Eagráin Euroscola roimhe seo

 

Ón uair a seoladh an tionscadal in 1990, tá lá amháin caite ag na céadta míle daltaí i bhfoirgnimh Pharlaimint na hEorpa, ag díospóireacht, ag plé agus ag malartú tuairimí le comhghleacaithe i bhfoirm Pharlaimint ilteangach Eorpach don Óige.

B'éigin gach ceann de na 12 sheisiún a bhí le bheith ar siúl ar an láthair ó mhí an Mhárta 2020 a chur ar ceal. Mar sin féin,cuireadh ar chumas daltaí agus múinteoirí araon páirt a ghlacadh i gclár Euroscola arís ar bhonn cianda trí sheisiúin ar líne, rud a choinnigh nádúr oideachasúil agus idirghníomhach an tionscadail agus a dhírigh fós ar shaincheisteanna an Aontais.

Seoladh Euroscola Ar Líne.

Dhá ghné thábhachtacha nua atá ag Euroscola ar Líne ná an malartú le Leas-Uachtarán Pharlaimint na hEorpa le linn seisiún ceisteanna agus freagraí agus an ‘tSaotharlann Nuálaíochta’, ina féidir le rannpháirtithe óga a smaointe faoi réimse beartais Eorpaigh a roinnt le saineolaithe na n-ábhar sin.

Agus Interactio á chur chun feidhme mar ardán físeán idirghníomhach beoshruthaithe, chomh maith leis an deis atá ann ábhair i scríbhinn a chur isteach trí Slido, gníomhaíonn Euroscola chun rannpháirtithe ar líne a thabhairt isteach chun a bheith páirteach in imeachtaí beo amach anseo. Méadóidh sé sin líon na rannpháirtithe ag gach imeacht le suas le 2000 rannpháirtí, mar aon leis an tuairim is 500-600 dalta a bheith rannpáirteach ar an láthair sa Seomra Tionóil in Strasbourg.