Euroscola – často kladené otázky

Ak nenájdete odpovede na svoje otázky, pokojne sa na nás kedykoľvek obráťte. Najprv si však pozrite túto stránku.

  1. Postupujte podľa nášho Návodu na registráciu v EUSurvey.

  2. Program Euroscola Online organizuje tím programu Euroscola (súčasť oddelenia pre konferencie a služby pre návštevníkov, GR COMM) v spolupráci s technikmi, odborníkmi na komunikáciu a novinármi.

  3. Študentov prevedú programom Euroscola úradníci Európskeho parlamentu spolu s tímom profesionálnych koordinátorov. Učitelia budú mať možnosť stretnúť sa osobne alebo online s kolegami z iných krajín a porozprávať sa so zamestnancami Parlamentu.

  4. Pracovnými jazykmi sú angličtina, francúzština, nemčina, poľština, španielčina a taliančina.

  5. Program Euroscola je určený pre stredoškolákov z celej Európskej únie vo veku od 16 do 18 rokov.

  6. Poslanci Európskeho parlamentu sa budú zapájať do rozhovorov so študentmi.

  7. Prvým krokom je účasť v národnom kole súťaže.

  8. Národné súťaže organizujú styčné kancelárie Európskeho parlamentu v jednotlivých krajinách a ich priebeh môže byť všade iný. Zapojiť sa môžu aj kandidátske krajiny a bývalé členské štáty EÚ. Ak sa chcete prihlásiť a získať viac informácií o účasti na súťaži a náhrade cestovných nákladov, obráťte sa na svoju miestnu styčnú kanceláriu.

  9. Parlament poskytuje zúčastneným školám značnú finančnú podporu na pokrytie ich nákladov na cestu a ubytovanie. Presná výška príspevku závisí od viacerých faktorov. Za organizáciu svojej cesty sú zodpovedné školy.