Ako sa môžem prihlásiť?

Pozri si európskych víťazov ročníka 2024.

Prihlasovanie projektov je uzavreté.

Ako sa môžem prihlásiť?

Žiješ v EÚ, máš od 16 do 30 rokov a pracuješ na projekte na európsku tému? Ak áno, tak aj ty sa môžeš stať ďalším víťazom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež! Prihlás sa so svojím projektom a získaj finančnú odmenu až do výšky 7 500 eur, ako aj pomoc potrebnú na ďalšiu realizáciu svojej iniciatívy. Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene každoročne udeľujú Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež inšpiratívnym mládežníckym projektom z celej EÚ, ktoré menia tvár Európy.

Kalendár na rok 2024

 • 18. január 2024: otvorenie súťaže
 • 12. február 2024: uzávierka prihlasovania projektov
 • 20. marec 2024: oznámenie národných víťazov
 • 7. máj 2024: slávnostné odovzdanie cien v Aachene

Pravidlá

Pred podaním prihlášky si pozorne prečítaj celé znenie pravidiel Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež. Projekty, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v týchto pravidlách, sa nehodnotia.

Predkladané projekty musia spĺňať tieto kritériá:

1. Musia byť prínosné v týchto oblastiach:

 • podpora spolupráce a porozumenia v Európe a vo svete v súlade s demokratickými hodnotami (ako sú úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv),
 • podpora spoločného povedomia o európskej identite a európskej integrácii,
 • povzbudzovanie ostatných mladých ľudí v Európe k účasti na demokracii,
 • uvedenie praktických príkladov spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva.

2. Projekt musí predložiť mladý človek, ktorý žije v jednom z 27 členských štátov EÚ a v deň podania prihlášky má od 16 do 30 rokov.

Inšpiruj sa predchádzajúcimi držiteľmi ceny a ich projektami.

Kritériá udeľovania ceny

Projekty sa hodnotia na základe týchto kritérií:

 • naplnenie cieľov projektu,
 • kreativita a originalita projektu vrátane inovatívnosti,
 • prednosť majú projekty s nadnárodným rozmerom (zapojenie mladých ľudí z viac než jedného členského štátu).

Výber projektov

Výber prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze vyberie národná porota každého členského štátu najlepší národný projekt. Z takto nominovaných 27 víťazných národných projektov potom európska porota rozhodne o troch víťazných európskych projektoch.

Národná porota každého členského štátu je zložená z dvoch poslancov Európskeho parlamentu a jedného zástupcu sektora mládeže. Členovia poroty sú vyberaní každý rok. Viac informácií o postupe výberu národného projektu v jednotlivých členských štátoch ti poskytne Styčná kancelária Európskeho parlamentu v tvojej krajine.

Európsku porotu, ktorá rozhoduje o troch európskych víťazoch, tvoria:

 • predseda Európskeho parlamentu,
 • dvaja poslanci Európskeho parlamentu,
 • traja zástupcovia Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene,
 • dvaja zástupcovia sektora mládeže (vrátane bývalých víťazov ceny).

Rozhodnutie európskej poroty je konečné.

Cena

 1. Tri víťazné európske projekty získajú tieto ceny: prvá cena je 7 500 eur, druhá cena 5 000 eur a tretia cena 2 500 eur.
 2. Zástupcovia všetkých víťazných národných projektov budú pozvaní na slávnostné udelenie Ceny Karola Veľkého pre mládež, ktoré sa uskutoční v Aachene.
 3. Európski víťazi dostanú okrem finančnej odmeny aj pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo Štrasburgu).
 4. Jeden mladý človek zastupujúci každého z troch európskych laureátov bude mať možnosť za zúčastniť Schumanovej stáže v Európskom parlamente. Kandidát alebo kandidátka na stáž by mali byť súčasťou hlavného tímu víťazného projektu a mali by spĺňať všetky kritériá oprávnenosti na stáž. Stáž možno začať buď 1. októbra, alebo 1. marca v priebehu 12 mesiacov nasledujúcich po udelení ceny. Viac informácií o tejto príležitosti dostanú tímy stojace za národnými víťaznými projektami ešte pred slávnostným odovzdávaním ceny.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás môžeš kontaktovať na e-mailovej adrese youth@europarl.europa.eu.  (Politika ochrany súkromia)

Prihlás sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež