O PROGRAME EUROSCOLA

V rámci programu Euroscola sa v Štrasburgu stretávajú študenti vo veku od 14 rokov zo všetkých 27 členských štátov EÚ, kandidátskych krajín i bývalých členských štátov. Môžu tu diskutovať, obhajovať svoje názory, rokovať a hlasovať o uzneseniach o skutočných európskych otázkach. Môžu k nim prijímať pozmeňujúce návrhy, dopĺňať ich a napokon ich aj prijímať. Majú možnosť oboznámiť sa s fungovaním európskych inštitúcií, debatovať o demokracii, základných právach, európskych hodnotách a vyjadriť svoj vlastný názor na rozhodnutia prijaté na úrovni Európskej únie.

Študentov musí sprevádzať učiteľ alebo vychovávateľ.

Euroscola online

Európsky parlament v roku 1990 vytvoril projekt Euroscola, aby tak státisícom študentov stredných škôl umožnil vyskúšať si prácu poslancov Európskeho parlamentu.

Mladí ľudia sa nechávajú vyfotografovať v rokovacej sále budovy Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Euroscola má teraz aj regionálnu verziu!

Európsky parlament a dva susediace regióny Alsasko (Francúzsko) a Bádensko-Württembersko (Nemecko) podpísali 21. januára 2021 dohodu o založení regionálneho programu Euroscola. Cieľom je vytvoriť cezhraničný výmenný program medzi oboma regiónmi a podporiť tak európsku integráciu a medzikultúrne povedomie.

Francúzsko-nemecké regionálne podujatie Euroscola sa konalo 1. júna 2022 a 10. marca 2023. Regionálne podujatie Euroscola sa bude každoročne opakovať.