OIDEOIRÍ

An oideoir foirmiúil nó neamhfhoirmiúil thú? An bhfuil tú ag lorg gníomhaíochtaí, acmhainní oiliúna agus foghlama chun tuiscint níos fearr a thabhairt do do mhic léinn ar an Aontas Eorpach ar bhealach idirghníomhach? Faigh amach faoi chláir agus faoi dheiseanna a dearadh duitse agus do do mhic léinn.

Scagairí
Scagairí

AN CLÁR UM SCOIL AMBASADÓRA

Spriocaois From 14 - To 18 years Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha Gach teanga

An daonlathas Eorpach a thabhairt isteach go díreach i do sheomra ranga le hábhar oideachasúil idirghníomhach, cluichí, oiliúint agus gníomhaíochtaí chun cabhrú le do dhaltaí tuilleadh a fhoghlaim faoin Aontas Eorpach agus conas teagmháil a dhéanamh leis an bParlaimint agus lena Feisirí agus páirt a ghlacadh sa daonlathas.

Déan mol rannpháirteach, nasctha le daonlathas na hEorpa de do scoil inniu, agus faigh stádas mar Scoil Ambasadóra agus cruthaigh naisc fhadtéarmacha leis an bParlaimint agus le Scoileanna eile Ambasadóra ar fud na hEorpa.

Glac páirt in EPAS

ÁBHAIR AGUS ACMHAINNÍ OIDEACHAIS

Spriocaois From 14 - To 30 years Suíomh Online Teanga/Teangacha Gach teanga

Faigh amach faoi acmhainní foghlama idirghníomhacha chun uirlisí a chur ar fáil duit chun múineadh faoin Aontas Eorpach ar bhealach spraíúil.

Tuilleadh eolais faoi ábhair oideachasúla

EUROSCOLA

Spriocaois From 14 - To 18 years Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha DE, EN, ES, FR, IT Tionscadal a fuair maoiniú Cistiú

Tugann an t-imeacht sin daltaí ardscoile - agus múinteoirí! - le chéile in Strasbourg chun saincheisteanna tábhachtacha na hEorpa a phlé díreach mar a dhéanann Feisirí de Pharlaimint na hEorpa. I láthair na huaire, is ar líne amháin a bhíonn na cruinnithe sin ar siúl.

Faigh tuilleadh eolais faoi Euroscola agus conas páirt a ghlacadh ann!

Seimineáir don Aos Óg

Spriocaois From 16 - To 26 years Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha DE, EN, FR Tionscadal a fuair maoiniú Cistiú
Faigh amach níos mó faoi Pharlaimint na hEorpa, déan plé le hEorpaigh óga eile ar na saincheisteanna is tábhachtaí agus roinn do chuid réiteach le Feisire de Pharlaimint na hEorpa. 
Déan iarraidh ar sheimineár!
European Youth Event 2018 - #EYE2018 - EYE Social Media Lab - Exhibition: #EYE2018 Instagram photo contest

YOUTHIDEAS.EU

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha Gach teanga

An bhfuil fís agatsa do thodhchaí na hEorpa? Ar an ardán seo is féidir leat do smaointe féin a chur in iúl faoi conas dul i ngleic leis na saincheisteanna san Eoraip sa lá atá inniu ann ionas gur féidir a bheith ullamh do na dúshláin atá i ndán don Eoraip.

Cuir eolas ar na smaointe uile agus roinn do cheannsa

LECHEILE.EU

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha Gach teanga

An dteastaíonn uait dul i dteagmháil le hoideoirí eile agus rochtain a bheith agat ar imeachtaí agus ar dheiseanna oiliúna chun cabhrú leat caidreamh níos dlúithe a chruthú idir an tAontas Eorpach agus daoine óga? Bí páirteach sa phobal, agus glac páirt i dtodhchaí an Aontais Eorpaigh.

Bí páirteach sa phobal!

Cainteanna don Óige ar líne

Spriocaois From 16 - To 26 years Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha Gach teanga
Buail le do ghrúpa ó pé áit ina bhfuil tú chun freagraí a fháil ar do cheisteanna faoi Pharlaimint na hEorpa.
Glac páirt sna Cainteanna don Óige Ar líne
European Youth Event 2014 in Strasbourg - Yo!Fest - EYE

EYE (IMEACHT EORPACH DON ÓIGE)

Spriocaois From 16 - To 30 years Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha DE, EN, ES, FR, IT, PL Tionscadal a fuair maoiniú Cistiú

Ar mhaith leat taitneamh a bhaint as taithí saoil le do mhic léinn nó le d’fhoireann óige? An mbeadh spéis agat gníomhaíocht nó ceardlann a eagrú? Tar go Strasbourg agus glac páirt in EYE. Ná caill glaonna EYE chun cabhrú leat ó thaobh airgid de.

Glac páirt in EYE

EYE ONLINE

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha EN

Glac páirt i seisiúin ar líne EYE agus daltaí a spreagadh chun a gcuid smaointe faoin Eoraip a roinnt le cinnteoirí, gníomhaithe, lucht tionchair agus saoránaigh óga eile cosúil leosan.

Foghlaim faoi EYE Ar líne

TABHAIR CUAIRT AR PHARLAIMINT NA hEORPA

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha Gach teanga

Is baile gach duine í Parlaimint na hEorpa. Má thagann tú go dtí an Bhruiséil, Strasbourg nó Lucsamburg, tabhair cuairt ar roinnt de na háiteanna is samhailtí amhail an Seomra Tionóil, Áras Stair na hEorpa nó an Parlamentarium. Agus tá tuilleadh ann!

Tabhair cuairt ar Pharlaimint na hEorpa
Children

Tabhair Cuairt ar Áras Stair na hEorpa

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar an láthair agus ar Líne Teanga/Teangacha DE, EN, FR, NL

Tar go dtí Áras Stair na hEorpa in éineacht le do dhaltaí! Faigh amach leo faoinár dtaispeántais agus faoinár ngníomhachtaí agus an ról atá ag an stair sa domhan seo againne á fhoghlaim.

Faigh amach conas cuairt a thabhairt ar Áras Stair na hEorpa

AN ÓIGE & POLITICS – TUARASCÁIL

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha EN

Ag obair le daoine óga? Faigh amach cad a cheapann Eorpaigh óga faoi pholaitíocht na hEorpa agus faoin ról atá acu inti!

Foghlaim faoi shuirbhé na h-óige

Oiliúint do mhúinteoirí

Spriocaois Minimum 18 years Suíomh Ar líne, ar an láthair Teanga/Teangacha Gach teanga

Faigh amach faoi dheiseanna éagsúla chun do scileanna gairmiúla a fhorbairt, faigh tuilleadh eolais faoi Pharlaimint na hEorpa agus déan teagmháil le múinteoirí ar fud na hEorpa.

Faigh tuilleadh eolais faoi na cúrsaí oiliúna do mhúinteoirí
Tá mionsamhail duine ina shuí i gcarn euro anseo

CISTIÚ

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha Gach teanga

Cuireann Parlaimint na hEorpa raon leathan deiseanna urraíochta ar fáil ionas gur féidir le gach duine páirt a ghlacadh inár n-imeachtaí. Breathnaigh ar na riachtanais iontrála agus tosaigh ag pleanáil do do chéad eachtra Eorpach eile le cuidiú Pharlaimint na hEorpa!

Tuilleadh eolais faoi mhaoiniú

TUILLEADH DEISEANNA AE DON ÓIGE

Spriocaois From 16 - To 30 years Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha Gach teanga

Ar chuala tú riamh trácht ar na cláir Erasmus+, an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach? Ar mhaith leat tuilleadh deiseanna don aos óg a chuireann institiúidí eile de chuid an Aontais ar fáil a aimsiú? Téigh chuig Tairseach Eorpach na hÓige, tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, agus faigh tuileadh eolais.

Faigh tuilleadh eolais

Turas digiteach go Parlaimint na hEorpa

Spriocaois Gach aois Suíomh Online Teanga/Teangacha Gach teanga

Cuir eolas ar Pharlaimint na hEorpa i 360°, caith lá in éineacht le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus téigh ar d’aistear féin siar trí stair na hEorpa. Pé áit ina bhfuil tú. Pé uair is mian leat. Cuir tús leis inniu!

Tuilleadh eolais faoin Turas Digiteach go Parlaimint na hEorpa