Euroscola – často kladené otázky

Ak nenájdete odpovede na svoje otázky, pokojne sa na nás kedykoľvek obráťte. Najprv si však pozrite túto stránku.

  1. Na programe sa môže zúčastniť ktorákoľvek škola z Európskej únie a/alebo z kandidátskej krajiny alebo bývalého členského štátu. Žiaci by mali mať v deň návštevy aspoň 14 rokov a mali by byť zapísaní na strednú školu.

  2. Za organizáciu podujatí Euroscola je zodpovedný tím Euroscola (súčasť oddelenia pre styk s návštevníkmi a občanmi, Generálne riaditeľstvo komunikácie) po výbere tried styčnými kanceláriami EP v členských štátoch. Učitelia, ktorí sprevádzajú triedy na podujatí Euroscola, sa zúčastnia na prípravných stretnutiach a majú možnosť nadviazať kontakt s kolegami z iných krajín.

  3. Výberové konanie organizujú styčné kancelárie Európskeho parlamentu v príslušnej krajine. V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte príslušnú styčnú kanceláriu. Európsky parlament má styčné kancelárie vo všetkých členských štátoch Európskej únie a v Spojenom kráľovstve. Viac informácií nájdete na tomto odkaze. V prípade kandidátskych krajín sa obráťte na tím Euroscola

  4. Tím Euroscola sa skontaktuje s kontaktnou osobou každej vybranej školy/triedy a vysvetlí jej postup registrácie.  

  5. Parlament poskytuje zúčastneným školám finančný príspevok na pokrytie ich nákladov na cestu a ubytovanie. Presná výška príspevku závisí od viacerých faktorov a nemusí pokrývať všetky náklady. Za organizáciu cesty je zodpovedná škola. Podrobnosti a postup poskytnutia finančného príspevku posiela tím Euroscola po výbere školy styčnými kanceláriami EP.

  6. Účastníci sa môžu vyjadriť vo francúzštine, nemčine, taliančine, španielčine a angličtine a tlmočenie je zabezpečené do francúzštiny, nemčiny a angličtiny. Nabádame všetkých účastníkov, aby sa počas programu pokúsili hovoriť v rôznych jazykoch. Môžu samozrejme vystúpiť v jazyku, v ktorom sa cítia najlepšie. 

  7. Účastníci môžu vstúpiť do priestorov od 8.15 h v budove Louise Weiss (Allée du Printemps, 67070 Štrasburg). Program sa začína o 10.00 h a končí o 16.30 h. Študenti vedú dialóg s poslancom Európskeho parlamentu, ako aj s odborníkom v danej oblasti v závislosti od denného programu. Dopoludňajšia časť je hybridná, teda je otvorená pre účastníkov priamo na mieste aj online. Popoludňajší program pre účastníkov na mieste je zameraný na simuláciu práce poslanca Európskeho parlamentu. 

  8. Podľa platných pravidiel musia mať účastníci pobyt v členskom štáte, kandidátskej krajine alebo v bývalom členskom štáte. Možnosť zúčastniť sa majú aj štátni príslušníci tretích krajín, ktorí spĺňajú uvedené kritérium pobytu. 

  9. Na podujatí sa môže zúčastniť jeden miestny novinár za každú školu/národnú skupinu. Ak potrebujete ďalšie informácie, pošlite e-mail tímu Euroscola.