AN ÓIGE

An bhfuil tú idir 16 agus 30 bliain d'aois? An bhfuil tú ag iarraidh tuilleadh a fhoghlaim faoi ról Pharlaimint na hEorpa, bualadh le hEorpaigh óga eile nó páirt a ghlacadh sa díospóireacht pholaitiúil? Bí i dteagmháil le daoine eile, glac páirt agus faigh amach faoi thodhchaí atá lán de dheiseanna don óige.

Scagairí
Scagairí

AN CLÁR UM SCOIL AMBASADÓRA

Spriocaois From 14 - To 18 years Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha Gach teanga

Más mac léinn meánscoile nó gairmscoile thú atá toilteanach níos mó a fhoghlaim faoin Aontas Eorpach, is féidir le do scoil iarratas a dhéanamh páirt a ghlacadh sa chlár seo, tús a chur le gníomhaíochtaí AE a eagrú i do scoil féin agus bheith i Scoil Ambasadóra de chuid Pharlaimint na hEorpa.

Glac páirt in EPAS

DUAIS EORPACH CHARLEMANGE DON ÓIGE

Spriocaois From 16 - To 30 years Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha Gach teanga Tionscadal a fuair maoiniú Cistiú

An bhfuil tusa ag obair ar thionscadal a chuidíonn le múnlú na hEorpa? Má tá, d’fhéadfá Duais Eorpach Charlemagne don Óige a bhuachan! Déan iarratas, déan teagmháil le gníomhairí óga eile an athraithe agus buaigh suas le EUR 7,500 do do thionscadal!

Faigh amach anseo conas iarratas a chur isteach!
Young businesswoman standing with phone near the Parliament building of European Union in Brussel city

TRÉIMHSÍ OILIÚNA

Spriocaois Minimum 18 years Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha Gach teanga

An bhfuil tú ag iarraidh taithí oibre a fháil laistigh de cheann de na hinstitiúidí Eorpacha? Cuireann Parlaimint na hEorpa dhá chineál oiliúna ar fáil: Tréimhsí oiliúna sa Rúnaíocht (tréimhsí oiliúna Schuman) agus Tréimhsí Oiliúna le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa.

Cuir iarratas isteach! Cuir iarratas isteach!

CLUICHE RÓLGHLACTHA

Spriocaois From 14 - To 18 years Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha Gach teanga

Cuir tú féin i mbróga Feisire trí chluiche idirghníomhach! Foghlaim faoi Pharlaimint na hEorpa agus faigh taithí ar conas is ceart ionadaíocht a dhéanamh ar shaoránaigh na hEorpa agus beartais a dhéanamh de vótaí.

Cuir do chluiche rólghlactha in áirithe

Cainteanna don Óige ar líne

Spriocaois From 16 - To 26 years Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha Gach teanga

Buail le do ghrúpa ó pé áit ina bhfuil tú chun freagraí a fháil ar do cheisteanna faoi Pharlaimint na hEorpa.

Glac páirt sna Cainteanna don Óige Ar líne

EYE ONLINE

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha EN

Is deis ar leith EYE ar líne chun teacht le chéile go fíorúil le hEorpaigh óga agus do thuairimí a mhalartú le saineolaithe, cinnteoirí, gníomhaithe agus tionchairí.

Foghlaim faoi EYE Ar líne
European Youth Event 2018 - #EYE2018 - EYE Social Media Lab - Exhibition: #EYE2018 Instagram photo contest

YOUTHIDEAS.EU

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha Gach teanga

An bhfuil fís agatsa do thodhchaí na hEorpa? Ar an ardán seo is féidir leat do smaointe féin a chur in iúl faoi conas dul i ngleic leis na saincheisteanna san Eoraip sa lá atá inniu ann ionas gur féidir a bheith ullamh do na dúshláin atá i ndán don Eoraip.

Cuir eolas ar na smaointe uile agus roinn do cheannsa

LECHEILE.EU

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha Gach teanga

Tá daoine cosúil leatsa ag seasamh an fhóid chun beart a dhéanamh le haghaidh todhchaí níos fearr a bhaint amach. Glac páirt sa phobal, bíodh sé trí pháirt a ghlacadh sa phróiseas polaitiúil nó trí chabhrú le tábhacht na vótála a chur chun cinn. Cloisimis uait faoin Eoraip.

Bí páirteach sa phobal!
European Youth Event 2014 in Strasbourg - Yo!Fest - EYE

EYE (IMEACHT EORPACH DON ÓIGE)

Spriocaois From 16 - To 30 years Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha DE, EN, ES, FR, IT, PL Tionscadal a fuair maoiniú Cistiú

Bí páirteach sa EYE agus bí páirteach leis na mílte daoine óga eile as gach cearn den Eoraip. Déan nascadh, faigh spreagadh agus déan do thuairimí a mhalartú le gníomhaithe, le lucht tionchair agus le cinnteoirí. Feicfimid ann thú!

Glac páirt in EYE

POIST

Spriocaois Minimum 22 years Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha Gach teanga
Faigh amach conas post a bhaint amach i bParlaimint na hEorpa!
Tá mionsamhail duine ina shuí i gcarn euro anseo

CISTIÚ

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha Gach teanga

Cuireann Parlaimint na hEorpa raon leathan deiseanna urraíochta ar fáil ionas gur féidir le gach duine páirt a ghlacadh inár n-imeachtaí. Breathnaigh ar na riachtanais iontrála agus tosaigh ag pleanáil do do chéad eachtra Eorpach eile le cuidiú Pharlaimint na hEorpa!

Faigh amach cé acu clár óige de chuid na Parlaiminte a chuireann tacaíocht ar fáil!

TABHAIR CUAIRT AR PHARLAIMINT NA hEORPA

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha Gach teanga

Is baile gach duine í Parlaimint na hEorpa. Má thagann tú go dtí an Bhruiséil, Strasbourg nó Lucsamburg, tabhair cuairt ar roinnt de na háiteanna is samhailtí amhail an Seomra Tionóil, Áras Stair na hEorpa nó an Parlamentarium. Agus tá tuilleadh ann!

Tabhair cuairt ar Pharlaimint na hEorpa

AN ÓIGE & POLITICS – TUARASCÁIL

Spriocaois Gach aois Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha EN

Faigh amach cad a cheapann Eorpaigh óga faoi pholaitíocht na hEorpa agus faoin ról atá acu inti!

Foghlaim faoi shuirbhé na h-óige

TUILLEADH DEISEANNA AE DON ÓIGE

Spriocaois From 16 - To 30 years Suíomh Ar líne Teanga/Teangacha Gach teanga

Ar chuala tú riamh trácht ar na cláir Erasmus+, an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach? Ar mhaith leat tuilleadh deiseanna don óige a chuireann institiúidí eile de chuid an Aontais ar fáil a aimsiú? Téigh chuig Tairseach Eorpach na hÓige, tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, agus faigh tuileadh eolais.

Faigh amach faoi na deiseanna don óige san Eoraip agus lasmuigh den Eoraip

CUAIRTEANNA STAIDÉIR

Spriocaois Minimum 18 years Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha Gach teanga

Ar mhaith leat cur le do chuid eolais ar lánpháirtiú na hEorpa trí chuairt staidéir a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa? Glac páirt i gceann de na cuairteanna staidéir i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa nó i gCuairt Staidéir le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa.

Tuilleadh eolais faoi na cuairteanna staidéir

Local EYEs

Spriocaois From 16 - To 30 years Suíomh Ar an láthair Teanga/Teangacha Gach teanga Tionscadal a fuair maoiniú Cistiú

Trí imeachtaí EYE áitiúla, tugtar an Eoraip níos cóngaraí do dhaoine óga agus tugtar EYE chuig do bhaile dúchais. Bí páirteach sa daonlathas Eorpach, buail le hEorpaigh óga eile agus cuir do thuairimí in iúl! Cuir eolas ar an am agus an áit ina mbeidh na chéad imeachtaí EYE eile ar siúl.

Glac páirt sna himeachtaí EYE áitiúla

Turas digiteach go Parlaimint na hEorpa

Spriocaois Gach aois Suíomh Online Teanga/Teangacha Gach teanga

Cuir eolas ar Pharlaimint na hEorpa i 360°, caith lá in éineacht le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus téigh ar d’aistear féin siar trí stair na hEorpa. Pé áit ina bhfuil tú. Pé uair is mian leat. Cuir tús leis inniu!

Tuilleadh eolais faoin Turas Digiteach go Parlaimint na hEorpa