PROGRAM A TÉMY

Program podujatia

Na programe Euroscola sa možno zúčastniť tak osobne – priamo v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ako aj online – prostredníctvom živého vysielania a interaktívnych online platforiem.

Ranný program podujatia Euroscola zahŕňa oficiálne otvorenie predsedom Parlamentu, stretnutie s podpredsedom Parlamentu, na ktorom môžu študenti klásť rôzne otázky, a „inovačné laboratórium“, v rámci ktorého sa môžu študenti podeliť o svoje názory s odborníkmi Európskeho parlamentu na danú tému. Na záver sa o týchto témach hlasuje. Pozvaní môžu byť aj špeciálni hostia. Parlament uvíta otázky účastníkov. Študenti, ktorí sa na podujatí zúčastnia online, môžu klásť otázky prostredníctvom živých videovstupov na platforme Interactio. Tí študenti, ktorí sa na podujatí zúčastnia prezenčne v Európskom parlamente v Štrasburgu, môžu klásť otázky priamo z rokovacej sály. Všetci účastníci môžu klásť otázky písomne pomocou platformy Slido. Dopoludňajšia časť programu prebieha od 10.00 do 12.30 h.

Popoludňajší program je dostupný len pre účastníkov na mieste. Táto časť je venovaná simulačnej hre o legislatívnom postupe Európskej únie.

Ďalšie informácie o tom, čo Euroscola ponúka, nájdete v programe.

Program 30/01/2024 Program 30/01/2024 Program 09/02/2024 Program 09/02/2024 Program 15/02/2024 Program 15/02/2024 Program 20/02/2024 Program 20/02/2024 Program 01/03/2024 Program 01/03/2024 Program 21/03/2024 Program 21/03/2024 Program 11/04/2024 Program 11/04/2024 Program 26/04/2024 Program 26/04/2024

Témy

Podujatie Euroscola sa venuje témam, ktoré sú dôležité pre mládež, pričom zohľadňuje zistenia z výsledkov Eurobarometra. Mladí Európania by sa mali aktívne zapájať do demokracie a formovať svoju budúcnosť. Je dobré, ak si študenti tieto námety pripravia vopred v triede.