Edizzjonijiet preċedenti ta' Euroscola

Mit-tnedija tal-proġett fl-1990, mijiet ta’ eluf ta’ studenti qattgħu jum fil-bini tal-Parlament Ewropew, jiddibattu, jiddiskutu u jaqsmu l-fehmiet tagħhom ma’ kollegi fil-forma ta’ Parlament Ewropew taż-Żgħażagħ multilingwi.

Matul il-pandemija tal-COVID-19, 12-il sessjoni fuq il-post li kellhom isiru minn Marzu 2020 ġew ikkanċellati. Minflok, ġew offruti sessjonijiet online biex l-istudenti u l-għalliema jkunu jistgħu jieħdu sehem fil-programm Euroscola b’mod remot filwaqt li tinżamm in-natura edukattiva u interattiva tiegħu ffukata fuq kwistjonijiet tal-UE.

Hekk twieled Euroscola Online.

Iż-żewġ elementi ġodda li jiddefinixxu l-programm Euroscola Online kienu jikkonsistu fi skambju ma’ Viċi President tal-Parlament Ewropew matul sessjoni ta’ mistoqsijiet u tweġibiet u l-“Laboratorju tal-Innovazzjoni”, laboratorju għall-qsim tal-ideat tal-parteċipanti żgħażagħ dwar settur ta’ politika Ewropea ma’ esperti tematiċi.

Bit-twaqqif ta’ Interactio bħala pjattaforma tal-vidjo bi streaming dirett u interattiva u l-possibbiltà li jintbagħat kontribut bil-miktub permezz ta’ Slido, Euroscola aġixxa bħala l-ewwel pass biex jinkludi parteċipanti online f’avvenimenti ibridi.

Euroscola b’format ibridu beda bl-ewwel edizzjoni reġjonali f’Ġunju 2022 u sar esperjenza Ewropea regolari minn Ottubru 2022.

Għal kull avveniment l-għadd ta’ parteċipanti kien ta’ madwar 1,000 ruħ, inklużi madwar 500/600 student mistiedna jipparteċipaw mill-emiċiklu fi Strażburgu.