Biežāk uzdotie jautājumi par Euroscola

Ja neatrodi meklēto atbildi, labprāt tev palīdzēsim. Taču vispirms aplūko šo lapu.

  1. Tu vari sekot mūsu norādījumiem par to, kā reģistrēties platformā EU Survey.

  2. Tiešsaistes projektu Euroscola (Euroscola Online) organizē Euroscola komanda (daļa no Komunikācijas ģenerāldirektorāta Konferenču un apmeklētājiem paredzēto pakalpojumu nodaļas) kopā ar tehnisko personālu, komunikācijas ekspertiem un žurnālistiem.

  3. Pasākumus Strasbūrā vada Eiropas Parlamenta ierēdņi kopā ar profesionālu pasākuma vadītāju komandu. Skolotājiem dienas gaitā vai tiešsaistes sanāksmes laikā būs iespēja tikties ar kolēģiem no citām valstīm un sarunāties ar Parlamenta ierēdņiem.

  4. Darba valodas ir angļu, franču, itāļu, poļu, spāņu un vācu valoda.

  5. Projekts Euroscola ir paredzēts Eiropas Savienības vidusskolēniem vecumā no 16 līdz 18 gadiem.

  6. Eiropas Parlamenta deputāti tiek aicināti sarunāties ar skolēniem.

  7. Vispirms ir jāpiedalās valsts atlases konkursā.

  8. Atlasi rīko Eiropas Parlamenta vietējie biroji, un tās kārtība dažādās valstīs var atšķirties. Piedalīties var arī dalībnieki no kandidātvalstīm un bijušajām ES dalībvalstīm. Ja vēlies pieteikties un saņemt plašāku informāciju par atlases procedūru un ceļa izdevumu atlīdzināšanu, sazinies ar Eiropas Parlamenta vietējo biroju savā valstī.

  9. Skolām, kas piedalās projektā, Parlaments piedāvā ievērojamu dotāciju, lai segtu ceļa un uzturēšanās izdevumus. Precīza dotācijas summa ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Skolas pašas ir atbildīgas par sava ceļojuma organizēšanu.