Eagráin Euroscola roimhe seo

Ó seoladh an tionscadail in 1990, tá lá caite ag na céadta mílte scoláirí i bhfoirgnimh Pharlaimint na hEorpa, ag díospóireacht, ag plé agus ag malartú tuairimí le comhghleacaithe i bhfoirm Pharlaimint ilteangach Eorpach don Óige.

Le linn phaindéim COVID-19, cuireadh 12 sheisiún ar an láthair a bhí le bheith ar siúl ó Mhárta 2020 ar ceal. Cuireadh seisiúin ar líne ar fáil ina n-áit sin chun cur ar chumas scoláirí agus múinteoirí araon páirt a ghlacadh sa chlár Euroscola go cianda agus a nádúr oideachasúil agus idirghníomhach dírithe ar saincheisteanna AE á choinneáil.

Seoladh Euroscola Ar Líne.

Dhá ghné thábhachtacha nua a bhí ag Euroscola ar Líne ná an malartú le Leas-Uachtarán Pharlaimint na hEorpa le linn seisiún ceisteanna agus freagraí agus an ‘tSaotharlann Nuálaíochta’, inar féidir le rannpháirtithe óga a smaointe faoi réimse beartais Eorpaigh a roinnt le saineolaithe na n-ábhar sin.

Agus Interactio á chur chun feidhme mar ardán físeán idirghníomhach beoshruthaithe, chomh maith leis an deis atá ann ábhair i scríbhinn a chur isteach trí Slido, ghníomhaigh Euroscola chun rannpháirtithe ar líne a thabhairt isteach chun a bheith páirteach in imeachtaí hibrideacha.

Thosaigh Euroscola hibrideach leis an gcéad eagrán réigiúnach i mí an Mheithimh 2022 agus tá sé ina eispéireas rialta Eorpach ó Dheireadh Fómhair 2022.

Shroich líon na rannpháirtithe tuairim is 1000 in aghaidh an imeachta, lena n-áirítear thart ar 500/600 scoláire ar tugadh cuireadh dóibh bheith páirteach sa Seomra Tionóil in Strasbourg.