Biežāk uzdotie jautājumi par Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu

 1. Mēs meklējam projektus, kas: veicina izpratni Eiropas un starptautiskajā mērogā; stiprina vienotu Eiropas identitāti un Eiropas integrāciju; mudina Eiropas jauniešus iesaistīties demokrātijas veidošanā; sniedz praktiskus piemērus eiropiešu saliedētībai, dzīvojot vienā kopienā.

  Projekts var būt jebkādā formā. Piemēram, tas var būt dažādu tādu jaunatnes pasākumu rīkošana kā jauniešu apmaiņa, simulācijas spēles, jaunatnes politiskie festivāli, izstādes, mācības, tiešsaistes projekti vai citi līdzīgi pasākumi. Tu vari būt radošs un izmantot vēl nebijušu projekta formātu ar nosacījumu, ka tiek izpildīti minētie kritēriji.

  Attiecībā uz projektu atbilstību lūdzam skatīt jautājumu “Neesmu pārliecināts, vai mans projekts var pretendēt konkursā. Kā es varu to pārbaudīt?”

 2. Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas konkursā nevar pieteikt šādus projektus:

  a) projekti, kuri, piesakoties konkursam, atrodas plānošanas posmā vai kādā no īstenošanas sākumposmiem un kuru rezultāti vēl nav nosakāmi;

  b) projekti, kurus iesniegušas personas, kas strādā kādā ES iestādē vai Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fondā;

  c) zinātniski darbi un publikācijas;

  d) projekti, kas jau saņēmuši balvu no kādas ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras;

  e) projekti, kas jau iepriekš ir bijuši starp Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas trim laureātiem;

  f) darbības, kuru galvenais mērķis ir peļņas gūšana;

  g) valdības organizāciju īstenoti pasākumi.

  Ja tu vai tavs projekts atbilst vienam vai vairākiem no šiem nosacījumiem, tavs projekts nevar piedalīties balvas konkursā.

 3. Jā. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka projektam jābūt īstenotam jau pietiekami ilgu laiku, lai žūrija varētu novērtēt tā rezultātus. Piemēram, ja projekts ir tikai nupat sākts vai tu vēl tikai plāno to īstenot, iesakām to pieteikt nākamā gada konkursam.

 4. Nē. Ja pieteikumu iesniedzēji ir piedalījušies vairākos projektos, viņi var iesniegt pieteikumus par neierobežotu skaitu projektu. Tomēr pieteikumu par vienu un to pašu projektu var iesniegt tikai vienu reizi. Viena un tā paša projekta iesniegšana divās vai vairākās dažādās valstīs NAV iespējama.

 5. Lai iesniegtu projektu, aizpildi tiešsaistes pieteikuma veidlapu.

  Pieteikumu var aizpildīt jebkurā ES valodā. Tu vari arī augšupielādēt dokumentus un attēlus, kas ilustrē tavu projektu.

 6. 2024. gada 12. februāris (plkst. 23.59.59 pēc Centrāleiropas laika) 

 7. Par to jālemj projekta grupai. Tas var būt gan grupas vai programmas vadītājs, gan komunikācijas koordinators, gan jebkurš no grupas dalībniekiem. Taču saskaņā ar balvas piešķiršanas noteikumiem pieteikuma iesniedzējam jābūt ES dalībvalsts iedzīvotājam vecumā no 16 līdz 30 gadiem.

 8. Pieteikuma anketa ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

 9. Ja tavs projekts tiek īstenots tikai vienā dalībvalstī, tas jāiesniedz šajā dalībvalstī.

  Ja tas ir starptautisks projekts (projekts tiek īstenots vairākās dalībvalstīs vai projekta dalībnieki ir no vairākām dalībvalstīm), tas jāiesniedz tajā dalībvalstī, kas ir visciešāk saistīta ar projektu. Šis lēmums jāpieņem pieteikuma iesniedzējam.  Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt pieteikumu par savu projektu tikai vienā dalībvalstī.

 10. Jā. Projektus, kas iepriekšējo gadu konkursos nav ieguvuši nevienu no pirmajām trim vietām, var iesniegt atkal. Tomēr, tā kā balva ir ikgadēja, projekti, kas bija tiesīgi piedalīties iepriekšējā konkursā un tika pabeigti pirms gada, netiks ņemti vērā. Tās pašas organizācijas var iesniegt pieteikumu par jaunu projektu, kas īstenots balvas piešķiršanas gadā.

 11. Nē. Mēs iesakām sagatavot pieteikumu un nepieciešamo informāciju elektroniskā formātā citviet un tad iekopēt to tiešsaistes pieteikuma veidlapā.

 12. Jā. Pieteikums jāaizpilda vienā piegājienā, jo saglabāt informāciju veidlapā un atgriezties pie tās vēlāk nav iespējams. Mēs iesakām sagatavot pieteikumu un nepieciešamo informāciju elektroniskā formātā citviet un tad iekopēt to tiešsaistes pieteikuma veidlapā.

 13. Viens no aprakstiem ir īss projekta kopsavilkums. Tam jābūt angļu, franču vai vācu valodā. Sekretariāts šo aprakstu izmantos turpmākajā komunikācijā par tavu projektu.

  Pilnīgu projekta aprakstu var iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā. Šis apraksts tiks izmantots projekta novērtēšanai, tāpēc tam būtu jāparāda, kā tavs projekts: veicina izpratni Eiropas un starptautiskā līmenī; stiprina vienotu Eiropas identitāti un Eiropas integrāciju; mudina citus Eiropas jauniešus iesaistīties demokrātijas veidošanā; sniedz praktiskus piemērus eiropiešu saliedētībai, dzīvojot vienā kopienā. Žūrija vērtēs gan to, cik lielā mērā šie kritēriji ir izpildīti, gan arī projekta radošumu un novatoriskumu.

  Garajā aprakstā, lūdzu, norādi:

  • kādā veidā projekts izpilda balvas aprakstā noteiktos mērķus,
  • kādi ir projekta galvenie un konkrētie mērķi un kā tie tiks sasniegti,
  • kas ir projekta mērķauditorija,
  • kādi ir projekta (gaidāmie vai jau sasniegtie) rezultāti,
  • kā tiks izplatīta informācija par projektu,
  • kā tiks mērīti projekta panākumi,
  • cik cilvēku piedalījās projektā un cik liela bija sasniegtā mērķauditorija.
 14. Dalībvalstu žūrijas, ko veido Eiropas Parlamenta deputāti un valsts jaunatnes organizāciju pārstāvji, valsts labāko projektu izraugās viena mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām. Tad mēs sazināmies ar uzvarētājiem un informējam viņus par nākamajiem soļiem.

  Pēc tam tiek sasaukta Eiropas žūrija, lai no 27 dalībvalstu atlasītajiem labākajiem projektiem izraudzītos trīs Eiropas laureātus. Uzvarētāji tiek paziņoti apbalvošanas ceremonijā Āhenē.

 15. Valstu uzvarētājus paziņo Eiropas Parlamenta vietējie biroji dalībvalstīs. Pēc tam Jauniešiem paredzēto pasākumu nodaļa sazinās ar visiem valstu uzvarētājiem un sniedz viņiem papildinformāciju.

  Viens pārstāvis no katra projekta tiks uzaicināts piedalīties Āhenes “Laureātu nedēļā”, kas norisināsies. Tur būs iespēja iepazīties gan ar citu projektu pārstāvjiem, gan ar bijušajiem Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas laureātiem. Ar dalību “Laureātu nedēļā” saistītos izdevumus sedz Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonds. Visi projekta pārstāvji arī saņems atzinības rakstu no Eiropas Parlamenta priekšsēdētājas un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda priekšsēdētāja.

  Visi valstu uzvarētāji saņems uzaicinājumu sazināties ar Eiropas Parlamentu un Āhenes fondu, un pastāv iespēja, ka viņi tiks aicināti piedalīties turpmākos jauniešiem paredzētajos pasākumos.

 16. Eiropas žūrija no 27 valstu uzvarētājiem atlasa trīs Eiropas līmeņa uzvarētājus. Trīs Eiropas līmeņa uzvarētāji tiek paziņoti balvas pasniegšanas ceremonijā Āhenē, kurā tiek aicināti piedalīties visi valstu uzvarētāji.

  Eiropas līmeņa uzvarētājiem tiek piešķirtas šādas balvas:
  • pirmās vietas ieguvēji saņem 7500 eiro, otrās — 5000 eiro un trešās — 2500 eiro;
  • visi trīs laureāti tiks uzaicināti iepazīstināt ar savu projektu Eiropas Parlamentu Briselē vai Strasbūrā;
  • visiem trim laureātiem arī tiks sniegta iespēja piedalīties Eiropas Parlamenta izveidotajā Robēra Šūmana prakses programmā. Plašāka informācija par to atrodama šeit: Kādi ir Robēra Šūmana prakses noteikumi Eiropas līmeņa uzvarētājiem?

 17. Vienam pārstāvim no katra no trim Eiropas līmenī godalgotajiem projektiem tiks piedāvāta iespēja stažēties Eiropas Parlamentā, piedaloties R. Šūmana vārdā nosauktajā stažēšanās programmā. Dalībai stažēšanās programmā izvirzītajam pārstāvim jābūt uzvarējušā projekta pamatkomandas sastāvā un jāatbilst visiem stažēšanās programmas atbilstības kritērijiem. Stažēšanos var sākt vai nu 1. oktobrī vai 1. martā 12 mēnešu laikā pēc balvas piešķiršanas. Sīkāka informācija par šo iespēju tiks nepastarpināti paziņota valstu līmenī godalgoto projektu komandām pirms balvas pasniegšanas ceremonijas.

 18. Jautājumus par pieteikšanās procesu lūdzam sūtīt angļu, franču vai vācu valodā pa e-pastu uz adresi youth@ep.europa.eu(Privātuma politika )

frequently-asked-questions