EAGRAÍOCHTAÍ

An bhfuil d'eagraíocht óige ag lorg na chéad mhórdheise eile? Faigh amach conas is féidir le Parlaimint na hEorpa cabhrú leat! Bí i dteagmháil le heagraíochtaí eile ó gach cearn den Eoraip, foghlaim óna chéile agus aimsigh na deiseanna atá ann a chuideoidh libh bhur smaointe a réadú.

Scagairí
Scagairí
Grúpa daoine óga le linn an Imeachta Líonra don Óige sa Bhruiséil

YOUTH NETWORK EVENT

Age of the target audience Minimum 18 years Location of the event Ar an láthair Languages available during the activity EN Funded project Cistiú

An bhfuil tú páirteach in eagraíocht óige atá ag iarraidh an Eoraip a athrú ar mhaithe le feabhas a chur ar an Eoraip? Tagaimis le chéile chun nascadh, smaointe a roinnt agus an tslí a n-oibríonn Parlaimint na hEorpa a mhúnlú le daoine óga agus le heagraíochtaí óige cosúil le d’eagraíochtsa.

Léigh tuilleadh
European Youth Event 2014 in Strasbourg - Yo!Fest - EYE

EYE (IMEACHT EORPACH DON ÓIGE)

Age of the target audience From 16 - To 30 years Location of the event Ar an láthair Languages available during the activity DE, EN, ES, FR, IT, PL Funded project Cistiú

Tá eagraíochtaí óige i gcroílár EYE! Bí linn chun comhchruthú a dhéanamh ar chlár uathúil na hócáide óige seo a thionóltar go bliantúil i bParlaimint na hEorpa in Strasbourg agus ar a bhfreastalaíonn na mílte daoine óga ó gach cearn den Eoraip.

Clár

EYE ONLINE

Age of the target audience Gach aois Location of the event Ar líne Languages available during the activity EN

Tugann EYE ar líne deis uathúil do dhaoine óga bualadh le daoine cosúil leosan go fíorúil ar fud na hEorpa. Déan tuairimí a mhalartú, smaointe a roinnt agus tuilleadh a fhoghlaim faoin gcaoi a n-oibríonn daonlathas na hEorpa, is cuma cá bhfuil tú!

Faigh amach faoin gcéad seisiún EYE eile ar líne agus glac páirt ann!
European Youth Event 2018 - #EYE2018 - EYE Social Media Lab - Exhibition: #EYE2018 Instagram photo contest

YOUTHIDEAS.EU

Age of the target audience Gach aois Location of the event Ar líne Languages available during the activity Gach teanga

Anois, is féidir le daoine óga a dtuairimí agus a smaointe a roinnt maidir le hEoraip an lae amárach. Is áit é Youth Ideas chun do chuid smaointe a roinnt le daoine as gach cearn den Eoraip, páirt a ghlacadh sa díospóireacht agus do ghuth a chur in iúl.

Roinn do smaoineamh!

DUAIS EORPACH CHARLEMANGE DON ÓIGE

Age of the target audience From 16 - To 30 years Location of the event Ar líne Languages available during the activity Gach teanga Funded project Cistiú

An bhfuil aithne agat ar dhuine óg atá ag obair ar thionscadal a chuidíonn le múnlú na hEorpa? Bronnann Duais Eorpach Charlemagne don Óige tionscadail iontacha faoi stiúir daoine óga, lena dtugtar aitheantas agus luach saothair dá gcuid oibre chun daonlathas na hEorpa a neartú.

Cuir iarratas isteach!
VISSEM Youth Seminar - IDEALABS

SEIMINEÁIR DON AOS ÓG

Age of the target audience From 16 - To 26 years Location of the event Ar an láthair Languages available during the activity DE, EN, FR Funded project Cistiú

Tá deis ag daoine óga ó gach cearn den Eoraip níos mó a fhoghlaim faoi Pharlaimint na hEorpa, na príomhcheisteanna atá os comhair na hEorpa inniu a phlé agus a réiteach ar na fadhbanna comhchoiteanna seo a chur faoi bhráid déantóir beartas Eorpach.

Déan iarraidh ar sheimineár!

CAINTEANNA FAOIN ÓIGE

Age of the target audience From 14 - To 18 years Location of the event Ar líne Languages available during the activity Gach teanga

Faigh amach faoi chumhachtaí agus ról Pharlaimint na hEorpa i seisiún saincheaptha ar líne. Is féidir le daoine óga bualadh le foireann na Parlaiminte go fíorúil agus a fháil amach cad a dhéanann an tAontas Eorpach dóibh.

Léigh tuilleadh

CLUICHE RÓLGHLACTHA

Age of the target audience From 15 - To 24 years Location of the event Ar an láthair Languages available during the activity Gach teanga

Cuir tú féin in áit Feisire de Pharlaimint na hEorpa! Tugtar cuireadh do dhaltaí meánscoile cuairt a thabhairt ar an mBruiséil agus foghlaim conas a dhéantar dlíthe Eorpacha trí chaibidlíocht a dhéanamh ar reachtaíocht nua don Aontas Eorpach.

Cuir in airithe anois é!

POIST

Age of the target audience Minimum 22 years Location of the event Ar líne Languages available during the activity DE, EN, FR

An dteastaíonn uait cur leis an taithí sin agus oibriú le haghaidh Pharlaimint na hEorpa le conradh ar théarma seasta? Tabhair cuairt ar an nós imeachta roghnúcháin a eagraíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) chun tuilleadh eolais a fháil amach.

Faigh amach conas post a bhaint amach i bParlaimint na hEorpa!
Tá mionsamhail duine ina shuí i gcarn euro anseo

CISTIÚ

Age of the target audience Gach aois Location of the event Ar líne Languages available during the activity Gach teanga

Cuireann Parlaimint na hEorpa raon leathan deiseanna urraíochta ar fáil ionas gur féidir le gach duine páirt a ghlacadh inár n-imeachtaí. Breathnaigh ar na riachtanais iontrála agus tosaigh ag pleanáil do do chéad eachtra Eorpach eile le cuidiú Pharlaimint na hEorpa!

Faigh amach cé acu clár óige de chuid na Parlaiminte a chuireann tacaíocht ar fáil!

TUILLEADH DEISEANNA AE DON ÓIGE

Age of the target audience From 16 - To 30 years Location of the event Ar líne Languages available during the activity Gach teanga

Ar chuala tú riamh trácht ar na cláir Erasmus+, an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach nó DiscoverEU? Téigh chuig Tairseach Eorpach na hÓige, tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, chun tuilleadh eolais a fháil faoi na deiseanna óige a thairgeann institiúidí eile AE!.

Faigh amach faoi na deiseanna don óige san Eoraip agus lasmuigh den Eoraip

TABHAIR CUAIRT AR PHARLAIMINT NA hEORPA

Age of the target audience Gach aois Location of the event Ar an láthair Languages available during the activity Gach teanga

Is baile gach duine í Parlaimint na hEorpa. Má thagann tú le do ghrúpa go dtí an Bhruiséil, Strasbourg nó Lucsamburg, tabhair cuairt ar roinnt de na háiteanna is samhailtí amhail an Seomra Tionóil, Áras Stair na hEorpa nó an Parlamentarium.

Faigh amach faoi oifig na gcuairteoirí i bParlaimint na hEorpa

AN ÓIGE & POLITICS – TUARASCÁIL

Age of the target audience Gach aois Location of the event Ar líne Languages available during the activity EN

Faigh amach cad a cheapann Eorpaigh óga faoi pholaitíocht na hEorpa agus faoin ról atá acu inti!

Léigh tuilleadh