Víťazi za rok 2023

image-from-the-document-manager

Národní víťazi

Prečítaj si o všetkých víťazných národných projektoch.

Traja európski víťazi budú vyhlásení počas slávnostného odovzdávania cien v Aachene 12. mája. Jeden zástupca za každý národný víťazný projekt bude pozvaný do Aachenu, aby sa zúčastnil ceremónie a týždňa víťazov.

Víťazi 20222

Prvú cenu získal portugalský projekt Orquestra Sem Fronteiras (Orchester bez hraníc), ktorý podporuje cezhraničnú spoluprácu medzi Portugalskom a Španielskom prostredníctvom mladých hudobných talentov z oboch krajín. Zároveň sa zameriava na znižovanie sociálnych a kultúrnych rozdielov.

Druhú cenu si odniesol český projekt Politika (nejen) pro mladé, ktorý spája mladých politikov z celého politického spektra, podnecuje diskusie o politike, demokracii a ľudských právach a podporuje úsilie o vytvorenie informovanej a aktívnej mladej občianskej spoločnosti.

Tretiu cenu získal nemecký projekt Ukrainian Vibes – European Public Sphere (Ukrajinské dojmy – Európska verejná sféra), ktorý bol realizovaný pod záštitou organizácie Democracy International. Projekt prebiehal od apríla do októbra 2021 a spojil ľudí z 36 krajín, ktorí vo virtuálnom priestore diskutovali o demokracii, rozvoji a európskej integrácii s dôrazom na vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou. Niektoré z návrhov, ktoré z diskusií vzišli, boli uverejnené na platforme Konferencie o budúcnosti Európy (COFOE).

Zhrnutia národných víťazných projektov z roku 2022 (EN)

Víťazi 2021

Prvú cenu získal český projekt Fakescape, ktorý využíva hry na vzdelávanie mladých ľudí o tom, ako kriticky myslieť a identifikovať falošné správy.

Druhá cena bola udelená projektu Generácia Z z Rumunska, ktorý spojil mladých ľudí s vedeckými pracovníkmi a osobnosťami v snahe podnecovať zvedavosť, kritické myslenie a slobodu prejavu, ako aj medzigeneračný dialóg.

Na treťom mieste sa umiestnil španielsky projekt EuroInclusion. Ide o výmenný program pre mladých Európanov, ktorého cieľom je dosiahnuť úplnú sociálnu, kultúrnu a politickú integráciu občanov so zdravotným postihnutím v slobodnej, rozmanitej a jednotnej Európe.

Víťazi 2020

Prvú cenu si odniesol nemecký projekt European Archive of Voice (Európsky archív hlasov), ktorý je zbierkou ústne vyrozprávaných historických príbehov ľudí narodených pred rokom 1945.

Druhé miesto získalo francúzske združenie Collectif pour un service civique européen (Za európsku občiansku službu) na pomoc mladým Európanom pri dobrovoľníckej činnosti doma i v zahraničí so zameraním na najdôležitejšie spoločenské výzvy, napríklad životné prostredie.

Na treťom mieste sa umiestnila Madeleina Kayová (Spojené kráľovstvo), známa ako #EUsupergirl, s iniciatívou The Future is Europe (Budúcnosť je Európa).

Predchádzajúci víťazi Ceny Karola Veľkého pre mládež Predchádzajúci víťazi Ceny Karola Veľkého pre mládež (na požiadanie k dispozícii v 24 jazykoch)