Aktīvas nodarbības par Eiropas Savienību

Mācību materiālā “Europe@school — aktīvas nodarbības par Eiropas Savienību” ir skolotāja rokasgrāmata un 7 moduļi. Katru moduli var izmantot atsevišķi un tas ietver vadlīnijas un materiālus, kas palīdz pedagogam mācīt par dažādām ES tēmām.

  1. Šajā viktorīnā ir 12 jautājumi ar vairākiem atbilžu variantiem. To var spēlēt klasē vai visas skolas mērogā. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Paredzētais ilgums: 15 minūtes

  2. Šīs spēles mērķis ir iepazīties ar ES dalībvalstīm. Skolēni darbojas komandās, lai pēc iespējas ātrāk atminētu kodu. Šā uzdevuma mērķis ir rosināt skolēnos interesi uzzināt, kuras valstis pašlaik ir ES dalībvalstis. Paredzētais ilgums: 40 minūtes

  3. Šī spēle ir veltīta gadījumiem, kad skolēni ikdienas dzīvē saskaras ar ES, tostarp dažiem konkrētiem ES tiesību aktu piemēriem. Šajā pēc izslēgšanas principa spēlējamā spēlē skolēni attiecībā uz katru konkrēto piemēru norāda, vai, viņuprāt, tas ir vai nav ES tiesību akts. Paredzētais ilgums: 20 minūtes

  4. Šis modulis sākas ar “četrinieka” spēli, kuras gaitā spēlētāji var iepazīt ES vērtības un uzzināt dažus konkrētus piemērus, kā tās īsteno praksē. Skolēni pēc tam tiek aicināti par tām kritiski padomāt, veicot individuālu uzdevumu. Noslēgumā viņi uzlabo demokrātijas prasmes, piedaloties klases debatēs, kurās apspriešanai pēc izvēles tiek piedāvāti 16 apgalvojumi. Paredzētais ilgums: 30 minūtes + 10 minūtes katram apgalvojumam

  5. Šajā spēlē skolēni iejutīsies Eiropas Parlamenta deputātu lomā. Klase uz pāris stundām kļūs par Eiropas Parlamentu, un skolēni spriedīs, kā viņi risinātu dažādus aktuālus ES jautājumus, pievēršoties, piemēram, tādiem tematiem kā globālā sasilšana, noteikumi par tabakas izstrādājumiem vai ES armija.

  6. Šajā nodarbībā ir paredzēts uzdevums, kas palīdzēs skolēniem atpazīt potenciāli manipulatīvu saturu, un diskusija par to, kā izvairīties no noticēšanas šādam saturam. Nodarbības gaitā grupu darbs mijas ar prezentācijām. Tajā arī tiek sniegti ierosinājumi spēlēm par šo tematu un papildu avoti lasīšanai un norādīti Eiropas faktu pārbaudes organizāciju saraksti.

  7. Rokasgrāmatā ir aprakstīta šā līdzekļa koncepcija, tā modulārā pieeja un aktīvā metodika, kā arī izglītojošie principi. Tajā ir iekļauts arī papildu mācību resursu saraksts.