FINANCIRANJE

Iščeš nepovratna sredstva za razvoj projekta ali sodelovanje na naših dogodkih? Preveri izbor Evropskega parlamenta in začni načrtovati svojo naslednjo evropsko pustolovščino!

 1. Kako se prijavim?
  • Prispevaj k programu in med prireditvijo EYE organiziraj delavnico ali umetniško uprizoritev. Najboljše prijave bodo prejele finančno podporo za udeležbo.
  • Na prireditvi EYE sodeluj kot udeleženec. Najboljše prijave bodo prejele finančno podporo za udeležbo. Prednost imajo mladi iz prikrajšanih okolij, s podeželskih ali oddaljenih območij ter invalidi.

  Pogostost: Enkrat na dve leti.
  Finančna podpora: 60 evrov za stroške namestitve, 40 evrov za hrano in 4,5 centa na kilometer potovanja (v obe smeri) na osebo.
  Ali izpolnjujem pogoje: Finančna podpora je lahko dodeljena skupinam najmanj 10 in največ 20 oseb. Posamezniki in skupine z manj kot 10 osebami do finančne podpore niso upravičeni.

 2. Kako se prijavim?
  • Če želite sodelovati v programu Euroscola, morate biti izbrani v izbirnem postopku, ki v različnih državah EU poteka ob različnem času. Če ste v izbirnem postopku uspešni, ste vi ali vaša skupina upravičeni do finančne podpore za udeležbo na dogodku Euroscola v Strasbourgu.
  • Pisarna Evropskega parlamenta za stike v vaši državi vam bo posredovala pravila za sodelovanje v izbirnem postopku. Pravila se med državami razlikujejo. Če prihajate iz države članice kandidatke, se obrnite neposredno na nas.

  Pogostost: Vsako leto je organiziranih od 20 do 22 dogodkov Euroscola. Na leto v vsaki državi potekata eden ali dva izbirna postopka.
  Finančna podpora: 60 evrov za stroške namestitve, do 40 evrov za hrano in 9 centov na km za stroške potovanja (v obe smeri), če je bilo organizirano tekmovanje, oziroma 4,5 centa v primeru, da tekmovanja ni bilo.
  Ali izpolnjujem pogoje: Finančna podpora se lahko dodeli skupinam do 24 učencev in 2 učiteljev na državo (izjema so učenci invalidi, ki imajo lahko spremljevalca, ki prav tako prejme finančno podporo).

 3. Kako se prijavim?
  • Evropski seminarji za mlade v živo zaradi pandemije covida-19 trenutno ne potekajo. Takoj ko bomo lahko ponovno začeli sprejemati obiskovalce v Bruslju, bomo na spletnem mestu Evropskega parlamenta za obiskovalce objavili spletni razpis za zbiranje prijav. Vprašanja o spletnih seminarjih za mlade in seminarjih za mlade v živo naslovite na eys@europarl.europa.eu.

  Pogostost: 10 seminarjev v živo ali od 10 do 20 spletnih seminarjev na leto.
  Finančna podpora: Za seminarje za mlade v živo: 60 evrov za stroške namestitve, 40 evrov za hrano in 4,5 centa na kilometer potovanja (v obe smeri) na osebo.
  Ali izpolnjujem pogoje: Finančna podpora se lahko dodeli skupinam od 10 do 30 oseb. Posamezniki in skupine z manj kot 10 osebami do finančne podpore niso upravičeni.

 4. Kako se prijavim?
  • Evropski parlament objavi razpis za nepovratna sredstva za mlade vsaki dve leti, ko lahko organizacije civilne družbe in mladinske organizacije predložijo svoje komunikacijske projekte. Za vsak razpis so opredeljene teme in prednostne naloge, ki na splošno sledijo prednostnim ciljem Evropskega parlamenta na področju komunikacij, kot so: Konferenca o prihodnosti Evrope, evropske volitve itd.
  Razpis za nepovratna sredstva je objavljen tukaj: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/sl/grants/media-and-events

  Pogostost: Enkrat na dve leti. Posebni razpisi se lahko objavijo pred evropskimi volitvami.
  Finančna podpora: Vsaka mladinska organizacija oceni skupni proračun predlaganega projekta. Določen delež tega bo financiral Evropski parlament. Ocenjevalni odbor, ki ga sestavljajo uslužbenci Parlamenta, bo določil, ali bodo sredstva dodeljena prosilcu in količino sredstev.
  Ali izpolnjujem pogoje: Izbrani bodo najbolje ocenjeni projekti. Upoštevala se bo geografska uravnoteženost in uravnoteženost prijav po vrsti organizacije, torej državnih, lokalnih in vseevropskih organizacij.

 5. Kako se prijavim?
  Če želiš sodelovati pri mladinski nagradi Karla Velikega, moraš:
  • imeti evropski projekt, s katerim se želiš prijaviti,
  • biti star med 16 in 30 let,
  • živeti v eni izmed držav članic EU.
    Projekte lahko prijavijo posamezniki, organizacije ali skupine mladih. Prvi krog je državni izbirni postopek, ki mu sledi drugi krog, v katerem zmagovalni projekti iz posameznih držav članic tekmujejo med seboj. Trije finalisti so nato povabljeni na podelitev nagrade v Aachen, kjer je razglašen zmagovalec. Več informacij je na voljo na spletnem mestu mladinske nagrade Karla Velikega.

  Pogostost: Enkrat letno.
  Finančna podpora: Prva nagrada: 7500 evrov. Druga nagrada: 5000 evrov. Tretja nagrada: 2500 evrov. Trije finalisti bodo povabljeni na podelitev nagrade v Aachen in na obisk Evropskega parlamenta v Bruslju ali Strasbourgu.
  Ali izpolnjujem pogoje: Sodeluje lahko vsak projekt, ki spodbuja evropsko in mednarodno sodelovanje in dobre odnose in ki ga organizirajo osebe, stare od 16 do 30 let, ki prihajajo iz ene od držav članic EU.

 6. * Kako se lahko prijaviš? Evropski parlament vsaki dve leti objavi razpis za dodelitev sredstev. Nanj se lahko prijavijo neprofitne organizacije in oddajo predlog za organizacijo lokalne Evropske prireditve za mlade v svojem kraju. Komisija izbere dva prejemnika sredstev, ki morata v dveh različnih državah članicah organizirati svojo lokalno prireditev, ki traja ves konec tedna. Prijavitelje spodbujamo tudi k organizaciji čezmejnih dogodkov. 
  Razpis bo objavljen tukaj: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/sl/grants/media-and-events

  * Kako pogosto? Vsaki dve leti.

  * Proračun in merila za izbor? Proračun, ki je na voljo v okviru razpisa, je 220.000 EUR. Posamezni projekt lahko prejme največ 110.000 EUR, vendar je mogoče prijaviti tudi projekte, ki predvidevajo drugačne zneske. Komisija za ocenjevanje bo naprej preverila izpolnjevanje formalnih zahtev, kot sta dopustnost in upravičenost, nato pa bo pregledala, ali prijavitelji izpolnjujejo prijavne pogoje in ali imajo ustrezne zmogljivosti za izvedbo projekta, ter jih razvrstila glede na število točk.

  * Ali izpolnjujem pogoje? Do prijave so upravičene pobude z enim samim upravičencem. 
  Prijavitelji morajo dokazati, da so: neprofitna organizacija; zasebna pravna oseba, ki je ob prijavi že najmanj tri leta ustanovljena in registrirana; 
  pravna oseba s sedežem v eni od držav članic Evropske unije; pravna oseba brez politične pripadnosti.

  Več o lokalnih Evropskih prireditvah za mlade