CC faoi Euroscola

Mura fhaigheann tú freagra oiriúnach, táimid i gcónaí sásta cabhair a thabhairt duit. Ach ar dtús, molaimid an leathanach seo a léamh.

  1. Tá scoil ar bith de chuid an Aontais Eorpaigh agus/nó ó thír iarrthach nó iar-Bhallstát incháilithe chun bheith rannpháirteach sa chlár. Ba cheart go mbeadh na scoláirí 14 bliana d’aois ar a laghad ar dháta na cuairte agus go mbeidís cláraithe i meánscoil.

  2. Tá foireann Euroscola (cuid den Aonad um Idirchaidreamh leis na Saoránaigh agus Cuairteoirí, Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide) freagrach as imeachtaí Euroscola a eagrú, tar éis d’Oifigí idirchaidrimh na Parlaiminte ranganna a roghnú ar fud na mBallstát. Bíonn cruinnithe ullmhúcháin ag múinteoirí a théann in éineacht leis na ranganna chuig an imeacht Euroscola agus tugtar deis dóibh aithne a chur ar a gcomhghleacaithe ó thíortha eile.

  3. Is iad Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa a eagraíonn an nós imeachta roghnúcháin sa tír ábhartha. Déan teagmháil le d'oifigí Idirchaidrimh chun tuilleadh eolais a fháil. Tá Oifigí Idirchaidrimh ag Parlaimint na hEorpa ar fud na nBallstát agus sa Ríocht Aontaithe. Faigh tuilleadh faisnéise faoin nasc seo. Do thíortha iarrthacha, déan teagmháil le foireann Euroscola

  4. Rachaidh an foireann Euroscola i dteagmháil le duine teagmhála gach scoil/rang roghnaithe chun an nós imeachta clárúcháin a mhíniú.  

  5. Cuireann an Pharlaimint ranníocaíocht airgeadais ar fáil do mheánscoileanna rannpháirteacha chun a gcostais taistil agus chóiríochta a chumhdach. Braitheann suim bheacht na ranníocaíochta ar roinnt cúinsí éagsúla agus seans nach gcumhdóidh sé na costais go léir. Tá na scoileanna freagrach as a gcuid socruithe taistil féin a dhéanamh. Seolann foireann Euroscola na sonraí agus an nós imeachta don ranníocaíocht airgeadais nuair a bheith an scoil roghnaithe ag Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa.

  6. Is féidir leis na rannpháirtithe labhairt i bhFraincis, i nGearmáinis, in Iodáilis, i Spáinnis agus i mBéarla agus is féidir leo éisteacht i bhFraincis, i nGearmáinis agus i mBéarla. Tugaimid cuireadh do na rannpháirtithe iarracht a dhéanamh labhairt i dteangacha éagsúla le linn an chláir agus ar ndóigh is féidir leo an t-urlár a ghlacadh sa teanga is compordaí dóibh. 

  7. Féadfaidh na rannpháirtithe dul isteach san áitreabh ó 8.15 am ag foirgneamh Louise Weiss (Allée du Printemps, 67070 Strasbourg). Tosóidh an clár ag 10.00 am agus críochnóidh sé ag 16.30 pm. Beidh idirphlé ag na scoláirí le Feisire de Pharlaimint na hEorpa chomh maith le saineolaí sa réimse ag brath ar chlár an lae. Is formáid hibrideach é seisiún na maidine, atá oscailte do rannpháirtíocht ar an láthair agus ar líne. Tá clár na tráthnóna, do rannpháirtithe ar an láthair amháin, bunaithe ar an obair a dhéanann Feisire de Pharlaimint na hEorpa. 

  8. Dé réir na rialacha rialaithe, ní mór do rannpháirtithe a bheith ina gcónaí i mBallstát, i dtír iarrthach nó in iar-Bhallstát. Is féidir le náisiúnaigh tríú tír a chomhlíonann na critéir chónaithe roimhe a bheith rannpháirteach ann chomh maith. 

  9. Tá cead ag iriseoir áitiúil amháin in aghaidh gach scoile/grúpa náisiúnta páirt a ghlacadh i seisiún. Seol ríomhphost chuig foireann Euroscola chun tuilleadh eolais a fháil.