OIDEOIRÍ

An oideoir foirmiúil nó neamhfhoirmiúil thú? An bhfuil tú ag lorg gníomhaíochtaí, acmhainní oiliúna agus foghlama chun tuiscint níos fearr a thabhairt do do mhic léinn ar an Aontas Eorpach ar bhealach idirghníomhach? Faigh amach faoi chláir agus faoi dheiseanna a dearadh duitse agus do do mhic léinn.

Scagairí
Scagairí

AN CLÁR UM SCOIL AMBASADÓRA

Age of the target audience From 14 - To 18 years Location of the event Ar an láthair Languages available during the activity Gach teanga

An daonlathas Eorpach a thabhairt isteach go díreach i do sheomra ranga le hábhar oideachasúil idirghníomhach, cluichí, oiliúint agus gníomhaíochtaí chun cabhrú le do dhaltaí tuilleadh a fhoghlaim faoin Aontas Eorpach agus conas teagmháil a dhéanamh leis an bParlaimint agus lena Feisirí agus páirt a ghlacadh sa daonlathas.

Déan mol rannpháirteach, nasctha le daonlathas na hEorpa de do scoil inniu, agus faigh stádas mar Scoil Ambasadóra agus cruthaigh naisc fhadtéarmacha leis an bParlaimint agus le Scoileanna eile Ambasadóra ar fud na hEorpa.

Faigh amach faoi chlár na Scoile Ambasadóra!

ÁBHAIR AGUS ACMHAINNÍ OIDEACHAIS

Age of the target audience From 14 - To 30 years Location of the event Online Languages available during the activity Gach teanga

Faigh amach faoi acmhainní foghlama idirghníomhacha chun uirlisí a chur ar fáil duit chun múineadh faoin Aontas Eorpach ar bhealach spraíúil.

Faigh tuilleadh eolais

EUROSCOLA

Age of the target audience From 15 - To 18 years Location of the event Ar an láthair Languages available during the activity DE, EN, ES, FR, IT Funded project Cistiú

Tugann an t-imeacht sin daltaí ardscoile - agus múinteoirí! - le chéile in Strasbourg chun saincheisteanna tábhachtacha na hEorpa a phlé díreach mar a dhéanann Feisirí de Pharlaimint na hEorpa. I láthair na huaire, is ar líne amháin a bhíonn na cruinnithe sin ar siúl.

Faigh tuilleadh eolais faoi Euroscola agus conas páirt a ghlacadh ann!
VISSEM Youth Seminar - IDEALABS

SEIMINEÁIR DON AOS ÓG

Age of the target audience From 16 - To 26 years Location of the event Ar an láthair Languages available during the activity DE, EN, FR Funded project Cistiú

An bhfuil fonn ort do dhaltaí a thaispeáint conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa agus iad ag bualadh le daoine óga eile ó gach cearn de AE? Bí ag obair le daoine eile chun teacht ar réitigh nuálacha agus cuir do smaointe i láthair Feisire de Pharlaimint na hEorpa (FPE).

Déan iarraidh ar sheimineár!

CLUICHE RÓLGHLACTHA

Age of the target audience From 15 - To 24 years Location of the event Ar an láthair Languages available during the activity Gach teanga

Cad a dhéanfadh do dhaltaí dá mb’ Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa iad ar feadh lá amháin? Is féidir le daltaí meánscoile cuairt a thabhairt ar an mBruiséil agus ar Strasbourg agus dianchúrsa a dhéanamh ar an gcaoi a ndéantar dlíthe na hEorpa.

Cuir do chluiche rólghlactha in áirithe!
European Youth Event 2018 - #EYE2018 - EYE Social Media Lab - Exhibition: #EYE2018 Instagram photo contest

YOUTHIDEAS.EU

Age of the target audience Gach aois Location of the event Ar líne Languages available during the activity Gach teanga

An bhfuil fís agatsa do thodhchaí na hEorpa? Ar an ardán seo is féidir leat do smaointe féin a chur in iúl faoi conas dul i ngleic leis na saincheisteanna san Eoraip sa lá atá inniu ann ionas gur féidir a bheith ullamh do na dúshláin atá i ndán don Eoraip.

Roinn do smaointe anseo!

LECHEILE.EU

Age of the target audience Gach aois Location of the event Ar líne Languages available during the activity Gach teanga

An dteastaíonn uait dul i dteagmháil le hoideoirí eile agus rochtain a bheith agat ar imeachtaí agus ar dheiseanna oiliúna chun cabhrú leat caidreamh níos dlúithe a chruthú idir an tAontas Eorpach agus daoine óga? Bí páirteach sa phobal, agus glac páirt i dtodhchaí an Aontais Eorpaigh.

Bí páirteach sa phobal!

CAINTEANNA FAOIN ÓIGE AR LÍNE I bPARLAIMINT NA HEORPA (PE)

Age of the target audience From 14 - To 18 years Location of the event Ar líne Languages available during the activity Gach teanga

Buail go fíorúil le foireann PE agus faigh amach céard a dhéanann an tAontas Eorpach duitse. Tar éis an tseisiúin, beidh a fhios agat conas do thuairimí a chur in iúl san Aontas Eorpach agus conas páirt a ghlacadh in obair na Parlaiminte!

Faigh amach faoi Pharlaimint na hEorpa ar líne!
European Youth Event 2014 in Strasbourg - Yo!Fest - EYE

EYE (IMEACHT EORPACH DON ÓIGE)

Age of the target audience From 16 - To 30 years Location of the event Ar an láthair Languages available during the activity DE, EN, ES, FR, IT, PL Funded project Cistiú

Ar mhaith leat taitneamh a bhaint as taithí saoil le do mhic léinn nó le d’fhoireann óige? An mbeadh spéis agat gníomhaíocht nó ceardlann a eagrú? Tar go Strasbourg agus glac páirt in EYE. Ná caill glaonna EYE chun cabhrú leat ó thaobh airgid de.

Faigh tuilleadh eolais anseo

EYE ONLINE

Age of the target audience Gach aois Location of the event Ar líne Languages available during the activity EN

Glac páirt i seisiúin ar líne EYE agus daltaí a spreagadh chun a gcuid smaointe faoin Eoraip a roinnt le cinnteoirí, gníomhaithe, lucht tionchair agus saoránaigh óga eile cosúil leosan.

Faigh amach faoin gcéad seisiún EYE eile ar líne agus glac páirt ann!

TABHAIR CUAIRT AR PHARLAIMINT NA hEORPA

Age of the target audience Gach aois Location of the event Ar an láthair Languages available during the activity Gach teanga

Is baile gach duine í Parlaimint na hEorpa. Má thagann tú go dtí an Bhruiséil, Strasbourg nó Lucsamburg, tabhair cuairt ar roinnt de na háiteanna is samhailtí amhail an Seomra Tionóil, Áras Stair na hEorpa nó an Parlamentarium. Agus tá tuilleadh ann!

Faigh amach faoi oifig na gcuairteoirí i bParlaimint na hEorpa
Children

Tabhair Cuairt ar Áras Stair na hEorpa

Age of the target audience Gach aois Location of the event Ar an láthair agus ar Líne Languages available during the activity DE, EN, FR, NL

Tar go dtí Áras Stair na hEorpa in éineacht le do dhaltaí! Faigh amach leo faoinár dtaispeántais agus faoinár ngníomhachtaí agus an ról atá ag an stair sa domhan seo againne á fhoghlaim.

Faigh amach faoi na taispeántais bhuana agus shealadacha agus foghlaim fúthu

AN ÓIGE & POLITICS – TUARASCÁIL

Age of the target audience Gach aois Location of the event Ar líne Languages available during the activity EN

Ag obair le daoine óga? Faigh amach cad a cheapann Eorpaigh óga faoi pholaitíocht na hEorpa agus faoin ról atá acu inti!

Léigh tuilleadh

Oiliúint do mhúinteoirí

Age of the target audience Minimum 18 years Location of the event Ar líne, ar an láthair Languages available during the activity Gach teanga

Faigh amach faoi dheiseanna éagsúla chun do scileanna gairmiúla a fhorbairt, faigh tuilleadh eolais faoi Pharlaimint na hEorpa agus déan teagmháil le múinteoirí ar fud na hEorpa.

Find out more
Tá mionsamhail duine ina shuí i gcarn euro anseo

CISTIÚ

Age of the target audience Gach aois Location of the event Ar líne Languages available during the activity Gach teanga

Cuireann Parlaimint na hEorpa raon leathan deiseanna urraíochta ar fáil ionas gur féidir le gach duine páirt a ghlacadh inár n-imeachtaí. Breathnaigh ar na riachtanais iontrála agus tosaigh ag pleanáil do do chéad eachtra Eorpach eile le cuidiú Pharlaimint na hEorpa!

Faigh amach cé acu clár óige de chuid na Parlaiminte a chuireann tacaíocht ar fáil!

TUILLEADH DEISEANNA AE DON ÓIGE

Age of the target audience From 16 - To 30 years Location of the event Ar líne Languages available during the activity Gach teanga

Ar chuala tú riamh trácht ar na cláir Erasmus+, an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach? Ar mhaith leat tuilleadh deiseanna don aos óg a chuireann institiúidí eile de chuid an Aontais ar fáil a aimsiú? Téigh chuig Tairseach Eorpach na hÓige, tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, agus faigh tuileadh eolais.

Faigh tuilleadh eolais