PROGRAM A TÉMY

Program podujatia

Na programe Euroscola sa možno zúčastniť tak osobne – priamo v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ako aj online – prostredníctvom živého vysielania a interaktívnych online platforiem.

Ranný program podujatia Euroscola zahŕňa oficiálne otvorenie predsedom Parlamentu, stretnutie s podpredsedom Parlamentu, na ktorom môžu študenti klásť rôzne otázky, a „inovačné laboratórium“, v rámci ktorého sa môžu študenti podeliť o svoje názory s odborníkmi Európskeho parlamentu na danú tému. Na záver sa o týchto témach hlasuje. Pozvaní môžu byť aj špeciálni hostia. Parlament uvíta otázky účastníkov. Študenti, ktorí sa na podujatí zúčastnia online, môžu klásť otázky prostredníctvom živých videovstupov na platforme Interactio. Tí študenti, ktorí sa na podujatí zúčastnia prezenčne v Európskom parlamente v Štrasburgu, môžu klásť otázky priamo z rokovacej sály alebo písomne prostredníctvom platformy Slido. Študenti by si okrem toho mali vopred pripraviť krátke video s otázkou, ktoré sa bude vysielať v deň podujatia. Zasadnutie trvá dve hodiny.

Popoludňajší program bude dostupný len pre účastníkov, ktorí sa zúčastnia osobne. Táto časť bude venovaná simulačnej hre o legislatívnom postupe Európskej únie.

Ďalšie informácie o tom, čo Euroscola ponúka, nájdete v programe.

Program 30/03/2023 Program 30/03/2023 Program 04/05/2023 Program 04/05/2023 Program 23/05/2023 Program 23/05/2023 Program 25/05/2023 Program 25/05/2023

Témy

Program Euroscola sa venuje témam súvisiacim s Konferenciou o budúcnosti Európy a ponúka mladým Európanom nástroje na aktívne formovanie ich budúcnosti. Témy jednotlivých zasadnutí sa budú vyberať podľa toho, čo konkrétne zaujíma európskych občanov. Je dobré, ak si študenti tieto námety pripravia vopred v triede.