Aktívne lekcie o Európskej únii

Vzdelávací materiál ''Európa v škole – Aktívna výučba o Európskej únii“ obsahuje príručku pre učiteľov a sedem nezávislých modulov. Každý modul obsahuje usmernenia a materiály, ktoré pomôžu pedagógom učiť o rôznych témach EÚ.

  1. Tento kvíz má 12 otázok s voliteľnými odpoveďami. Môže sa doň zapojiť trieda alebo celá škola. Počet účastníkov nie je nijako obmedzený. Odhadované trvanie: 15 minút

  2. Cieľom tejto hry je oboznámiť sa s členskými štátmi EÚ. Študenti pracujú v tímoch s cieľom čo najrýchlejšie rozlúštiť kód. Cieľom tohto cvičenia je podnietiť zvedavosť študentov, aby pátrali po tom, ktoré krajiny sú vlastne členmi Európskej únie. Odhadované trvanie: 40 minút

  3. Ide o kartovú hru založenú na princípe otázok a odpovedí, ktorá obsahuje otázky o EÚ a jej histórii. Táto hra podporuje žiakov v tom, aby si zapamätali odpovede na otázky, a tak počas hry nadobudli vedomosti o EÚ. Odhadované trvanie: 40 minút

  4. V tejto hre ide o situácie, keď študenti prídu do styku s EÚ v ich každodennom živote. Súčasťou hry je aj niekoľko konkrétnych príkladov právnych predpisov EÚ. Ide o vyraďovaciu hru, pri ktorej žiaci pri každom príklade rozhodujú, či ide o právny predpis EÚ alebo nie. Odhadované trvanie: 20 minút

  5. Tento modul začína kartovou hrou kvarteto, prostredníctvom ktorej hráči môžu objavovať hodnoty EÚ a niektoré konkrétne príklady ich uplatňovania v praxi. Študenti sú potom požiadaní, aby sa k nim kriticky vyjadrili v osobitnom cvičení. Napokon si zdokonalia demokratické zručnosti v diskusii v rámci triedy, pričom si môžu vybrať spomedzi 16 výrokov. Odhadované trvanie: 30 minút + 10 minút na každý výrok

  6. V tejto simulačnej hre sa študenti ocitnú v koži poslanca Európskeho parlamentu. Na jednu až dve hodiny sa vaša trieda stane samotným Európskym parlamentom a vaši študenti budú diskutovať o tom, ako by riešili rôzne súčasné témy EÚ, ako sú globálne otepľovanie, pravidlá týkajúce sa tabaku a armáda EÚ.

  7. Táto lekcia zahŕňa cvičenie, ktoré učí študentov, ako identifikovať potenciálne manipulatívny obsah a umožňuje im diskutovať o tom, ako zabrániť tomu, aby človek takémuto obsahu naletel. Je kombináciou skupinových aktivít a prezentácií. Dáva tiež tipy na základe hier súvisiacich s touto témou, ako aj odporúčania ďalšej literatúry a zoznam európskych organizácií na overovanie faktov.

  8. V príručke sa opisuje koncepcia nástroja, jeho modulárny prístup a aktívne metodiky, ako aj jeho zásady vzdelávania. Obsahuje aj zoznam doplnkových vzdelávacích zdrojov.