Kā es varu pieteikties?

Uzzini vairāk par 2024. gada balvas ieguvējiem valstu līmenī!

Patlaban pieteikšanās ir slēgta.

Kā es varu pieteikties?

Vai esi kādas ES valsts iedzīvotājs vecumā no 16 līdz 30 gadiem un strādā pie kāda projekta, kas saistīts ar Eiropu? Tev ir visas iespējas iegūt nākamo Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu. Piesaki savu projektu, saņem balvu līdz pat 7500 eiro apmērā un palīdzību, kas noderēs tavu ideju tālākai virzībai. Ik gadu Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonds piešķir Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu iedvesmojošiem jauniešu vadītiem projektiem, kas maina Eiropu.

Grafiks 2024. gadam

 • 2024. gada 18. janvārī: konkursa izsludināšana
 • 2024. gada 12. februāris: projektu iesniegšanas termiņš
 • 2024. gada 20. marts: valstu uzvarētāju paziņošana
 • 2024. gada 7. maijs: apbalvošanas ceremonija Āhenē.

Noteikumi

Pirms pieteikšanās izlasi Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas noteikumu pilnu versiju. Projektus, kas neatbilst noteikumos ietvertajiem kritērijiem, vērtēšanā neiekļaus.

Lai projekts varētu piedalīties balvas konkursā, tam jāatbilst tālāk izklāstītajiem kritērijiem.

1. Projekts ir guvis panākumus šādās jomās:

 • tas veicina sadarbību un savstarpēju sapratni gan Eiropā, gan starptautiskā mērogā un balstās uz demokrātiskām vērtībām (piemēram, cilvēka cieņas ievērošanu, brīvību, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu);
 • tas veicina kopīgu Eiropas identitāti un Eiropas integrāciju;
 • tas mudina citus Eiropas jauniešus iesaistīties demokrātijas veidošanā;
 • tas sniedz praktiskus piemērus eiropiešu saliedētībai, dzīvojot vienā kopienā.

2. Projektu drīkst iesniegt persona, kas pieteikuma iesniegšanas dienā dzīvo kādā no 27 ES dalībvalstīm un ir vecumā no 16 līdz 30 gadiem.

Uzzini, kas balvu saņēmis iepriekš un iedvesmojies no viņu projektiem!

Balvas piešķiršanas kritēriji

Projektus vērtēs pēc šādiem kritērijiem:

 • cik lielā mērā ir sasniegti balvas mērķi;
 • projekta radošums un oriģinalitāte, tostarp novatoriskas iniciatīvas;
 • priekšroka tiks dota transnacionāliem projektiem (projektiem, kuros iesaistījušies jaunieši no vairāk nekā vienas dalībvalsts).

Atlases procedūra

Atlase notiek divos posmos. Vispirms katras dalībvalsts žūrija lemj par labāko projektu valsts līmenī. Pēc tam no 27 valstu atlasītajiem labākajiem projektiem Eiropas žūrija atlasa trīs Eiropas līmeņa laureātus.

Dalībvalsts žūrijas sastāvā ir divi Eiropas Parlamenta deputāti un jaunatnes sektora pārstāvis. Katru gadu žūrijas locekļus izraugās no jauna. Sīkāku informāciju par tavas dalībvalsts atlases procedūru meklē savas valsts Eiropas Parlamenta vietējā birojā.

Eiropas žūriju, kas atlasa trīs Eiropas līmeņa laureātus, veido:

 • Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja;
 • divi Eiropas Parlamenta deputāti;
 • trīs Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda pārstāvji;
 • divi jaunatnes sektora pārstāvji (to vidū bijušie balvas ieguvēji).

Eiropas žūrijas lēmums ir galīgs.

Kārļa Lielā balva

 1. Trīs projekti, ko Eiropas žūrija atzinusi par pašiem labākajiem, saņem šādas balvas: pirmās vietas ieguvējs saņem 7500 eiro, otrās vietas ieguvējs — 5000 eiro, trešās vietas ieguvējs — 2500 eiro.
 2. Uz Kārļa Lielā balvas pasniegšanas ceremoniju Āhenē tiek uzaicināti katras valsts izraudzīto projektu pārstāvji.
 3. Trīs Eiropas laureāti tiek arī uzaicināti apmeklēt Eiropas Parlamentu (Briselē vai Strasbūrā).
 4. Vienam pārstāvim no katra no trim Eiropas līmenī godalgotajiem projektiem tiks piedāvāta iespēja stažēties Eiropas Parlamentā, piedaloties R. Šūmana vārdā nosauktajā stažēšanās programmā. Dalībai stažēšanās programmā izvirzītajam pārstāvim jābūt uzvarējušā projekta pamatkomandas sastāvā un jāatbilst visiem stažēšanās programmas atbilstības kritērijiem. Stažēšanos var sākt vai nu 1. oktobrī vai 1. martā 12 mēnešu laikā pēc balvas piešķiršanas. Sīkāka informācija par šo iespēju tiks nepastarpināti paziņota valstu līmenī godalgoto projektu komandām pirms balvas pasniegšanas ceremonijas.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa e-pastu: youth@europarl.europa.eu.  (Privātuma politika )

Piesakies Kārļa Lielā balvas konkursam