Pogosta vprašanja o mladinski nagradi Karla Velikega

 1. Iščemo projekte, ki: spodbujajo dobre odnose v Evropi in po svetu, krepijo občutek skupne evropske identitete in evropsko povezovanje, spodbujajo evropsko mladino k vključevanju v demokracijo, prikazujejo praktične primere Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost.

  Oblika tvojega projekta ni pomembna. Lahko gre za organizacijo različnih mladinskih dogodkov, na primer mladinske izmenjave, simulacijske igre, mladinski politični festivali, razstave, usposabljanje, spletni projekti in podobno. Uporabi svojo domišljijo in bodi izviren pri oblikovanju projekta ter seveda upoštevaj zgornje zahteve.

  Projekti, ki niso primerni, so opisani v vprašanju Nisem prepričan, ali moj projekt izpolnjuje zahteve. Kako lahko to preverim?

 2. Zahtev za evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega ne izpolnjujejo naslednje vrste projektov:

  a. projekti, ki so šele v fazi načrtovanja in se še niso začeli in ki ob prijavi še nimajo znanih rezultatov;

  b. projekti, ki jih predložijo osebe, zaposlene v evropskih institucijah ali v Fundaciji za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna;

  c. akademska dela in publikacije;

  d. projekti, ki so že prejeli nagrado neke evropske institucije, organa, urada ali agencije;

  e. projekti evropskih zmagovalcev mladinske nagrade Karla Velikega iz prejšnjih let;

  f. dejavnosti, katerih glavni cilj je ustvarjanje dobička;

  g. dejavnosti vladnih organizacij. Če tvoj projekt spada v eno ali več od naštetih kategorij, ne izpolnjuje zahtev za sodelovanje na natečaju.

 3. Da, vendar upoštevaj, da mora biti projekt dovolj razvit, da bo lahko žirija ocenila njegove rezultate. Če se je na primer projekt ravnokar začel ali imaš zgolj idejo za projekt, bo bolje, če prijavo na natečaj oddaš šele naslednje leto.

 4. Ne. Sodelujoči lahko prijavijo poljubno število projektov.

 5. Projekt prijaviš s spletnim obrazcem.

  Prijavo lahko izpolniš v kateremkoli jeziku EU, priložiš pa lahko tudi dokumente in slike, ki prikazujejo tvoj projekt.

 6. Rok je 2. februarja 2023 (23:59:59 po srednjeevropskem času)

 7. O tem naj odloči projektna skupina. V nekaterih primerih je to lahko vodja skupine, programski vodja, predstavnik za komuniciranje ali član skupine. Ne pozabi, da mora oseba, ki projekt prijavi, prebivati v državi članici EU in biti stara od 16 do 30 let, da bi projekt izpolnjeval zahteve.

 8. Obrazec za prijavo je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

 9. Če tvoj projekt poteka le v eni državi članici, ga prijavi v tej državi.

  Če je projekt mednaroden (izvaja se v več kot eni državi članici ali ima udeležence iz več držav članic), ga prijavi v tisti državi članici, ki je s projektom najtesneje povezana. To odločitev mora sprejeti oseba, ki projekt prijavi.

 10. Da. Ponovno lahko prijaviš projekte, ki še niso bili med tremi končnimi nagrajenci iz preteklih izborov.

 11. Ne. Predlagamo, da prijavo skupaj z zahtevanimi podatki najprej pripraviš v nespletni obliki in jo nato kopiraš v spletni obrazec za prijavo.

 12. Da. Prijavo moraš predložiti v enem koraku, saj obrazca ni mogoče shraniti in ga kasneje spreminjati. Predlagamo, da prijavo skupaj z zahtevanimi podatki najprej pripraviš v nespletni obliki in jo nato kopiraš v spletni obrazec za prijavo.

 13. Eden od opisov je kratek povzetek projekta. Ta naj bo v angleščini, francoščini ali nemščini, saj bo to olajšalo vsakršno sporočanje sekretariata nagrade v zvezi s tvojim projektom.

  Daljši opis projekta je lahko v katerem koli uradnem jeziku EU. Ta opis pa bo uporabljen pri ocenjevanju projekta, zato naj prikaže, kako tvoj projekt: spodbuja dobre odnose v Evropi in po svetu, krepi občutek skupne evropske identitete in evropsko povezovanje, spodbuja evropsko mladino k vključevanju v demokracijo, in prikaže praktične primere Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost. Žirija bo ocenila tudi, kako uspešno so bila ta merila izpolnjena, pa tudi izvirnost in inovativnost projekta.

 14. Državne žirije, ki jih sestavljajo poslanci Evropskega parlamenta in predstavniki mladinskih organizacij iz držav članic, bodo določile državne zmagovalce v vseh državah članicah v enem mesecu po roku za oddajo projektov. Nato pa bodo zmagovalce obvestile o naslednjih korakih.

  Potem se bo sestala evropska žirija, ki bo med 27 državnimi zmagovalci izbrala tri evropske zmagovalce. Zmagovalci bodo razglašeni na slovesni podelitvi nagrade v Aachnu v maju.

 15. Predstavniki projektov bodo v maju povabljeni v Aachen na teden zmagovalcev, kjer se bodo lahko družili in srečali s prejšnjimi dobitniki evropske nagrade. Stroške sodelovanja na tej prireditvi krijeta Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna. Vsi predstavniki projektov prejmejo tudi priznanje predsednice Evropskega parlamenta in predsednika Fundacije za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna.

  Nagrada za najboljši projekt znaša 7500 evrov, druga nagrada 5000 evrov, tretja pa 2500 evrov. Trije evropski nagrajenci bodo tudi povabljeni, da svoje projekte predstavijo v Evropskem parlamentu v Bruslju ali Strasbourgu.

 16. Vprašanja o postopku prijave v angleščini, francoščini ali nemščini pošlji po elektronski pošti na youth@ep.europa.eu(Varstvo osebnih podatkov)

frequently-asked-questions