Ako sa môžem prihlásiť?

Pozri si národných víťazov ročníka 2023.

Prihlasovanie projektov je uzavreté.

Pozri si európskych víťazov ročníka 2023

Prihlasovanie projektov je uzavreté.

Prihlasovanie projektov do súťaže ECYP2023 je už uzavreté.

Vyhlásenie národných víťazov sa uskutoční v marci.

Ako sa môžem prihlásiť?

Žiješ v EÚ, máš od 16 do 30 rokov a pracuješ na projekte na európsku tému? Ak áno, tak aj ty sa môžeš stať ďalším víťazom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež! Prihlás sa so svojím projektom a získaj finančnú odmenu až do výšky 7 500 eur, ako aj pomoc potrebnú na ďalšiu realizáciu svojej iniciatívy. Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene každoročne udeľujú Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež inšpiratívnym mládežníckym projektom z celej EÚ, ktoré menia tvár Európy.

Kalendár na rok 2023

 • 12. január 2023: otvorenie súťaže
 • 2. február 2023: uzávierka prihlasovania projektov
 • marec 2023: oznámenie národných víťazov
 • 2023: slávnostné odovzdanie cien v Aachene

Pravidlá

Pred podaním prihlášky si pozorne prečítaj celé znenie pravidiel Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež. Projekty, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v týchto pravidlách, sa nehodnotia.

Predkladané projekty musia spĺňať tieto kritériá:

1. Musia byť prínosné v týchto oblastiach:

 • podpora spolupráce a porozumenia v Európe a vo svete v súlade s demokratickými hodnotami (ako sú úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv),
 • podpora spoločného povedomia o európskej identite a európskej integrácii,
 • povzbudzovanie ostatných mladých ľudí v Európe k účasti na demokracii,
 • uvedenie praktických príkladov spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva.

2. Projekt musí predložiť mladý človek, ktorý žije v jednom z 27 členských štátov EÚ a v deň podania prihlášky má od 16 do 30 rokov.

Inšpiruj sa predchádzajúcimi držiteľmi ceny a ich projektami.

Kritériá udeľovania ceny

Projekty sa hodnotia na základe týchto kritérií:

 • naplnenie cieľov projektu,
 • kreativita a originalita projektu vrátane inovatívnosti,
 • prednosť majú projekty s nadnárodným rozmerom (zapojenie mladých ľudí z viac než jedného členského štátu).

Výber projektov

Výber prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze vyberie národná porota každého členského štátu najlepší národný projekt. Z takto nominovaných 27 víťazných národných projektov potom európska porota rozhodne o troch víťazných európskych projektoch.

Národná porota každého členského štátu je zložená z dvoch poslancov Európskeho parlamentu a jedného zástupcu sektora mládeže. Členovia poroty sú vyberaní každý rok. Viac informácií o postupe výberu národného projektu v jednotlivých členských štátoch ti poskytne Styčná kancelária Európskeho parlamentu v tvojej krajine.

Európsku porotu, ktorá rozhoduje o troch európskych víťazoch, tvoria:

 • predseda Európskeho parlamentu,
 • dvaja poslanci Európskeho parlamentu,
 • traja zástupcovia Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene,
 • dvaja zástupcovia sektora mládeže (vrátane bývalých víťazov ceny).

Rozhodnutie európskej poroty je konečné.

Cena

 1. Tri víťazné európske projekty získajú tieto ceny: prvá cena je 7 500 eur, druhá cena 5 000 eur a tretia cena 2 500 eur.
 2. Zástupcovia všetkých víťazných národných projektov budú pozvaní na slávnostné udelenie Ceny Karola Veľkého pre mládež, ktoré sa uskutoční v Aachene.
 3. Európski víťazi dostanú okrem finančnej odmeny aj pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo Štrasburgu).

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás môžeš kontaktovať na e-mailovej adrese youth@europarl.europa.eu.  (Politika ochrany súkromia)

Prihlás sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež