PAR EUROSCOLA

Projekts Euroscola Strasbūrā pulcē 16 līdz 18 gadus vecus skolēnus no visām 27 ES dalībvalstīm, kandidātvalstīm un bijušajām dalībvalstīm. Skolēni iejūtas simulācijas spēlē, kuras laikā viņiem jāpieņem rezolūcija par kādu reālu un Eiropai aktuālu tematu, vispirms par to debatējot, paužot nostāju, sarunājoties, grozot rezolūcijas tekstu un visbeidzot balsojot un pieņemot to. Skolēniem ir iespēja iepazīties ar Eiropas iestāžu darbību, diskutēt par demokrātiju, pamattiesībām un Eiropas vērtībām un paust savu viedokli par Eiropas Savienības līmenī pieņemtajiem lēmumiem.

Skolēni drīkst ierasties tikai skolotāja vai cita mācībspēka pavadībā.

Euroscola tiešsaistē

Eiropas Parlaments 1990. gadā izveidoja projektu Euroscola, ar kura starpniecību simtiem tūkstošu vidusskolas skolēnu var piedalīties Eiropas Parlamenta deputātu darba simulācijā.

Jaunieši pulcējas uz fotografēšanos Eiropas Parlamenta plenārsēžu zālē Strasbūrā.

Euroscola — tagad arī reģionālā līmenī

Eiropas Parlaments un tā divi robežreģioni Elzasa (Francija) un Bādene-Virtemberga (Vācija) 2021. gada 21. janvārī parakstīja nolīgumu par reģionāla projekta Euroscola izveidi. Tā mērķis ir izveidot pārrobežu apmaiņas programmu starp abiem reģioniem un veicināt Eiropas integrāciju un starpkultūru izpratni.

Francijas un Vācijas reģionālā projekta Euroscola pirmais hibrīdformāta pasākums norisinājās trešdien, 2022. gada 1. jūnijā. Šis pasākums norisināsies ik gadu.