavili v Evropskem parlamentu v Bruslju ali Strasbourgu.
  • Poleg tega se bodo lahko vključili v program Schumanove prakse v Evropskem parlamentu. Več informacij najdete na strani: Kakšna so pravila Schumanove prakse za evropske nagrajence?

 17. Po en predstavnik vsakega od treh evropskih nagrajencev se bo lahko udeležil Schumanove prakse v Evropskem parlamentu. Predstavnik, izbran za opravljanje prakse, mora biti v ožji skupini sodelujočih v zmagovalnem projektu in izpolnjevati vsa merila, določena v programu prakse. Prakso lahko začne 1. oktobra ali 1. marca v 12 mesecih po podelitvi nagrade. Državni zmagovalni projekti bodo pred slovesno podelitvijo nagrade neposredno obveščeni o podrobnostih glede možnosti opravljanja prakse.

 18. Vprašanja o postopku prijave v angleščini, francoščini ali nemščini pošlji po elektronski pošti na youth@ep.europa.eu(Varstvo osebnih podatkov)

frequently-asked-questions