CAD IS EUROCOLA ANN?

Ar clár Euroscola in Strasbourg, tugtar scoláirí atá 14 bliana d’aois ar a laghad le chéile ó gach ceann de 27 mBallstát an Aontais, ó thíortha iarrthacha agus ó iar-Bhallstáit chun díospóireacht a dhéanamh, seasaimh a ghlacadh, dul i mbun caibidlíochta, tabhairt faoi leasuithe, vótáil a dhéanamh agus, ar deireadh, chun rúin a ghlacadh ar fhíor-shaincheisteanna Eorpacha. Tugtar deis do na scoláirí iad féin a chur ar an eolas faoi fheidhmiú na n-institiúidí Eorpacha, chun an daonlathas, cearta bunúsacha, luachanna Eorpacha a phlé agus a dtuairimí pearsanta a chur in iúl maidir leis na cinntí a dhéantar ar leibhéal an Aontais Eorpaigh.

Ní mór go mbeadh múinteoir nó oide in éineacht le scoláirí.

Euroscola ar líne

Bhunaigh Parlaimint na hEorpa an tionscadal Euroscola in 1990, rud a thug deis do na céadta mílte scoláirí meánscoile páirt a ghlacadh i gcleachtadh ionsamhlúcháin ar obair na bhFeisirí.

Tagann daoine óga le chéile le haghaidh pictiúr laistigh de Sheomra Tionóil fhoirgneamh Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg.

Tá eagrán réigiúnach ag Euroscola anois!

Shínigh Parlaimint na hEorpa agus dhá eintiteas teorainneacha, Alsace (an Fhrainc) agus Baden-Württemberg (an Ghearmáin), comhaontú an 21 Eanáir 2021 chun eagrán réigiúnach de chlár Euroscola a chur ar bun. An sprioc atá ann ná clár malartaithe trasteorann a chruthú idir an dá réigiún agus lánpháirtiú na hEorpa agus feasacht idirchultúrtha a chur chun cinn.

Tionóladh Euroscola Réigiúnach na Fraince-na Gearmáine an 1 Meitheamh 2022 agus an 10 Márta 2023. Cuirfear Euroscola Réigiúnach ar siúl gach bliain.