FINANZJAMENT

Qed tfittex għotja biex tiżviluppa l-proġett tiegħek jew tipparteċipa fl-avvenimenti tagħna? Ara l-għażla tal-Parlament Ewropew u ibda ppjana l-avventura Ewropea tiegħek li jmiss!

 1. Kif nista' napplika?
  • Sir kontributur tal-programm u organizza workshop jew tella' prestazzjoni artistika matul l-EYE. L-aħjar applikazzjonijiet se jirċievu appoġġ finanzjarju biex jattendu l-avveniment.
  • Ejja l-EYE bħala parteċipant. L-aħjar applikazzjonijiet se jirċievu appoġġ finanzjarju biex jattendu l-avveniment. Tingħata prijorità liż-żgħażagħ minn ambjenti żvantaġġati, żoni rurali u remoti, u dawk b'diżabilità.

  Frekwenza: Darba kull sentejn.
  Pakkett finanzjarju: €60 għall-ispejjeż tal-lukanda, €40 għall-ikel u 4.5 ċenteżmi għal kull km li wieħed jivvjaġġa ('l hemm u 'l hawn) għal kull persuna.
  Eliġibbiltà: L-isponsorships jistgħu jingħataw lil gruppi ta' mill-inqas 10 persuni u ta' mhux iktar minn 20. Individwi jew gruppi ta' inqas minn 10 persuni mhumiex eliġibbli.

 2. Kif nista' napplika?
  • Biex tkun parti minn Euroscola trid tieħu sehem fi proċess ta' selezzjoni, li jseħħ f'pajjiżi differenti tal-UE fi żminijiet differenti. Jekk inti jew il-grupp tiegħek tirnexxu, inti eliġibbli għal appoġġ finanzjarju biex jgħinek tattendi l-avveniment tal-Euroscola fi Strażburgu.
  • L-Uffiċċju ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew (EPLO) f'pajjiżek jipprovdilek ir-regoli tal-kompetizzjoni, peress li dawn ivarjaw minn pajjiż għal ieħor. Jekk tiġi minn Stat Membru kandidat, jekk jogħġbok ikkuntattjana direttament.

  Frekwenza: Isiru bejn 20 u 22 avveniment tal-Euroscola fis-sena. Isiru avveniment wieħed jew tnejn għal kull pajjiż kull sena.
  Pakkett finanzjarju: Somma f'daqqa ta' €60 għall-ispejjeż tal-lukandi, sa €40 f'daqqa għall-ikel, u 9 ċenteżmi għal kull km ('l hemm u 'l hawn) għal kull persuna jekk kien hemm kompetizzjoni, 4.5 ċenteżmi jekk ma kienx hemm kompetizzjoni.
  Eliġibbiltà: Il-pakketti finanzjarji jistgħu jingħataw lil gruppi ta' mhux aktar minn 24 student + 2 għalliema għal kull pajjiż (b'eċċezzjoni għal studenti b'diżabilità, li jistgħu jiġu ma' persuna akkumpanjatriċi li tkun ukoll sponsorjata).

 3. Kif nista' napplika?
  • Is-Seminars għaż-Żgħażagħ Ewropej fuq il-post bħalissa huma sospiżi minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Se nniedu sejħa online għall-applikazzjonijiet fuq is-sit web tal-viżitaturi tal-PE hekk kif inkunu nistgħu nissoktaw l-attivitajiet fiżiċi tal-viżitaturi fi Brussell. Il-mistoqsijiet dwar is-Seminars, kemm online kif ukoll fuq il-post, għandhom jiġu indirizzati lil eys@europarl.europa.eu

  Frekwenza: 10 seminars fuq il-post fis-sena jew bejn 10 u 20 seminar online fis-sena.
  Pakkett finanzjarju: Għal Seminars fuq il-post: Somma f'daqqa ta' €60 għall-ispejjeż tal-lukandi, €40 f'daqqa għall-ikel, u 4.5 ċenteżmi għal kull km vjaġġat ('l hemm u 'l hawn) għal kull persuna.
  Eliġibbiltà: Il-pakketti finanzjarji jistgħu jingħataw lil gruppi ta' bejn 10 u 30 persuna. Individwi jew gruppi ta' inqas minn 10 persuni mhumiex eliġibbli.

 4. Kif nista' napplika?
  • Il-Parlament Ewropew jippubblika sejħa għal għotjiet għaż-żgħażagħ darba kull sentejn, meta s-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ ikunu jistgħu jissottomettu proġetti ta' komunikazzjoni għall-konsiderazzjoni. It-temi u l-prijoritajiet huma definiti għal kull sejħa, iżda ġeneralment isegwu l-prijoritajiet ta' komunikazzjoni tal-PE, bħal: Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, l-elezzjonijiet Ewropej, eċċ.
  Is-sejħa għal għotjiet hija ppubblikata hawnhekk - https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/mt/grants/media-and-events

  Frekwenza: Darba kull sentejn. Sejħiet speċjali jistgħu jiġu ppubblikati qabel l-elezzjonijiet Ewropej.
  Pakkett finanzjarju: Kull organizzazzjoni taż-żgħażagħ tistma l-baġit totali tal-proġett propost. Perċentwal minnu se jiġi ffinanzjat mill-Parlament Ewropew. Il-kumitat ta' evalwazzjoni, magħmul mill-persunal tal-Parlament, jiddeċiedi jekk u kemm se jingħataw flus lill-applikant.
  Eliġibbiltà: Se jintgħażlu l-proġetti bl-ogħla klassifikazzjoni. Se jiġu kkunsidrati l-bilanċ ġeografiku u l-bilanċ tas-sottomissjoni mill-organizzazzjonijiet nazzjonali/lokali u pan-Ewropej.

 5. Kif nista' napplika?
  Sabiex tipparteċipa fil-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ, ikollok bżonn:
  • Proġett Ewropew li tixtieq tapplika bih;
  • Ikollok bejn 16 u 30 sena;
  • Toqgħod f'wieħed mill-Istati Membri tal-UE.
    Il-proġetti jistgħu jiġu sottomessi minn applikanti individwali, jew f'isem organizzazzjoni jew grupp ta' żgħażagħ. L-ewwel ċiklu jikkonsisti f'għażla nazzjonali, segwit mit-tieni rawnd fejn il-proġetti rebbieħa minn kull Stat Membru jikkompetu kontra xulxin. Tliet finalisti mbagħad jiġu mistiedna għaċ-ċerimonja tal-premjazzjoni f'Aachen, fejn jitħabbar ir-rebbieħ. Iċċekkja s-sit web tal-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ għal aktar informazzjoni.

  Frekwenza: Darba fis-sena.
  Pakkett finanzjarju: L-ewwel premju: €7,500. It-tieni premju: €5,000. It-tielet premju: €2,500. It-tliet finalisti se jiġu mistiedna għaċ-ċerimonja tal-premjazzjoni f'Aachen, kif ukoll għall-Parlament Ewropew fi Brussell jew Strażburgu.
  Eliġibbiltà: Kwalunkwe proġett li jippromwovi l-kooperazzjoni u l-fehim fl-Ewropa u internazzjonalment, u li jiġi organizzat minn persuni ta' bejn 16 u 30 sena u minn Stat Membru tal-UE, huwa eliġibbli għas-sottomissjoni.