FINANSĒJUMS

Vai tu meklē finansiālu atbalstu savam projektam vai dalībai mūsu pasākumos? Uzzini Eiropas Parlamenta piedāvājumu un sāc plānot savu nākamo Eiropas piedzīvojumu.

 1. Kā pieteikties?
  • Dod savu artavu programmas plānošanā: sarīko semināru vai sagatavo māksliniecisku priekšnesumu EYE pasākumam. Labākie pieteikumi saņems finansiālu atbalstu dalībai pasākumā.
  • Dodies uz EYE kā dalībnieks. Labākie pieteikumi saņems finansiālu atbalstu dalībai pasākumā. Priekšroka tiks dota jauniešiem no nelabvēlīgas vides, lauku un attāliem apvidiem, kā arī jauniešiem ar invaliditāti.

  Cik bieži pasākums notiek?: Reizi divos gados.
  Cik liels ir finansiālais atbalsts? 60 eiro par viesnīcu, 40 eiro par pārtiku un 4,5 centi par katru nobraukto kilometru (turpceļā un atpakaļceļā) vienam cilvēkam.
  Vai esmu tiesīgs saņemt atbalstu? Finansiālu atbalstu var piešķirt 10–20 cilvēku lielām grupām. Personas vai grupas, kurās ir mazāk par 10 cilvēkiem, nav tiesīgas saņemt atbalstu.

 2. Kā pieteikties?
  • Lai iesaistītos programmā Euroscola, tev jāpiedalās atlasē, kas dažādās ES valstīs notiek dažādos laikos. Ja tu vai tava grupa izturēs atlasi, jums būs tiesības saņemt finansiālu atbalstu dalībai Euroscola pasākumā Strasbūrā.
  • Konkursa noteikumi dažādās valstīs atšķiras, tāpēc informāciju par konkursa noteikumiem sniegs Eiropas Parlamenta birojs (EPLO) tavā valstī. Ja esi no ES kandidātvalsts, lūdzam sazināties tieši ar mums.

  Cik bieži pasākums notiek? 20–22 Euroscola pasākumi gadā. Katrā valstī gadā notiek 1–2 atlases.
  Cik liels ir finansiālais atbalsts? Vienreizējs maksājums 60 eiro apmērā par viesnīcu, vienreizējs maksājums līdz 40 eiro apmērā par pārtiku un 9 centi par kilometru (turpceļam un atpakaļceļam) vienam cilvēkam, ja piedalīšanās programmā notiek konkursa kārtībā, un 4,5 centi — ja bez konkursa.
  Vai man ir tiesības saņemt atbalstu? Finansiāls atbalsts ir pieejams grupām, kurās ir ne vairāk kā 24 skolēni + 2 skolotāji no katras valsts (izņemot studentus ar invaliditāti, kuri var ierasties kopā ar pavadošo personu, kas arī tiks sponsorēta).

 3. Kā pieteikties?
  • Covid-19 pandēmijas dēļ EYE pasākumi klātienē pagaidām nenotiek. Tiklīdz varēsim atsākt klātienes pasākumus Briselē, mēs tiešsaistē izsludināsim uzaicinājumu iesniegt pieteikumus EP apmeklētāju tīmekļa vietnē. Ja tev ir jautājumi par EYE tiešsaistes vai klātienes pasākumiem, raksti uz e-pasta adresi eys@europarl.europa.eu.

  Cik bieži pasākums notiek? 10 klātienes semināri gadā vai 10–20 tiešsaistes semināri gadā.
  Cik liels ir finansiālais atbalsts? EYE klātienes pasākumiem: vienreizējs maksājums 60 eiro apmērā par viesnīcu, vienreizējs maksājums 40 eiro apmērā par pārtiku un 4,5 centi par katru nobraukto kilometru (turpceļā un atpakaļceļā) vienam cilvēkam.
  Vai man ir tiesības saņemt atbalstu? Finansiāls atbalsts ir pieejams 10–30 cilvēku lielām grupām. Atbalstu nevar saņemt atsevišķas personas un grupas, kurās ir mazāk par 10 cilvēkiem.

 4. Kā pieteikties?
  • Eiropas Parlaments reizi divos gados publicē uzaicinājumu pieteikties jauniešiem paredzētām dotācijām, un pilsoniskās sabiedrības un jaunatnes organizācijas var iesniegt izvērtēšanai komunikācijas projektus. Katrā paziņojumā tiek norādīti temati un prioritātes, kas parasti atbilst EP komunikācijas prioritātēm, piemēram: konference par Eiropas nākotni, Eiropas vēlēšanas u. c.
  Uzaicinājums pieteikties dotācijām tiek publicēts šeit: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/lv/grants/media-and-events.

  Cik bieži pasākums notiek? Reizi divos gados. Īpaši uzaicinājumi var tikt publicēti pirms Eiropas vēlēšanām.
  Cik liels ir finansiālais atbalsts? Katra jaunatnes organizācija aplēš ierosinātā projekta kopējā budžeta apmēru. Eiropas Parlaments finansēs daļu no šī apmēra. Vērtēšanas komiteja, kuras sastāvā ir Parlamenta darbinieki, lemj par to, vai un cik daudz naudas tiks piešķirts pieteikuma iesniedzējam.
  Vai es varu pieteikt konkursam savu projektu? Tiks atlasīti projekti ar visaugstāko punktu skaitu. Projekti tiks atlasīti tā, lai garantētu līdzsvarotu ģeogrāfisko pārstāvību un līdzsvarotu valsts/vietējo un Eiropas mēroga organizāciju pārstāvību.

 5. Kā pieteikties?
  Lai piedalītos Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas konkursā, tev jāatbilst šādiem nosacījumiem:
  • tu aktīvi darbojies kādā Eiropas projektā, ko vēlies pieteikt balvas konkursam;
  • tu esi vecumā no 16 līdz 30 gadiem;
  • tu dzīvo kādā no ES dalībvalstīm.
    Projektus personas var iesniegt gan kā atsevišķi pretendenti, gan organizācijas vai jauniešu grupas vārdā. Pirmajā kārtā notiek valsts atlase. Tai seko otrā kārta, kurā katras dalībvalsts izraudzītie projekti konkurē savā starpā. Trīs finālisti saņem aicinājumu piedalīties balvas pasniegšanas ceremonijā Āhenē, kurā tiek paziņoti konkursa balvas ieguvēji. Plašāku informāciju atradīsi Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas tīmekļa vietnē.

  Cik bieži pasākums notiek? Reizi gadā.
  Cik liels ir finansiālais atbalsts? 1. vieta: 7500 eiro 2. vieta: 5000 eiro 3. vieta: 2500 eiro. Trīs finālistus uzaicinās uz apbalvošanas ceremoniju Āhenē, kā arī uz Eiropas Parlamentu Briselē vai Strasbūrā.
  Vai es varu pieteikt konkursam savu projektu? Pieteikt balvas konkursam var jebkuru projektu, kas veicina sadarbību un savstarpēju sapratni Eiropā un starptautiskā mērogā un ko organizē personas vecumā no 16 līdz 30 gadiem no kādas ES dalībvalsts.

   

 6. * Kā varu pieteikties? Eiropas Parlaments reizi divos gados publicē aicinājumu pieteikties subsīdijām. Bezpeļņas organizācijas var pieteikties un iesniegt priekšlikumu par to, kā tās plāno organizēt vietējo EYE pasākumu savā pilsētā. Sekmīga aicinājuma gadījumā divas dažādas organizācijas kādā nedēļas nogalē rīkos divus vietējos EYE pasākumus divās dažādās ES dalībvalstīs. Mudinām pieteikt arī pārrobežu projektus.
  Aicinājums pieteikties subsīdijām ir publicēts šeit:
  https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/lv/grants/media-and-events

  * Cik bieži? Reizi divos gados.

  * Kāds ir budžets un piešķiršanas kritēriji? Šim aicinājumam pieejamais budžets ir 220 000 EUR abiem projektiem kopā. Paredzētais maksimālais budžets vienam projektam ir 110 000 EUR, taču tas neliedz iesniegt/atlasīt priekšlikumus ar lielāku summu. Vispirms tiks pārbaudīts, vai priekšlikumi atbilst formālajām prasībām (pieņemamība un atbilstība). Ja tie būs pieņemami un atbilstoši, izvērtēšanas komiteja novērtēs to darbības spēju un atbilstību piešķiršanas kritērijiem. Tad tā projektus ierindos atbilstoši to novērtējumā iegūtajam punktu skaitam.

  * Vai es varu pieteikties? Ar šo aicinājumu tiek atbalstītas viena labumguvēja darbības.
  Lai varētu saņemt subsīdiju, pieteikuma iesniedzējiem jāspēj apliecināt, ka tie ir bezpeļņas organizācija; privāta juridiska persona, kas dibināta kā juridiska persona un pieteikuma iesniegšanas brīdī ar šādu statusu ir bijusi reģistrēta vismaz trīs gadus; juridiska persona, kas atrodas vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm; juridiska persona bez politiskās piederības.

  Lasi vairāk par vietējiem EYE pasākumiem