Biežāk uzdotie jautājumi par Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu

 1. Mēs meklējam projektus, kas: veicina izpratni Eiropas un starptautiskajā mērogā; stiprina vienotu Eiropas identitāti un Eiropas integrāciju; mudina Eiropas jauniešus iesaistīties demokrātijas veidošanā; sniedz praktiskus piemērus eiropiešu saliedētībai, dzīvojot vienā kopienā.

  Projekts var būt jebkādā formā. Piemēram, tas var būt dažādu tādu jaunatnes pasākumu rīkošana kā jauniešu apmaiņa, simulācijas spēles, jaunatnes politiskie festivāli, izstādes, mācības, tiešsaistes projekti vai citi līdzīgi pasākumi. Tu vari būt radošs un izmantot vēl nebijušu projekta formātu ar nosacījumu, ka tiek izpildīti minētie kritēriji.

  Lai uzzinātu, kādi projekti nevar pretendēt uz balvu, lūdzam skatīt 2. jautājumu.

 2. Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas konkursā nevar pieteikt šādus projektus:

  a) projekti, kuri, piesakoties konkursam, atrodas plānošanas posmā vai kādā no īstenošanas sākumposmiem un kuru rezultāti vēl nav nosakāmi;

  b) projekti, kurus iesniegušas personas, kas strādā kādā ES iestādē vai Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fondā;

  c) zinātniski darbi un publikācijas;

  d) projekti, kas jau saņēmuši balvu no kādas ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras;

  e) projekti, kas jau iepriekš ir bijuši starp Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas trim laureātiem;

  f) darbības, kuru galvenais mērķis ir peļņas gūšana;

  g) valdības organizāciju īstenoti pasākumi.

  Ja tu vai tavs projekts atbilst vienam vai vairākiem no šiem nosacījumiem, tavs projekts nevar piedalīties balvas konkursā.

 3. Jā. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka projektam jābūt īstenotam jau pietiekami ilgu laiku, lai žūrija varētu novērtēt tā rezultātus. Piemēram, ja projekts ir tikai nupat sākts vai tu vēl tikai plāno to īstenot, iesakām to pieteikt nākamā gada konkursam.

 4. Nē. Viena persona var iesniegt neierobežotu skaitu projekta pieteikumu.

 5. Lai iesniegtu projektu, aizpildi tiešsaistes pieteikuma veidlapu.

  Pieteikumu var aizpildīt jebkurā ES valodā. Tu vari arī augšupielādēt dokumentus un attēlus, kas ilustrē tavu projektu.

 6. 2023. gada 2. februāris (plkst. 23.59.59 pēc Centrāleiropas laika) 

 7. Par to jālemj projekta grupai. Tas var būt gan grupas vai programmas vadītājs, gan komunikācijas koordinators, gan jebkurš no grupas dalībniekiem. Taču saskaņā ar balvas piešķiršanas noteikumiem pieteikuma iesniedzējam jābūt ES dalībvalsts iedzīvotājam vecumā no 16 līdz 30 gadiem.

 8. Pieteikuma anketa ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

 9. Ja tavs projekts tiek īstenots tikai vienā dalībvalstī, tas jāiesniedz šajā dalībvalstī.

  Ja tas ir starptautisks projekts (projekts tiek īstenots vairākās dalībvalstīs vai projekta dalībnieki ir no vairākām dalībvalstīm), tas jāiesniedz tajā dalībvalstī, kas ir visciešāk saistīta ar projektu. Šis lēmums jāpieņem pieteikuma iesniedzējam.

 10. Jā. Projektus, kas iepriekšējo gadu konkursos nav ieguvuši nevienu no pirmajām trim vietām, var iesniegt atkal.

 11. Nē. Mēs iesakām sagatavot pieteikumu un nepieciešamo informāciju elektroniskā formātā citviet un tad iekopēt to tiešsaistes pieteikuma veidlapā.

 12. Jā. Pieteikums jāaizpilda vienā piegājienā, jo saglabāt informāciju veidlapā un atgriezties pie tās vēlāk nav iespējams. Mēs iesakām sagatavot pieteikumu un nepieciešamo informāciju elektroniskā formātā citviet un tad iekopēt to tiešsaistes pieteikuma veidlapā.

 13. Viens no aprakstiem ir īss projekta kopsavilkums. Tam jābūt angļu, franču vai vācu valodā. Sekretariāts šo aprakstu izmantos turpmākajā komunikācijā par tavu projektu.

  Pilnīgu projekta aprakstu var iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā. Šis apraksts tiks izmantots projekta novērtēšanai, tāpēc tam būtu jāparāda, kā tavs projekts: veicina izpratni Eiropas un starptautiskā līmenī; stiprina vienotu Eiropas identitāti un Eiropas integrāciju; mudina citus Eiropas jauniešus iesaistīties demokrātijas veidošanā; sniedz praktiskus piemērus eiropiešu saliedētībai, dzīvojot vienā kopienā. Žūrija vērtēs gan to, cik lielā mērā šie kritēriji ir izpildīti, gan arī projekta radošumu un novatoriskumu.

 14. Dalībvalstu žūrijas, ko veido Eiropas Parlamenta deputāti un valsts jaunatnes organizāciju pārstāvji, valsts labāko projektu izraugās viena mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām. Tad mēs sazināmies ar uzvarētājiem un informējam viņus par nākamajiem soļiem.

  Pēc tam tiek sasaukta Eiropas žūrija, lai no 27 dalībvalstu atlasītajiem labākajiem projektiem izraudzītos trīs Eiropas laureātus. Uzvarētāji tiek paziņoti apbalvošanas ceremonijā Āhenē maijā.

 15. Viens pārstāvis no katra projekta tiks uzaicināts piedalīties Āhenes “Laureātu nedēļā”, kas norisināsies maijā. Tur būs iespēja iepazīties gan ar citu projektu pārstāvjiem, gan ar bijušajiem Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas laureātiem. Ar dalību “Laureātu nedēļā” saistītos izdevumus sedz Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonds. Visi projekta pārstāvji arī saņems atzinības rakstu no Eiropas Parlamenta priekšsēdētājas un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda priekšsēdētāja.

  Balva par labāko projektu ir 7500 eiro, par otro vietu — 5000 eiro un par trešo vietu — 2500 eiro. Visi trīs laureāti arī tiks uzaicināti iepazīstināt ar savu projektu Eiropas Parlamentu Briselē vai Strasbūrā.

 16. Jautājumus par pieteikšanās procesu lūdzam sūtīt angļu, franču vai vācu valodā pa e-pastu uz adresi youth@ep.europa.eu(Privātuma politika )

frequently-asked-questions