Kako se lahko prijaviš?

Prijave za evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega za leto 2024 so zdaj zaključene.

Državni zmagovalci bodo razglašeni marca.

Kako se lahko prijaviš?

Si državljan EU, star med 16 in 30 let, in sodeluješ pri evropskem projektu? Potem se lahko poteguješ za evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega! Prijavi svoj projekt in se poteguj za 7500 evrov in pomoč pri nadaljnjem razvoju svoje pobude. Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna vsako leto podelita evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega navdihujočim projektom, ki spreminjajo Evropo in jih vodijo mladi iz vse Evrope.

Urnik za leto 2024

 • 18. januar 2024 - začetek natečaja
 • 12. februar 2024: rok za prijavo projektov
 • Marec 2024: razglasitev zmagovalcev iz držav članic
 • Maj 2024: podelitev nagrad v Aachnu

Pravila natečaja

Preden se prijaviš, preberi celotna pravila evropske mladinske nagrade Karla Velikega. Projekti, ki ne izpolnjujejo meril, določenih v pravilih, pri ocenjevanju ne bodo upoštevani.

Projekti morajo izpolnjevati naslednja merila:

1. predstavljati morajo vidne dosežke na naslednjih področjih:

 • spodbujanje evropskega in mednarodnega sodelovanja in dobrih odnosov, temeljijo na demokratičnih vrednotah (kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic),
 • krepitev občutka skupne evropske identitete in evropske integracije,
 • spodbujanje zanimanja za demokracijo med evropsko mladino,
 • prikazovanje praktičnih primerov Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost.

2. Projekte morajo prijaviti mladi, ki prebivajo v eni od 27 držav članic EU in so na dan prijave stari med 16 in 30 let.

Za navdih si lahko pogledaš prejšnje nagrajence in njihove projekte.

Merila za dodelitev nagrade

Projekti bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:

 • kako uspešno so bili doseženi cilji nagrade,
 • ustvarjalnost in izvirnost projekta, vključno z inovativnimi pobudami,
 • prednost bodo imeli projekti, ki jih bodo skupaj pripravili mladi iz več držav članic.

Izbirni postopek

Izbor poteka v dveh korakih. Najprej bodo državne žirije v vsaki državi članici izbrale po enega državnega zmagovalca. Nato bo evropska žirija med 27 državnimi zmagovalci izbrala tri zmagovalne evropske projekte.

Državno žirijo v vsaki državi članici sestavljata dva evropska poslanca in predstavnik mladinskega sektorja.Člani žirije se imenujejo vsako leto. Če želiš izvedeti več o izbirnem postopku v svoji državi, se obrni na tamkajšnjo pisarno Evropskega parlamenta za stike.

Evropsko žirijo, ki izbira evropske nagrajence, sestavljajo:

 • predsednica Evropskega parlamenta,
 • dva poslanca Evropskega parlamenta,
 • trije predstavniki Fundacije za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna,
 • dva predstavnika mladinskega sektorja (vključno s prejšnjimi nagrajenci).

Odločitev evropske žirije je dokončna.

Nagrada

 1. Zmagovalni trije evropski projekti prejmejo: nagrado za najboljši projekt v znesku 7500 evrov, drugo nagrado v znesku 5000 evrov in tretjo v znesku 2500 evrov.
 2. Predstavniki vseh nacionalnih zmagovalnih projektov bodo povabljeni na slovesno podelitev mladinske nagrade Karla Velikega, ki poteka v Aachnu.
 3. Kot del nagrade bodo evropski nagrajenci povabljeni na obisk Evropskega parlamenta (v Bruslju ali Strasbourgu).
 4. Po en predstavnik vsakega od treh evropskih nagrajencev se bo lahko udeležil Schumanove prakse v Evropskem parlamentu. Predstavnik, izbran za opravljanje prakse, mora biti v ožji skupini sodelujočih v zmagovalnem projektu in izpolnjevati vsa merila, določena v programu prakse. Prakso lahko začne 1. oktobra ali 1. marca v 12 mesecih po podelitvi nagrade. Državni zmagovalni projekti bodo pred slovesno podelitvijo nagrade neposredno obveščeni o podrobnostih glede možnosti opravljanja prakse.

Če imate vprašanja, nam lahko pišete na e-naslov youth@europarl.europa.eu.  (Varstvo osebnih podatkov)

Prijavi se za mladinsko nagrado Karla Velikega