Predošlé ročníky Euroscoly

Projekt Euroscola bol spustený v roku 1990. Odvtedy už státisíce študentov využili možnosť stráviť deň v priestoroch Európskeho parlamentu diskusiami a výmenou názorov s rovesníkmi formou mnohojazyčného Európskeho parlamentu mládeže.

Počas pandémie COVID-19 bolo zrušených 12 zasadnutí na mieste, ktoré sa mali konať od marca 2020. Namiesto toho vznikla ponuka online podujatí s cieľom umožniť študentom a učiteľom zúčastňovať sa na programe Euroscola na diaľku a zároveň zachovať jeho vzdelávací a interaktívny charakter zameraný na otázky EÚ.

Tak vznikol program Euroscola Online.

Pozostával z dvoch hlavných častí: diskusie s podpredsedom Európskeho parlamentu a workshopu Innovation Lab, počas ktorého si mladí účastníci vymieňajú názory na určitú oblasť európskej politiky s odborníkmi na danú tému.

Zavedenie platformy na živé vysielanie a interaktívne videoprenosy Interactio, ako aj vytvorenie možnosti na posielanie písomných správ prostredníctvom aplikácie Slido tak boli prvými krokmi na aktívne zapojenie online účastníkov do hybridných podujatí Euroscola.

Hybridný program Euroscola sa začal prvým regionálnym podujatím v júni 2022 a od októbra 2022 sa koná ako pravidelné európske podujatie.

Na podujatiach sa zúčastňuje približne 1000 účastníkov vrátane približne 500 až 600 študentov, ktorí sa zúčastňujú priamo v rokovacej sále v Štrasburgu.