Ceachtanna gníomhacha faoin Aontas Eorpach

Cuimsíonn an uirlis oideachais "Europe@school" ceachtanna gníomhacha faoin Aontas Eorpach, treoir do mhúinteoirí agus seacht modúl neamhspléach. In gach modúl, tá treoirlínte agus ábhar chun cabhrú le oidí topaicí éagsúla faoin AE a mhúineadh.

  1. Tá 12 cheist ilrogha sa tráth na gceist. Is féidir é a imirt sa seomra ranga nó leis an scoil trí chéile. Níl aon teorainn ar an líon rannpháirtithe. Fad measta: 15 nóiméad

  2. Is é is aidhm don chluiche seo eolas a chur ar Bhallstáit AE. Oibríonn na daltaí i bhfoirne chun an cód a scaoileadh chomh tapa agus is féidir. Tá sé mar aidhm leis an gcleachtadh fiosracht na ndaltaí a spreagadh chun a fháil amach cad iad na tíortha ar Baill de AE iad i ndáiríre. Fad measta: 40 nóiméad

  3. Is cluiche cártaí ‘ceist agus freagra’ é seo ina bhfuil ceisteanna faoi AE agus faoina stair. Spreagann an cluiche seo na daltaí chun freagraí na gceisteanna a chur de ghlanmheabhair agus, dá bhrí sin, eolas a fháil faoi AE agus iad ag imirt. Fad measta: 40 nóiméad

  4. Tá an cluiche seo dírithe ar chásanna ina dtagann daltaí ar AE ina saol laethúil, lena n-áirítear roinnt samplaí nithiúla de reachtaíocht AE. Sa chluiche díbeartha seo, caithfidh daltaí a chur in iúl maidir le gach sampla cé acu a cheapann siad nó nach gceapann siad gur reachtaíocht AE é. Fad measta: 20 nóiméad

  5. Tosaíonn an modúl seo le cluiche a bhaineann le ceithre rud den chineál céanna, trína bhfoghlaimíonn na himreoirí faoi luachanna AE agus feiceann siad roinnt samplaí nithiúla den chaoi a gcuirtear i bhfeidhm iad. Ansin, iarrtar ar na daltaí machnamh criticiúil a dhéanamh orthu le cleachtadh aonair. Ar deireadh, forbraíonn siad a scileanna daonlathais le cleachtadh ina bhfuil díospóireacht ranga, le 16 ráiteas is féidir a roghnú as a measc. Fad measta: 30 nóiméad agus 10 nóiméad in aghaidh an ráitis

  6. Sa chluiche rólimeartha seo, glacann na daltaí an ról atá ag Feisire de Pharlaimint na hEorpa. Ar feadh uair an chloig nó dhó, is é do sheomra ranga Parlaimint na hEorpa agus pléann na daltaí conas a rachaidís i ngleic le topaicí reatha AE éagsúla cosúil le téamh domhanda, rialacha tobac agus arm de chuid an Aontais.

  7. Tá cleachtadh san áireamh sa cheacht seo lena múintear do dhaltaí conas inneachar a d’fhéadfadh a bheith ag iarraidh tionchar a imirt orthu a aithint agus lena ligtear dóibh plé a dhéanamh ar bhealaí chun é a sheachaint. Is meascán de ghníomhaíochtaí grúpa agus cineálacha cur i láthair atá sa cheacht seo. Roinntear noda freisin, bunaithe ar chluichí ar an ábhar, mar aon le moltaí do thuilleadh léitheoireachta agus liostaí d’eagraíochtaí seiceála fíricí san Aontas.

  8. Déantar cur síos sa lámhleabhar ar choincheap na huirlise, ar a cur chuige modúlach agus a modheolaíochtaí gníomhacha, agus ar a prionsabail oideachasúla. Tá liosta d’acmhainní comhlántacha san áireamh freisin.