Predošlé ročníky Euroscoly

Projekt Euroscola bol spustený v roku 1990. Odvtedy už státisíce študentov využili možnosť stráviť jeden deň v priestoroch Európskeho parlamentu diskusiami a výmenou názorov s rovesníkmi formou mnohojazyčného Európskeho parlamentu mládeže.

Pre pandémiu COVID-19 však Parlament musel zrušiť všetkých 12 stretnutí, ktoré sa mali konať v jeho priestoroch od marca 2020. Napriek tomu sa nevzdal myšlienky umožniť študentom a učiteľom zúčastniť sa na programe Euroscola. Rozhodol sa preto vytvoriť online verziu programu s možnosťou účasti na diaľku, aby sa tak zachoval vzdelávací a interaktívny charakter programu so zameraním na témy súvisiace s Európskou úniou.

Tak vznikol program Euroscola Online.

Pozostáva z dvoch hlavných častí: diskusie s podpredsedom Európskeho parlamentu a workshopu Innovation Lab, počas ktorého si mladí účastníci vymieňajú názory na určitú oblasť európskej politiky s odborníkmi na danú tému.

Zavedenie platformy na živé vysielanie a interaktívne videoprenosy Interactio, ako aj vytvorenie možnosti na posielanie písomných správ prostredníctvom aplikácie Slido sú tak prvými krokmi na aktívne zapojenie online účastníkov do budúcich „živých“ podujatí Euroscola v priestoroch Parlamentu. Týmto sa zvýši počet účastníkov na jednom podujatí až o 2 000 mladých ľudí, ktorí doplnia rady približne 500/600 študentov pozvaných priamo do rokovacej sály v Štrasburgu.