O PROGRAME EUROSCOLA

V rámci programu Euroscola sa v Štrasburgu stretávajú študenti vo veku od 16 do 18 rokov zo všetkých 27 členských štátov EÚ, kandidátskych krajín i bývalých členských štátov. Môžu tu spoločne diskutovať, obhajovať svoje názory, rokovať a hlasovať o uzneseniach o skutočných európskych otázkach, ale tiež ich meniť, dopĺňať a napokon aj prijímať. Majú možnosť oboznámiť sa s fungovaním európskych inštitúcií, debatovať o demokracii, základných právach, európskych hodnotách a vyjadriť svoj vlastný názor na rozhodnutia prijaté na úrovni Európskej únie.

Študentov musí sprevádzať učiteľ alebo vychovávateľ.

Euroscola online

Európsky parlament v roku 1990 vytvoril projekt Euroscola, aby tak státisícom študentov stredných škôl umožnil vyskúšať si prácu poslancov Európskeho parlamentu.

Mladí ľudia sa nechávajú vyfotografovať v rokovacej sále budovy Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Euroscola má teraz aj regionálnu verziu!

Európsky parlament a dva susediace regióny Alsasko (Francúzsko) a Bádensko-Württembersko (Nemecko) podpísali 21. januára 2021 dohodu o založení regionálneho programu Euroscola. Cieľom je vytvoriť cezhraničný výmenný program medzi oboma regiónmi a podporiť tak európsku integráciu a medzikultúrne povedomie.

Prvé hybridné vydanie francúzsko-nemeckého regionálneho programu Euroscola sa uskutočnilo v stredu 1. júna 2022. Toto podujatie sa bude opakovať každý rok.